Læringsliv-teamet i Trondheim. Fra venstre: Sverre Konrad Nilsen (arbeidende styreleder), Andreas Amdahl Seim (daglig leder), Eva Amdahl Seim (UX), Ragnhild Fauchald (læringsleder) og Thanh Quyen Nguyen (utvikler).
Læringsliv-teamet i Trondheim. Fra venstre: Sverre Konrad Nilsen (arbeidende styreleder), Andreas Amdahl Seim (daglig leder), Eva Amdahl Seim (UX), Ragnhild Fauchald (læringsleder) og Thanh Quyen Nguyen (utvikler).

Edtech-gründere vil spille ledere gode: Storbank først ute med å teste

Læringsliv får 11,5 millioner kroner til nytt digitalt læringsverktøy: – En drømmestart for oss, sier gründer.

Publisert Sist oppdatert

Andreas Amdahl Seim og Sverre Konrad Nilsen hadde begge lang fartstid som forskningsledere i Sintef da de i 2018 etablerte Læringsliv.

Gründerne savnet et digitalt verktøy for utvikling i nettopp lederrollen. Ambisjonen ble derfor å gjøre læring givende, også for barn og unge - eller enkeltpersoner som rett og slett ønsker en endring i eget liv.

Teknologien er ifølge gründerne svært enkel og baseres på at brukerne selv deler ulike erfarte situasjoner. De må også oppgi tre valgalternativer til denne - og brukeren blir derfor nødt til å reflektere over egen situasjon.

Det er også mulig å spille med andres erfaringer. Det skal gi bevissthet om hvordan andre kan tenke i gitte situasjoner, forteller gründerne.

Læringsliv har tidligere laget et «bærekraftspill» der elever skisserte dilemmaer de sto overfor i sin hverdag - som kunne påvirke en bærekraftig utvikling.

Sammen med Sintef og Nord Universitet, skal de nå satse stort på digital læring i næringslivet, med Sbanken som første pilotkunde.

Prosjektet SAMPILL sikret Læringsliv 11.5 millioner fra Forskningsrådet før jul.

– Drømmestart

Den nye løsningen skal bli tilpasset et arbeidsliv som ifølge gründerne krever stadig større omstillingsevne, hurtig utvikling av ansatte og deres arbeidspraksis.

– Tradisjonelle læringsteknologier har betydelige vanskeligheter med å svare på dette behovet for utvikling, og dette til tross for de enorme potensialene som eksisterer, sier Seim, også daglig leder.

Prosjektet går over tre år og har som mål å utvikle teknologi som forsterker det Læringsliv mener er de største konkurransefortrinnene i norsk arbeidsliv; tillit, ansvarskompetanse, medvirkning og kompetanseutvikling.

– Dette er en drømmestart for oss som selskap, sier Seim og kaller Sbanken den ideelle samarbeidspartner:

– De har allerede en ambisiøs kultur for innovasjon og på digitalt å utfordre tjenester i finansbransjen. Sammen skal vi skape verktøy som styrker selskapets konkurruransekraft og utnytte mulighetene vi nå har framfor oss, sier Seim.

– Konkurransen er knallhard

Daglig leder i Sbanken, Øyvind Thomassen, ser frem til samarbeidet.

– Finansbransjen opplever enorme endringer som øker i både takt og omfang. Digitale verktøy gjør ting bedre, men også vanskeligere for oss, for konkurransen er tross alt knallhard, sier han og fortsetter:

– På samme tid trer stadig flere regulatoriske regelverk i kraft. For oss blir det svært viktig ikke å glemme og fokusere internt på kultur og ledelse under slike omveltninger, noe dette forhåpentligvis kan bidra til, sier Thomassen.

– Vi ønsker å være en attraktiv arbeidsgiver med medarbeidere og ledere som presterer stabilt over tid. Da er kultur et fundament vi må huske å prioritere.

Også NHO lar seg begeistre over prosjektets milliontildeling.

- Gründerne i Læringsliv utvikler ikke bare egne arbeidsplasser, men løfter ett av Norges største konkurransefortrinn, nemlig arbeidslivsmodellen i sitt digitale verktøy for å utvikle andre bedrifter og organisasjoner, sier seniorrådgiver Anna Ceselie Brustad Moe.

Medgründer og styreleder Nilsen mener dette et ypperlig eksempel på hvordan private virksomheter og det offentlige virkemiddelapparatet bør fungere.

– Her får vi støtte fra Forskningsrådet til å gjennomføre virksomhetskritiske utviklingsarbeid for virksomhetene - kombinert med en egeninnsats fra bedriftene og høykompetente bidrag fra forskningsmiljøene, sier han.

– Et gyllent triangel mellom privat næringsliv, offentlig sektor og akademia.

Powered by Labrador CMS