Minneord om Knut Jørstad. Foto: Privat
Minneord om Knut Jørstad. Foto: Privat

Minneord om Knut Jørstad: "En av de største kapasitetene i digitale tjenester"

Publisert   Sist oppdatert

I hele sitt virke har Knut Jørstad representert en visjonær kraft, som evnet å se viktige utviklingstrekk og banebrytende fremtidsscenarier innen næringsliv og samfunn, lenge før folk flest.

Knut Jørstad sovnet stille inn lørdag 31.08.2019 på Ullevål Sykehus etter lengre tids sykeleie. Han ville fylt 65 år den 30.10 i år.

Knut ble født på Grünerløkka i Oslo og bodde der store deler av sitt voksne liv. Han utdannet seg som økonom ved Handelshøyskolen i Oslo, og ble tidlig opptatt av politikk, historie, musikk, kultur og geografi. Dette ga ham ballast som skulle prege og forme hans unike egenskap til å kombinere kunnskap fra ulike disipliner til å tegne nye fremtidsscenarier. Det bidro også til at han tidlig identifiserte bransjer som kunne effektiviseres og hvor det kunne skapes nye forretningsmuligheter.

Han startet sin yrkeskarriere i Oslo Sporveier og senere i Rikskonsertene, men skulle snart vie mye av sin tid til turoperatør-virksomhet og foredrag og rådgivning innenfor reiselivssektoren. Gjennom sitt eget selskap Arctic Adventours etablerte han på slutten av 80-tallet et guidet turtilbud i Nord-Norge og på Svalbard, mange år før andre oppdaget de samme mulighetene.

Og det var nettopp reiselivsbransjen og hans egen virksomhet der som snart skulle få oppleve nye forretningsmuligheter. Gjennom venner i firmaet Oslonett ble han introdusert til Internett og world wide web, og han så straks nye muligheter for bransjen. Sammen med Oslonett ble Arctic Adventours’ turprogram publisert på Internett, med enkel mulighet for online bestilling. Tjenesten ble raskt lagt merke til internasjonalt, og ble i 1994 nominert til “Best of the Web”, en kåring holdt av O’Reilly Media.

Deretter startet en eventyrlig reise i selskapsdannelser og forretningsutvikling der Knut sammen med firmaer som Oslonett, Telenor Media og New Media Science ble toneangivende i å forme den kommersielle delen av det norske Internettet. Han etablerte først selskapet Intervett, som arrangerte og produserte kurs for næringslivet i samarbeid med Oslonett og Næringsakademiet. Knut hentet blant annet inn Kevin Kelly - grunnleggeren av magasinet Wired – som foredragsholder for Intervett.

Intervett utviklet seg videre til Infostream, som etablerte de første norske systemene for online aksjehandel. Selskapet etablerte seg også i Stockholm og hadde store kunder som DnB, Kreditkassen (Nordea), Sparebank-1, Svenska Dagbladet, ABB, Ericsson m.fl. Infostream ble det første børsnoterte Internett-selskapet på Oslo Børs, og ble under “dot.com”-tiden solgt til franske Integra for svimlende 2.3 milliarder kroner.

Etter salget av Infostream etablerte Knut selskapet Modem Bad AS, sammen med flere profilerte norske investorer og teknologiselskaper. Modem Bad var en inkubator som ga starthjelp til nye selskaper innen Internettbasert teknologi. Selskapet TraceTracker ble etablert som et resultat av denne inkubatoren. Forretningsideen var å tilby sporingsløsninger i globale verdikjeder for mat. Selskapet ble i 2009 nominert av World Economic Forum for å være et av dette årets mest banebrytende selskaper, en nominasjon de fikk for utviklingen av produktet Global Traceability Network. Tross mange samarbeidspartnere innen FoU og internasjonal anerkjennelse for verdensledende teknologi var man for tidlig ute, og selskapet ble etter hvert avviklet.

I de senere årene fokuserte Knut videre på matvaresikkerhet, bærekraftig produksjon og informasjon om matens opphav og innhold - nok en trend Knut forutså, og han rakk å bidra til etablering og utvikling av selskapene Factlines og Farmforce, som begge er i full drift i dag.

Knut gikk også inn med sin tyngde i selskaper som kunne være sosiale arenaer for en ny generasjon så vel som sin egen. På Løren fant han House Of Nerds som etter noen harde oppstartsår trengte hans lederskap og evne til å strukturere. Han bidro med mentorskap, foredrag for kunder så vel som å kokkelere hvis det trengtes. En tusenkunstner på mange felt. Ulike former for edutech, kurs og skoler ble også knyttet inn gjennom Knuts nettverk for å skape den smeltedigelen av læring, skaperglede og pur teknologi fascinasjon Knut hadde en visjon om.

I hele sitt virke har Knut representert en visjonær kraft, som evnet å se viktige utviklingstrekk og banebrytende fremtidsscenarier innen næringsliv og samfunn, lenge før folk flest. Allerede tidlig på 90-tallet drodlet han for eksempel om 2-pris system for forbruksvarer, med en pris for selve vareproduksjonen, og en pris for miljøkostnaden. Først 10-15 år senere begynte andre å snakke om dette, gjennom eksempelvis CO2-avgift. Knut var en sann globalist, med et helhetsperspektiv som gjorde ham unik, og som inspirerte alle rundt ham til å tenke utenfor boksen. Han var et varmt og inkluderende medmenneske med stor respekt for kunnskap om teknologi, og gav alltid uttrykk for dette.

Knut flyttet etter hvert til Heidelberg og senere til Berlin, som han kjente godt fra i sin ungdom. Igjen viste Knut sin teft for å være på rett sted til rett tid. Han bosatte seg i den “hippe” bydelen Friedrichshain akkurat før gründerscenen i Berlin tok av. I smeltedigelen av forretning, teknologi, kunst, akademia, musikk, arkitektur og politikk som Berlin er, fant Knut seg umiddelbart til rette. Han ble fort en viktig og naturlig mentor for gründere i miljøet. Mentoren Knut var en god blanding av støtte og krav. Feil man kunne lære av ble vridd og analysert for all lærdom som kunne høstes, mens ethvert snev av inkompetanse ble slått hardt ned på.  Han øste alltid raust av sin kunnskap på alle områder, så selv om et treff med mentoren Knut startet med ideer, forretning og en bunke ark med skriblerier, endte de som regel med god vin, musikk og samtaler om alt annet.

For de som har fulgt utviklingen i den norske gründerscenen de siste årene bør det ikke komme som noen overraskelse at Knut etterhvert delte sin tid mellom Oslo og Berlin. Mentoren Knut har vært viktig for mange som bidrar i oppblomstringen her hjemme, og vil bli savnet.

Knut Jørstad ble bisatt i kulturkirken Jakob 12. september for en fullsatt kirke, der familie, venner og forretningsforbindelser fra Norge og utlandet tok farvel med kanskje en av de største kapasitetene og innovatører Norge har sett innenfor digitale tjenester og forretningsutvikling på Internett.

Våre tanker går til nærmeste familie og pårørende.

Steinar Kjærnsrød, Dag Hasvold, Ole-Henning Fredriksen, Henning Maagerud, Lars Frelsøy, Jørn Haukøy og Vegard Skjefstad