Finansministeren Jan Tore Sanner og statsminister Erna Solberg under en pressekonferanse om regjeringens vurdering av økonomiske konsekvenser av coronaviruset.
Finansministeren Jan Tore Sanner og statsminister Erna Solberg under en pressekonferanse om regjeringens vurdering av økonomiske konsekvenser av coronaviruset.

Kontantstøtten godkjent av ESA

Grønt lys for å rulle ut den viktigste krisepakken til næringslivet.

Publisert Sist oppdatert

Fredag formiddag, rett før klokken 11.30, mottok ESA en «formell notifikasjon» om den norske kontantstøtteordningen, som skal sikre coronarammede bedrifter kompensasjon for faste, uunngåelige utgifter.

Overvåkningsorganet og departementet har imidlertid hatt løpende kontakt i utarbeidelsen av ordningen, og var godt kjent med innholdet da henvendelsen kom. Dermed kunne ordningen hastebehandles, og kun timer senere ga ESA grønt lys.

– Etter tett dialog med norske myndigheter, har ESA i dag godkjent en tilskuddsordning for næringslivet, inkludert sivilsamfunnsorganisasjoner som driver skattbar økonomisk virksomhet. Ordningen skal kompensere for tap av inntekt som direkte kan knyttes til pandemien eller de omfattende forebyggende folkehelsetiltak som er iverksatt. Formålet er å trygge arbeidsplasser og få en raskere bedring av økonomien etter krisen, sier Bente Angell-Hansen, president for EØS-tilsynet ESA i en pressemelding.

Dermed kan regjeringen iverksette ordningen, som kan koste staten opptil 50 milliarder kroner.

Ordningen åpner for å dekke opptil 80 prosent av de faste utgiftene til bedrifter som mister minst 30 prosent av omsetningen. Bedrifter som tvangsstenges av myndighetene, kan få dekket 90 prosent av utgiftene.

Den tekniske løsningen, som skal behandle søknader om kompensasjon og utbetale penger automatisk, er etter det Shifter forstår ferdig og klar til å tas i bruk. Den skal gjøres tilgjengelig via en egen nettside.

Regjeringen har innkalt til pressekonferanse om ordningen fredag kveld klokken 21.

Det var torsdag ettermiddag tvil om ordningen ville bli klar fra departementets side i tide for ESA-godkjenning fredag.