Alexandra Bech Gjørv vil at flere aktører i det etablerte næringslivet, her ved NHO-president Arvid Moss, blir kunder av startups.
Alexandra Bech Gjørv vil at flere aktører i det etablerte næringslivet, her ved NHO-president Arvid Moss, blir kunder av startups.

Ekspertgruppe vil belønne virksomheter som blir kunder av startups

Oppfordrer det etablerte næringslivet til mer datadeling og startups-samarbeid.

Publisert Sist oppdatert

I to måneder har en ekspertgruppen nedsatt av regjeringen og ledet av konsernsjef for Sintef, Alexandra Bech Gjørv, jobbet med et avgjørende viktig dokument for den varslede stortingsmeldingen om datadrevet økonomi.

I rapporten som ble overlevert regjeringen mandag ettermiddag, kommer gruppen med hele 34 anbefalinger til politikerne.

Blant annet oppfordres etablerte næringslivsaktører til å aktivt dele data og søke samarbeid med datadrevne oppstartsbedrifter.

– Nå er vi i en krisesituasjon, og etter Covid-19 kommer ikke Norge til å være der vi en gang var. Vi må se på dette som en mulighet for å omstille oss, og hevde oss internasjonalt innen datadrevet økonomi og innovasjon, sier digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland i en pressemelding.

Konkurransen fra gigantene

I rapportens innledning legges det blant annet vekt på at det norske regelverket ikke gir ambisiøse databedrifter tilstrekkelig handlingsrom, samt at det mangler kapital for å utvikle tech-selskaper som kan hevde seg i kampen med de globale gigantene.

«I lys av sin enorme markedsmakt kan disse aktørene tilsynelatende operere innenfor det som er lovlig etter regelverkene, men på en måte som etter ekspertgruppens syn er i strid med reglenes intensjon,» heter det i rapporten.

Videre skriver gruppen at det er avgjørende at Norge støtter EUs ønske om å skape bedre konkurransemuligheter for mindre aktører.

«Det å lykkes med datadrevne oppstartsselskaper krever i tillegg tilgang til mye og langsiktig kapital. Ekspertgruppen ser ikke at det private økosystemet rundt oppstartsselskaper i Norge er sterkt nok, og anbefaler et sterkere offentlig engasjement her, i tråd med tilstanden i våre naboland,» heter det i rapporten.

Vil belønne innkjøp fra startups

Oppstartselskaper vies også plass i gruppens evaluering av skatte- og avgiftssystemet.

I anbefaling 25 skrives det at regjeringen «bør utrede lettelser i skatter- og avgifter for datadrevne oppstartsselskaper som avspeiler den norske skala-ulempen i utvikling av slike virksomheter, på samme måte som visse regioner og produktgrupper behandles fordelaktig i dag».

Tilsvarende bør det legges til rette for å belønne virksomheter som tar slike oppstartsselskaper inn som kunder, mener gruppen.

– Datadrevne metoder vil være en nøkkel til å gjenreise et høyproduktivt næringsliv etter krisen vi nå er inne i. Det å bli god til å utnytte egne data er den viktigste muliggjøreren for å skape verdier, og en forutsetning for å kunne nyttiggjøre seg kunstig intelligens og andre metoder som krever store datavolumer. Derfor anbefaler vi store løft innen kompetanse, regulatoriske avklaringer, kapitaltilgang og innovative anskaffelser, som forutsetninger for rask kraftsamling rundt deling og klargjøring av data i de viktigste bransjene i Norge, sier utvalgsleder Bech Gjørv i pressemeldingen.

Shifter kommer tilbake med mer. Har du innspill til denne saken? Tips oss!

Powered by Labrador CMS