Ber regjeringen sette ned ekspertutvalg om sirkulærøkonomi

Publisert Sist oppdatert

Regjeringen lovet i Granavolden-plattformen å jobbe for å gjøre Norge til et foregangsland innen sirkulær økonomi.

I oppfølgingen bør det settes ned et ekspertutvalg for å vurdere hvordan det kan oppnås, mener hovedorganisasjonene Virke og LO.

I et felles brev til regjeringen skriver de at ansvaret for dette bør utvides fra Klima- og miljødepartementet til å flere departement, og særlig Finansdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet og Kunnskapsdepartementet.

– Hvis vi skal få til en sirkulær økonomi må vi gjøre store grep nå. Vi kan kutte 56 prosent av utslippene hvis vi gjenbruker materialer mer. Vi skal gjøre vår del, men vi har ikke lover og insentiver som i tilstrekkelig grad legger opp til en grønn omstilling, sier administrerende direktør i arbeidsgiverorganisasjonen for handels- og tjenestenæringen, Virke, Ivar Horneland Kristensen, i en pressemelding.

– Vi er utålmodige, det haster å få på plass en nasjonal plan som handler om mye mer enn avfall- og gjenvinningsbransjen, slik det defineres som i dag. Vi mener det kan skapes mange nye arbeidsplasser, sier LO-leder Hans-Christian Gabrielsen.

[email protected]

Powered by Labrador CMS