finansiering

Får låne ut 500 millioner kroner til norske startups

– Svært gode nyheter, sier Nordeas startup-leder Håvard Lindtvedt.

Leder for Startup & Growth i Nordea, Håvard Lindtvedt.
Leder for Startup & Growth i Nordea, Håvard Lindtvedt.
Publisert Sist oppdatert

Nordea har fått midler fra Det europeiske investeringsfondet (EIF), melder selskapet selv. Det gir dem mulighet til å låne ut 500 millioner kroner til norske vekstselskaper.

– Dette er svært gode nyheter, som gjør det vesentlig enklere for oss som bank å gi lån til selskaper som ellers ikke ville kvalifisert til å få tilgang på lånekapital, sier leder for Startup & Growth i Nordea, Håvard Lindtvedt.

I januar 2017 inngikk også Innovasjon Norge en samarbeidsavtale med Det europeiske investeringsfondet (EIF) under instrumentet InnovFin SME Guarantee i EUs rammeprogram for forskning og innovasjon, Horisont 2020.

Dette samarbeidet har de siste årene økt Innovasjon Norges utlånskapasitet, men nåværende avtale nærmer seg slutten og Innovasjon Norge kan ikke tilby nye lån i samarbeid med EIF, skriver dem på egne nettsider, oppdatert 18. mai i år.

Nordea som europeisk bank har likevel fått en økt ramme som gjelder ut 2022.

– Vi er svært fornøyde med å videreføre denne ordningen også i 2022. Tilgang på kapital er helt essensiell for at vekstselskaper skal lykkes, sier Lindtvedt.

Ingen lukket dør

Når det er sagt, er det godt mulig at Innovasjon Norge igjen får tilgang på programmet.

Horisont 2020 er nemlig byttet ut med InvestEU, et nytt EU-program som samler og videreutvikler 13 finansieringsvirkemidler som lån, garantier og egenkapitalinvesteringer for perioden mellom 2021 og 2027.

Innovfin er en del av dette programmet.

Den totale EU-garantien under programmet er på 26,2 milliarder euro. I revidert nasjonalbudsjett skrives det at EØS-komiteens beslutning om norsk innlemmelse av InvestEU-forordningen i EØS-avtalen ventes i juli 2022.

Det er også ventet at norsk deltakelse kan formaliseres gjennom avtaler med Europakommisjonen i juli 2022.

"Regjeringen legger opp til å delta i alle virkemidlene som er igangsatt under programmet, med unntak av virkemidler under programområdet for sosiale investeringer og humankapital," skrives det.

Nyheter og innsikt rett i epostboksen

Motta høydepunktene fra Shifters redaksjon direkte i innboksen din.

Hvilken bransje jobber du i?*

Powered by Labrador CMS