Innovasjon Norge-leder Anita Krohn Traaseth  og Gunnar Bovim etter styremøtet 29. juni, da styret vedtok en større gjennomgang av rekrutteringer. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix
Innovasjon Norge-leder Anita Krohn Traaseth og Gunnar Bovim etter styremøtet 29. juni, da styret vedtok en større gjennomgang av rekrutteringer. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

65 Innovasjon Norge-ansettelser ble gransket: Foreslår forbedringer

Publisert Sist oppdatert

Ansettelsen av milliardærarving Katharina Andresen i Innovasjon Norge var i tråd med lover og regler, konkluderer revisjonsselskapet Deloitte.

Deloitte foreslår likevel flere forbedringer av rutinene etter å ha gått gjennom 65 ansettelser fra Anita Krohn Traaseth tok over som direktør i 2014.

Spesielt ansettelsen av Ferd-arving Katharina Andresen og direktør Anita Krohn Traaseths rekruttering av ny ledergruppe i 2014 og 2015 har fått stor oppmerksomhet i mediene. Styret i Innovasjon Norge ba derfor i juni i år Deloitte om en ekstern vurdering av rutiner og praksis opp mot gjeldende regelverk.

Fulgte reglene

– Etter vår vurdering er rekrutteringsprosessen av Andresen utført i samsvar med Innovasjon Norges praksis for tilsvarende stillinger, samt egne regler og retningslinjer, herunder de etiske retningslinjene, konkluderer Deloitte.

Andresen fikk en deltidsstilling i HR-avdelingen i Innovasjon Norge uten utlysning og uten at andre kandidater ble intervjuet til stillingen, noe selskapet begrunnet med at hun gikk inn i et kortvarig engasjement som dekket et uforutsett behov.

Ikke venne-ansettelser

Om Krohn Traaseths rekruttering av ny ledergruppe heter det at prosessen er godt dokumentert, «tydelig kommunisert og godt forankret i styret».

Her førte særlig ansettelsen av Yvonne Fosser som HR-direktør til overskrifter. Blant annet ble det reist spørsmål om hvor nær Fosser og Krohn Traaseth var før ansettelsen.

Rapporten slår ifølge pressemeldingen fra Innovasjon Norge fast at revisorene ikke har funnet noe som tyder på at ansettelser skjer på bakgrunn av bekjentskap eller vennskap.

Forbedringer

Styreleder Gunnar Bovim sier det er betryggende at Innovasjon Norges regelverk og rutiner for rekruttering er utformet i samsvar med lover og forskrifter. Han sier Deloitte har påpekt noen mindre avvik og kommet med forslag til forbedringer.

– De forslagene tar vi med oss, sier Bovim.

Deloitte foreslår blant annet at Innovasjon Norge bør klargjøre «hvordan Innovasjon Norge som særlovselskap bør forholde seg til statsansatteloven og andre relevante lover for rekruttering».

Les også kommentaren: – Anita Krohn-Traaseth bør vurdere sin stilling