Satt på vent. På nettsiden til Qinfen.de får ikke den nysgjerrige ikke vite mye mer enn at den «kommer snart». Men hvor snart vet ikke BNP Paribas.
Satt på vent. På nettsiden til Qinfen.de får ikke den nysgjerrige ikke vite mye mer enn at den «kommer snart». Men hvor snart vet ikke BNP Paribas.

Huddlestock tjener på at hovedpartneren ikke har trykket på startknappen

Markedsføringsportalen til Huddlestocks samarbeid med storbanken BNP Paribas er satt på vent – på ubestemt tid. Det er til fordel for det norske fintech-selskapet, som nå kan sikre seg inntekter tidligere enn planlagt.

Publisert

I forrige uke meldte Huddlestock om to nye avtaler i Tyskland. De kan på hver sin måte gi en pekepinn om veien videre for fintech-selskapet.

Kapitalforvalteren Pecunia skal ta i bruk hovedproduktet til det norske selskapet, plattformen Apex, mens Donau Capital, som tilbyr en meglerhus-as-a-service-løsning, har inngått en avtale om Huddlestocks andre produkt, Bedrock, som er trading-delen av Apex-plattformen.

- Avtalen med Pecunia er en direkte konsekvens av lanseringen vi hadde den 20 januar. Den vil også sikre oss en hyggelig inntjening litt tidligere enn planlagt, sier John E. Skajem, administrende direktør i Huddlestock til Shifter.

Huddlestock-sjefen John E. Skajem har det travelt om dagen
Huddlestock-sjefen John E. Skajem har det travelt om dagen

Hvordan det at BNP Paribas sitter på gjerdet, kan være til fordel for Huddlestock, har sin forklaring i nettopp lanseringen i slutten av januar. Da ble fase én av plattformen lansert under en webcast organisert av DAB BNP Paribas, som er navnet på bankens tyske depotbankvirksomhet.

«Løsningen gjør det mulig for alle BNP Paribas' kapitalforvaltere å begynne å benytte seg av fordelene med ende-til-ende-løsningen og den digitaliserte prosessen som Huddlestock og BNP Paribas tilbyr gjennom Apex/Qinfen-plattformen. Når Qinfen begynner å markedsføres, kan kapital- og formueforvaltere som onboarder nå, ta i bruk fellesplattformen med et klikk», skrev Huddlestock i en pressemelding dagen etter.

Har satt lansering «on hold»

Lanseringen innebar at tre av fire deler av Apex-plattformen ble tilgjengelig for kundene: digitaliseringen av depotbankfunksjonen, kapitalforvaltningsteknologien, og Bedrock-løsningen som gir direkte markedstilgang.

Det som ikke ble lansert, var den fjerde delen - markedsføringsportalen Qinfen.de. Den retter seg mot andre kunder av BNP enn kapitalforvalterne. Når den åpner, er foreløpig uklart.

– Vi har ikke noen lanseringsdato i dag. Status er «on hold» på grunn av andre prioriteringer i selskapet, skriver pressetalsmann Axel Hartmann i DAB BNP Paribas en e-post til Shifter.

Den første separate avtalen

Ifølge Skajem er DAB BNP Paribas depotbank for 450 tyske kapitalforvaltningsselskap. Av disse skal 80 ha inngått en avtale med BNP om å benytte seg av Qinfen-plattformen, Huddlestock-teknologi og BNP som depotbank.

Pecunia, som med en forvaltningskapital på 200 millioner euro er blant de mindre kapitalforvalterne BNP har avtale med, er den første av de 80 som inngår en separat avtale med Huddlestock for å ta i bruk de tre første delene.

– Pecunia skal fortsette å bruke BNPs depotbanktjeneste, men bytte til vår teknologi når det gjelder forvaltning, rapportering, risikostyring, onboarding og vår direkte markedstilgang, sier Skajem.

– Foreløpig vil Pecunia bare kunne bruke teknologien for sine eksisterende kunder og nye kunder de registrerer selv. Når BNP skrur på Qinfen.de, vil kapitalforvalterne også kunne få nye klienter fra BNPs nettverk. Det kan være pensjonsfond, family offices eller velstående tyskere, fortsetter han.

– Betyr dette at dere har 80 kunder som bare venter på å skrive kontrakt med dere?

– Nei, de 80 avtalene er det BNP som har, men vi har håp om at så mange som mulig av disse suksessivt kommer til å «onboarde» med oss først , sier Skajem

En uventet sjanse til ekstra inntekter

– Så for Huddlestock er den manglende puslebiten den minst viktige?

– Vi har fått på plass det vi ønsker. At BNP får åpnet Qinfen.de er egentlig viktigere for BNP og kapitalforvalterne enn for oss. Kapitalforvalterne ønsker seg mest mulig klientmidler til forvaltning og best mulig avkastning. Når BNP skrur på plattformen, gir det en mulighet til å få dekket det første punktet.

– Før det, kan de spare penger og effektivisere butikken gjennom å signe opp med oss.

– Har dere i praksis fått en mulighet til ekstrainntekter på grunn av at BNP ikke er i gang med Qinfen?

– Det er helt korrekt. Det var en mulighet vi ikke så komme heller. Det var på en måte BNPs idé, å få startet teknologien, depotfunksjonen og den direkte markedstilgangen. Disse delene er viktig for oss begge, sier Skajem.

– Hva betyr dette for Huddlestocks inntjening?

– Det betyr at vi får flere kunder og mer inntekter fortere, sier Skajem, men vil ikke fortelle mer om det før selskapet legger frem resultatene for 2020.

Da kommer også en revidering av prognosene for 2021 og inntektsgrunnlaget frem til 2024.

Ny avtale med meglerhus på boks

I den revideringen vil det også bli tatt hensyn til den andre avtalen fra forrige uke.

Den nye kunden, Donau Capital, blir av Skajem beskrevet som «meglerhus-in-a-box». Det betyr at selskapet i tur har en avtale med 15 meglerhus som bruker Donau Capitals plattform, software og teknologi. I dag tilbyr selskapet først og fremst ETF-er, det vil si børshandlede fond.

– De ønsket seg tilgang på aksjer og andre produkter som BNP og Baader Bank kan levere. Så, enkelt forklart, skal vi levere en «boks» med wealth management til dem, slik at det kan utvide tilbudet.

– Dette er jo veldig spennende for oss. Det betyr at vi plutselig kan få 15 nye kunder, sier Skajem.

Huddlestock venter at Donau Capital skal tilby kundene handel gjennom Bedrock-løsningen i løpet av andre kvartal i år.

Powered by Labrador CMS