PSD2-trio med mye å gjøre. Fr.v. Kjetil Sørtun, leder for Banking Services i Sparebanken Vest, Øyvind Aass, administrerende direktør i Sparebank 1 Utvikling og Stein Gryte, spesialrådgiver i De Samarbeidende Sparebankene.
PSD2-trio med mye å gjøre. Fr.v. Kjetil Sørtun, leder for Banking Services i Sparebanken Vest, Øyvind Aass, administrerende direktør i Sparebank 1 Utvikling og Stein Gryte, spesialrådgiver i De Samarbeidende Sparebankene.

Bankene jobber på spreng med PSD2-innspurt

30. april må norske banker levere på kravene i PSD2-regelverket, ellers risikerer de bøter og andre sanksjoner. Shifter har sjekket hvordan de ligger an.

Publisert

Det har gått et par uker siden Den europeiske bankmyndigheten, EBA, kom med et skriv som gjorde det klart at myndigheten nå ønsker å få PSD2-regelverket på plass en gang for alle.

«EBA forventer, i tilfelle hindringer fortsatt eksisterer etter nevnte deadline, at nasjonale tilsynsmyndigheter tar i bruk mer effektive tiltak for å forsikre at lovene etterleves, inkludert, men ikke begrenset til, å tilbakekalle fritaket fra reserveløsning som banker, kortutstedere eller e-pengeforetak allerede har fått og/eller utstede bøter», skrev EBA i slutten av februar.

Finanstilsynets reaksjon på meldingen fra EBA, var avventende. Tilsynet svarte ikke på Shifters spørsmål om tilsynet var beredt på å innføre sanksjoner, men påpekte at «når banker som har valgt å utvikle dedikerte grensesnitt (Api-er) ikke har på plass funksjonalitet og tilgjengelighet som er tilsvarende bankens ordinære kundegrensesnitt (nettbanker mm) nærmere 1,5 år etter at delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/389 trådte i kraft, sier det seg selv at det ikke er tilfredsstillende»

For å lese artikkelen må du ha abonnement på Shifter+

Et abonnement gir tilgang til alt innhold og vi har følgende tilbud

Årsabonnement på SHIFTER+
3690,- per årBestill her

Månedsabonnement på SHIFTER+
369,- per mndBestill her

Jobber du i en oppstartsbedrift med sårbar økonomi? Kjøp SHIFTER+ til 1290,- per år

Bestill her

Jobber du i en oppstartsbedrift med sårbar økonomi? Kjøp SHIFTER+ til 129,- per mnd

Bestill her