F.v. John Mellor Clark i britiske CORE IMS, Joachim Vie, daglig leder Norse Feedback og Christian Moltu, gründer og professor i psykologi.
F.v. John Mellor Clark i britiske CORE IMS, Joachim Vie, daglig leder Norse Feedback og Christian Moltu, gründer og professor i psykologi.

Forskningen har kostet 30 millioner: Nå tror gründerne at de har laget Norges neste store helsetech-eksport

Har landet en rekke avtaler de seneste månedene.

Publisert Sist oppdatert

Forskningsprosjektet som skulle gi bedre kommunikasjon mellom psykologer og pasienter startet i 2014, og siden har det mottatt over 30 millioner kroner for å utvikle metoden «Norwegian Outcome Response System for Evaluation», eller Norse i kortform.

Forskningen har utviklet seg til å bli et større miljø med flere pågående prosjekter og doktorgrader tilknyttet. I tillegg har gründerne Christian Moltu og Sam Nordberg, henholdsvis professor og fagsjef i Helse Førde og psykolog og medisinsk direktør i amerikanske Reliant Medical Group, startet det kommersielle selskapet Norse Feedback, som produserer og selger en tech-plattform basert på metoden.

– Hvis du ser på alle andre kartleggingsverktøy innen psykisk helse, så er de statisk og papirbasert. Norse er utviklet kun for å virke digitalt og tilpasses hver enkelt pasient automatisk, fortellerJoachim Vie, som er daglig leder i selskapet.

Oppstartsbedriften som ble startet i 2018 har hentet til sammen 17 millioner kroner, senest i en emisjon på seks millioner kroner - som ble lukket samtidig som at landet stengte ned da coronaviruset traff.

Nå tror Vie at en av de største norske eksportproduktene innen psykisk helse noen gang er i emning.

Den digitale plattformen til Norse Feedback skal forenkle og forbedre kommunikasjonen mellom pasient og behandler.
Den digitale plattformen til Norse Feedback skal forenkle og forbedre kommunikasjonen mellom pasient og behandler.

Hele mennesket gjennom teknologi

Selve produktet kombinerer ny forskning med kjent teknologi. Rent praktisk betyr det at pasienten på en enkel måte får tilgang på sitt individuelt tilpassede spørreskjema som genereres automatisk basert på det pasienten til enhver tid svarer mellom hver legetime eller psykologsamtale. Slik mener selskapet at det kan effektivisere helsesektoren og bedre samarbeidet mellom pasient og behandler.

– Det kan skildres som et samtaleverktøy som «pinpointer» problemer og ressurser i et menneske, men fristiller seg fra diagnose, forklarer Vie og utdyper.

– Pasienter som sliter med spiseforstyrrelse, for eksempel, kan også slite med depresjon, angst eller andre problemstillinger. Det vil kreve en sammensetning av ulike verktøy, sammen med mange samtaletimer for å avdekke dette. Med Norse får man denne informasjonen allerede før behandlingstimen. Siden Norse brukes i hele behandlingsløpet, så vil man over tid enkelt se om pasienten blir bedre eller ikke, slik at man kan tilpasse behandlingen. Norse handler om å vite hvem du skal hjelpe, hvordan du skal hjelpe og om det du gjorde var til hjelp.

England, så USA

Han forteller at selskapet nå er i kontakt med en rekke kommuner, og at de skal møte flere gjennom sensommeren og høsten.

Dessuten er de like ved et gjennombrudd i England, ifølge Vie. Der ble et lignende verktøy utviklet allerede på slutten av 90-tallet, «Clinical Outcomes in Routine Evaluation» (CORE), men da helt papirbasert uten de samme mulighetene for individuell tilpasning gjennom digitalisering.

– Vi har presentert løsningen vår, og nå ser de på Norse som et andregenerasjons verktøy, og vi har nå utviklet et svært tett samarbeid. Sammen med Core skal vi gjennomføre piloter, forske og spre teknologien både til deres kunder og nye kunder, forteller Vie, som mener det kan være snakk om tusenvis av kunder innen kort tid.

Også i USA var selskapet i en prosess i vår, som stoppet opp da viruset traff. Men over Atlanteren skal de, insisterer Vie, dog ikke før i 2022.

Lokal finansiering

Kommersialiseringen av det statlig finansierte forskningsprosjektet har fått ben å løpe på ved hjelp av lokale penger i gründerbyen Førde, ifølge Vie.

– Folk med penger på bok som har sett det motiverende å investere i psykisk helse og en lokal idé, samt interesse for helseteknologi, beskriver Vie.

I tillegg har de hatt med seg to amerikanske investorer, forteller han.

– Men vi må tenke større for å kunne gi på enda mer, slår Vie fast, og forteller at selskapet nå er på jakt etter større investorer.

– Vi snakker med både ventureinvestorer og mer helse-spesifikke investormiljøer, sier han.

– Blir det lettere å finne investorer til helseteknologi med corona som bakteppe, tror du?

– Det kan hende. Vi har faktisk signert flere avtaler i løpet av coronaperioden, blant annet fordi man trengte verktøy som supplerte videokonsultasjoner på en bedre måte. Vi har landet avtaler med flere kommuner, studentorganisasjoner og noen private aktører, forteller Vie.

Powered by Labrador CMS