Daglig leder Åsmund Furuseth og styreleder Eilert Hanoa i Kahoot etter børsnotering. Foto: Per-Ivar Nikolaisen
Daglig leder Åsmund Furuseth og styreleder Eilert Hanoa i Kahoot etter børsnotering. Foto: Per-Ivar Nikolaisen

Kahoot med ny kjemperunde: 266 millioner kroner inn

Selskapet melder om stor interesse for å kjøpe seg inn, mens flere av de tidligste kahooterne nå selger seg ned. .

Publisert Sist oppdatert

I en børsmelding fra selskapet går det frem at selskapet utsteder 7,5 millioner nye aksjer i en ny emisjon. Med en kurs på 35,5 kroner tilsvarer det rundt 266 millioner kroner. Siden det er en plassering som skjer utenfor den ordinære børsen, er det styret som har bestemt emisjonskursen, og den ligger noe under emisjonskursen.

Runden ble fulltegnet, og interessen skal ha vært stor.

Eiere selger

Foruten emisjonen følger det et storsalg for flere av de eksisterende eierne - blant annet for flere av de som i mange år har vært en del av kjerneteamet i Kahoot.

Den avgåtte finansdirektøren Martin Kværnstuen er blant de som vil selge seg ned. Han har lagt ut 3 789 225 aksjer til salgs, og også innløst 712 500 aksjeopsjoner. CTO Morten Versvik vil selge 450.000 aksjer i forbindelse med at han innløser opsjoner. CPO Åsmund Furuseth vil selge 300.000 aksjer fra opsjoner i selskapet.

Både Versvik og Furuseth vil fortsatt sitte på betydelige eierposter i Kahoot, med henholdsvis 12 962 076 aksjer og 450 000 opsjoner for Versvik og 8 256 000 aksjer og 300 000 opsjoner for Furuseth. Kværnstuens post er på 10 547 835 aksjer.

Blant de andre eierne vil venturefondet Creandum selge seg ned, med rundt seks millioner aksjer, rundt 18 prosent av sin post i selskapet.

Venture opp og venture ned

Blant de eksisterende eierne vil Northzone kjøpe seg opp i denne runden. Fondet har allerede forhåndstinget aksjer for 5 millioner dollar. Investeringsfondet eier fra før litt over 12 prosent i Kahoot. Administrerende direktør Eilert Hanoa har på sin side "bestilt" aksjer for 10 millioner kroner gjennom sine selskaper AS REal-Forvaltning og Glitrafjord AS.

I børsmeldingen forteller selskapet at kapitalen som hentes inn skal gå til å fortsette jakten på nye oppkjøp samtidig som de videreutvikler egne løsninger.

Powered by Labrador CMS