Fremtidsmanifest med 12 tiltak: Slik vil 15 ledende gründere endre Norge

Publisert Sist oppdatert

Krever obligatorisk programmering i skolen, ny opsjonsskatt, nytt superfond og offentlige innkjøp som støtter oppunder gründere.

En rekke kjente gründere har skrevet under oppropet, der engleinvestor Frode Eilertsen er koordinator. Eilertsen er tidligere konserndirektør og ansvarlig for digitaltransformasjon i Schibsted. Han har også vært global leder for tech i energisektoren for McKinsey og gründer fra USA.

Her er alle som har signert Fremtidsmanifestet:

Anders Mjåseth — MESH
Andreas Thorsheim — Otovo
Anita Schjøll Brede — Iris.ai
Are Traasdahl — Tapad
Frode Eilertsen — Crux Group
Johan Brand — Kahoot
Jørn Lyseggen — Meltwater
Karl Alveng Munthe-Kaas — Kolonial.no
Karen Dolva — Noisolation
Kjartan Slette — Unacast
Lauga Oskarsdottir — United Influencers
Patrik Berglund — Xeneta
Tobias Bæck — Bakken & Bæck
Tor Jakob Ramsøy — Arundo
Trond Riiber Knudsen — TRK Group

Gründerne viser til at det norske samfunnet står overfor dramatiske omveltninger. Norge må sette digitaliseringen som øverste prioritet - ikke arbeid, ikke helse, ikke klima, ikke skole.

"Dette er ikke fordi disse områdene ikke er svært viktige og i sum utgjør grunnmuren i det norske fremtidssamfunnet, men ganske enkelt fordi vi som nasjon vil ikke klare å nå målene vi har satt oss innenfor disse politiske kjerneområdene," skriver Eilertsen i innlegget på Medium.

Han har også en kronikk i Aftenposten om samme tema.

Urealistiske forventninger til de etablerte

Norske selskaper mangler kompetanse til å møte den "teknologiske transformasjon", ifølge oppsummeringen til oppropet. Særlig de store og etablerte er sårbare, påpekes det:

"Samtidig forventer børsmarkedet at disse virksomhetene leverer en årlig økonomisk vekst på opptil 20 prosent de neste 15 årene. I tillegg regner politikere med at det er disse gamle lokomotivene som skal levere nye arbeidsplasser."

De mener at dette er urealistisk med dagens utvikling.

"Konkurransen fra nye oppstartselskaper og globale aktører for sterk, og den blir sterkere; aktører som ikke bare truer fremtidig vekst, men i ytterste konsekvens hele selve suvereniteten til Norge og grunnlaget for vår velferdsmodell — finansiering og kontroll. Ikke bare innenfor enkelte sektorer, men også innenfor samfunnets kjerneområder — helse, utdanning, energi, transport, bank, forsikring — endog offentlig forvaltning."

Fremtidsmanifest

Slik lyder det i manifestet:

Vi i det norske gründermiljøet tar til orde for en kraftig og langsiktig satsning på ny vekst og nye arbeidsplasser gjennom norske oppstartselskaper med potensiale til å bli store verdi- og vekstdrivere (såkalte enhjørninger). Vi foreslår derfor 12 mulige tiltak innenfor tre områder — Staten som innovasjonsmotor (1–4), Rammevilkår for ny vekst (5–10), og Direkte virkemidler (11–12):

 1. Etabler et digitaldepartement med sterk forankring hos statsministeren
 2. Oppgrader samfunnets digitale grunnstruktur og evne til å møte digital disrupsjon gjennom en ambisiøs nasjonal digital plattform.
 3. Katalyser innovasjon ved å gi norske bedrifter og gründere sikker og effektiv tilgang til verdifulle data og funksjonalitet (api’er).
 4. Bruk Statens betydelige innkjøpsbudsjetter til å understøtte innovasjon og nystartede bedrifter.
 5. Gjør programmering til et obligatorisk fag i grunnskolen
 6. Sats kraftig på kompetansebygging innenfor teknologi-sektoren
 7. Gjør det mulig for norske bedrifter å rekruttere nødvendig utenlandsk høykompetent arbeidskraft til Norge
 8. Gjør det enklere å etablere ny virksomhet — fjern friksjon i oppstartsfasen.
 9. Gjør det attraktivt å investere i teknologi-oppstartsbedrifter.
 10. Muliggjør bruk av opsjoner.
 11. Alloker 2% av oljefondet til venture- og startup-investeringer — gjennom verdens ledende venturekapitalfond og gjennom direkte investeringer i modne før-børs selskaper.
 12. Etabler et norsk super-fond på 10 milliarder over 10 år som sikrer vår velferdsstat — et norsk-basert og norsk-fokusert venturefond, uten politisk handicapping, og med en organisasjon, kompetanse, mandat, strategi og kapital som gjør det mulig å operere og investere på høyde med globale aktører.

Les hele manifestet her.

Shifter kommer tilbake med mer om Fremtidsmanifestet om kort tid.

 

Du har nettopp lest en sak på nettavisen Shifter

Shifter er Norges nettavis for startups og innovasjon. Følg oss på Facebook og Twitter. Og meld deg på nyhetsbrevet vårt.

Last også ned den nye Shifter-podcasten der Johan Brand i Kahoot forteller mer om lederskiftet. Men også om mye annet du kanskje ikke visste om Kahoot, slik som kunstnerkarrieren, lederstilen, garderobeprat i Amerika, etc etc.