PROFESJONALISERING: Marc Nager, tidligere CEO av Startup Weekend, tror på en profesjonalisering av engleinvestorer verden over. Foto: Lucas H. Weldeghebriel

Mener engleinvesteringer kan bli så vanlige og legitime at man kan spare til pensjon gjennom en startup

Tidligere CEO av Startup Weekend og jobber nå i Techstars, som er en inkubator og et venturekapitalselskap. Han er i Norge anledningen Startup Extreme i Bergen, så vi tok en prat med ham om engleinvesteringer. 

− Det fremvokser et miljø rundt tidligfaseinvesteringer, rundt kapitalstrukturer som hjelper gründere. Jeg tror stater, rundt om i verden, har hatt en rolle i å fremskaffe kapital i tidligfase, men nå tror jeg private selskaper og individer for alvor er i ferd med å lære seg å investere tidlig i selskap, sier Nager til Shifter

− Blir det en økning i engleinvesteringer?

Ja, men det er kun en side av det. Jeg tror at private kapitalstrukturer, generelt sett, er i ferd med å vokse frem. Jeg tror startups kommer til å bli en legitim verdienhet, så når vi skal investere pensjonen vår, så kan vi eksempelvis velge å investere i tidligfaseselskaper med stort vekstpotensial i Brasil, forteller Nager.

− Vil det ikke være risikofullt å investere pensjonen sin i oppstartselskaper?

− Det har blitt gjort en undersøkelse i USA blant grupper av strategisk tidligfaseinvestorer. Den viser at det i snitt er 27 prosent årlig fortjeneste på deres investeringer. En engleinvestor satser ikke bare på et selskap, men flere for å spre risikoen, og totalt sett gir det en ganske god fortjeneste hvis man vet hva man gjør, poengterer Nager

Marc Nager holdt et foredrag om evolusjonen av entrepenørindustrien på Startup Extreme i Bergen.
Marc Nager holdt et foredrag om evolusjonen i entrepenørskap, på Startup Extreme i Bergen. Foto: Lucas H. Weldeghebriel

Ifølge Marc Nager, har mange av dagens startups fått altfor høy verdivurdering, og at vi nå ser at verdisettingen blir lavere.

− Det er en sunn korreksjon av markedet. Markedet har blitt hypet og vi har fått inn mye penger på kort tid. Den nye kapitalen vil få en lærepenge, og justere seg mot mer bærekraftige fremtidige investeringer, sier han.

Han tror det vil bli en mer mangfoldig kapitalstruktur.

− Nå har vi på den ene siden, selvfinansiering (bootstrapping), og på den andre siden har vi statslån. I tillegg har vi venture- og engleinvesteringer. Jeg mener det er et gap mellom dagens bank-produkter, stats-produkter, og høyvekst-investorer, fordi fakta er at de fleste selskaper ikke vil gi 1.000 til 2.000 prosents avkastning. Men hvis vi kan få generert en hel ny klasse av investeringer som gir 5-10 prosents avkastning, over år, så kan det lett konkurrere mot aksjemarkedet og dermed bli en attraktiv investeringsvei.

− Hva er ditt råd til engleinvestorer?

− Ikke bare se på engleinvesteringer som noe individuelt, se på det som et team-arbeid, bygg et miljø. Desto mer kunnskap vi deler, desto mer forståelse vi bygger inn i prosessen, desto bedre blir det. Det er mange som opererer i siloer, eller som individer. Bidra til å bygge et lokalt og internasjonalt miljø, som alle kan dra nytte av, også oppstartselskapene.

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og motta nyheter, reportasjer og innsikt rett i innboksen.

Lucas Weldeghebriel

Lucas Weldeghebriel

Journalist og gründer i Shifter

Annonsørinnhold

Utviklet av Martin Grønneberg