Studenter fra NTNU dominerer søknadsbunken da Forskningsrådet utlyste entreprenørstøtte. Foto: Kai T. Dragland, NTNU
Studenter fra NTNU dominerer søknadsbunken da Forskningsrådet utlyste entreprenørstøtte. Foto: Kai T. Dragland, NTNU

Forskningsrådet lyste ut 25 millioner i gründerstøtte til ferdige masterstudenter. NTNU-studenter kan stikke av med mye av pengene

Publisert Sist oppdatert

For aller første gang gir Forskningsrådet ut midler til studenter som vil starte egen bedrift. Det er store forskjeller på bidragene fra skolene. Og mange er trege på avtrekkeren.

I en twittermelding påpeker Anne Kjersti Fahlvik, leder for innovasjonsdivisjonen i forskningsrådet at av 53 mottatte søknader holder NTNU flesteparten. Hele 21 av 53 søknader tilhører NTNU. Mens Universitetet i Oslo har 8 søknader.

Prosjektet FORNY studENT har inntil 25 millioner kroner i midler til studenter som vil satse på et entreprenørprosjekt. Ordningen kan gi gründere med nylig avlagt mastergrad inntil 1 million i løpet av et år, melder forskningrådet.no. Midlene går i hovedsak til lønn og utvikling.

Ingen skuffelse

Selv om de blir grundig slått av NTNU i antall søknader, er det ingen stor skuffelse å spore hos UiO.

– Vi merker oss at både NTNU og UiO leverer et høyt antall søknader i en nyetablert ordning. Dette er en av flere ordninger som det er mulig å søke til, og søknadsfristen kom relativt raskt etter kunngjøringen av denne nye ordningen. Nå ser vi frem mot offentliggjøring av hvilke søknader som får tilslag, sier viserektor ved UiO Knut Fægri.

Lenge ønsket

Roger Sørheim er Professor i entreprenørskap ved NTNUs Entreprenørskole. Han hevder at rundt halvparten av de 21 søknadene kommer derfra.

– En ordning som FORNY studENT er noe vi har ønsket oss lenge. De som går hos oss skal starte en kunnskapsbasert bedrift, og da er det ikke rart at vi har mange søknader.

Noe som også kan ha bidratt til høyt søkertall er oppstartsveiledningen SPARK som er satt i gang av og for studenter.

– Her kan de blant annet få hjelp til å utarbeide søknadene. Og jeg antar at en del av dem som har søkt til Forskningsrådet kommer fra denne veiledningsordningen, sier professoren.

Sørheim mener også at miljøet og den langsiktige satsingen på student-innovasjon på NTNU avspeiler seg i antall søkere. Nå håper han det gjenspeiles i tildelingen, og tror at de er rustet til å også få gode resultater.

Fornøyd med antall søknader

Hovedmålet med FORNY studENT er å bidra til at flere gründere og suksessbedrifter baseres på ideer fra studenter ved norske universiteter og høyskoler, står det på Forskningsrådets hjemmesider.

– StudENT er en helt ny ordning – og vi kjører en pilot nå i 2016. Forskningsrådet kommer til å ha to tildelingsrunder, en nå og en i høst.  Vi har informert «land-og-strand rundt» og mange av institusjonene har mobilisert godt i egne rekker.  Vi synes det er flott at det kom over 50 søknader nå i første runde.  De institusjonene som har jobbet med studententreprenørskapsarbeid tidligere, er naturlig nok kanskje raskest ute med søknader, sier Fahlvik fra Forskningsrådet.

Det er også en fagprofil på søknadene i tråd med det Forskningsrådet forventet – nemlig mange søknader innenfor IKT-området.

Håper på flere

Hun håper denne første runden gir god oppmerksomhet og er en appetittvekker slik at mange institusjoner sender sine beste caser til dem i neste runde.

– Vi tror nemlig det er mye kreativitet og studentkraft å ta av både hos de som nå var "på" og de som trenger noe mer tid til å mobilisere og rigge gode prosjekter sammen med studenter på sin institusjon, sier Fahlvik

 

Slik ser søknadslisten ut:

(Antall prosjekt per institusjon. Første søknadsfrist var 18.mai)

BI: 4

HIB: 2

HIOA: 3

HISF: 1

HISN: 1

HIØ: 1

NHH: 1

NMBU: 3

NTNU: 21

UIA: 1

UIO: 8

UIS: 3

UIT: 4