Med en av Vestlandets største familieformuer i ryggen, investerer Kristin Odfjell i tre typer startups.
Med en av Vestlandets største familieformuer i ryggen, investerer Kristin Odfjell i tre typer startups.

Når Kristin Odfjell vurderer et gründer-team, er det spesielt én ting hun ser etter

Til nå har Odfjell investert i 40 selskaper. Her er kravene hun setter for at ditt selskap er blant de neste 40.

Publisert Sist oppdatert

Gjennom en serie artikler intervjuer vi investorer om deres strategi, forventinger til gründere og hva som skal til for at de går inn i et selskap med kompetanse og kapital.

Kristin Østervold Odfjell er direktør i familie-kontoret Farvatn og Planet 9 Venture. Hun er en av de mest profilerte startup-investorene i Bergen.

Sammen med ektemannen Johan Odvar Odfjell, bruker de deler av familieformuen som stammer fra olje, shopping og kjemikalier til å investere i gründere og tidligfase-selskaper. Kapital estimerte formuen til 2,3 milliarder kroner i 2020.

Kristin Odfjell

  • Investor bosatt i Bergen. Investerer gjennom flere selskaper som Farvatn, Planet 9 og Momentum
  • Investerer fra 500.000 til fem millioner kroner
  • Primært B2B inne hav, helse og fornybar

–Hvor mange selskaper har du investert i?

–Vi har investert i 40 selskaper med totalt 70 investeringer. I tillegg, er vi LP i 20 fond. Direkte investeringene gjør vi for å støtte gründerne. Fondsinvesteringer er for å gjøre nettverk og kompetanse mer tilgjengelig. Fondene spiller en sentral rolle for økosystemet.

–Hva er nedre og øvre grense for hvor mye penger dere går inn med?

–Etter noen år med læring, har vi konkludert at en sjekk størrelse på 500.000 kroner er et meningsfylt beløp som vår første sjekk. Vi følger gjerne videre i neste runde. Så langt er den øvre grensrn vår fem millioner kroner per selskap. Dette er selskap som har kommet lengre i Seed fasen og begynner å få “traction”.

–Hvor stor andel tar dere av et selskap, nedre og øvre grense i første runde?

–Vi har ingen regel om å ha ein viss prosentandel i et selskap. Det som er viktig for oss er å se på hva av verdi vi kan tilføre selskapet.

–Hvilken fase investerer dere i?

–Ideelt går me inn i selskap når dei har eit produkt og ein kunde. Pre-seed og Seed er faser vi investerer initialt i og så følger med.

–Hvordan vurderer du en startup?

–Det viktigste for oss når vi vurderer et selskap er team - at de har høy conviction på å løse et relevant problem. I tillegg, så må det være et globalt marked som selskapet går etter.

–Hvilke metrics/tall er du opptatt av i denne vurderingen?

kunde fokus: active users / customer acquisition costs

cash fokus: runway / burnrate / revenue

–Hva er et ideelt gründerteam?

–For oss så består et ideelt team av begge kjønn. Det er tydelige datapunkter som viser at balanserte team gir høyere avkastning. Videre, ønsker vi å se at teamet har domene kompetanse. Dessuten, så ser vi etter mennesker som vil gjøre en forskjell og som har et stort potensiale til å lykkes.

– Hva bør man ha klart før man tar kontakt med deg, og hva er den beste måten å ta kontakt på?

–Det er viktig å vite at vi har 3 vertikaler vi investerer i: hav, helse og fornybar. I tillegg, så investerer vi i tidleg fase. Det er også avgjørende for oss at vi ønsker å se en kjønnsbalanse i teamene vi investerer i.

–Er du den første som sier ja, eller er du avhengig av at andre investorer hopper ned fra gjerdet og leder an før deg?

–Vi går svært gjerne i sammen med andre investorer. Vår erfaring er at jo flere med relevant kompetanse som sitter rundt bordet, desto større suksessfaktor. Det er viktig for oss at våre medinvestorer bidrar med både kapital og kompetanse. Vi er ikke en lead-investor.

–Følger dere opp investeringene?

–Vi tar ikke styreverv men følger opp investeringene ved å tilby hjelp der vi kan bidra. Ellers så liker vi godt å få nyhetsbrev regelmessig for å holde oss oppdatert på utviklingen i selskapene.

–Nevn en investering du var spesielt fornøyd med og hvorfor?

–Cimon Medical et ultralyd selskap ut fra St. Olavs Hospital og NTNU. Dette miljøet er verdensledende på ultralyd teknologi. Sammen med CoFounder var vi tidlig investorer i Cimon Medical og nå har de fått med seg Investinor, Proventure og Peer Schatz som har dyp erfaring med helserelaterte selskap. Cimon Medical vil være livreddende for pasientgruppen for tidlig fødte barn og derfor en viktig investering for verden.

–Hva slags selskaper investerer dere i?

–Vi investerer i tidlig fase teknologiselskaper innenfor vertikalene helse, hav og fornybar. I tillegg, er geografien vår Norden og Silicon Valley. Selskapene opererer i et globalt marked med en B2B forretningsmodell. Det bør også være en kjønnsbalanse i team me investerer i.

–Er det spesifikke bransjer dere liker bedre enn andre?

–Vi er svært begeistret for helse og hav. Fornybar er en ny satsing for vår del og der ser vi et stort potensiale.

–Er det noen teknologiområder dere er mer glad i enn andre? Hardware, software eller begge deler?

–I utgangspunktet så er vi mest glad i software på grunn av skaleringspotensialet. Det vi har sett i Norge er at selskaper ofte har en kombinasjon av software og hardware. Derfor har vi også investert i begge deler, som for eksempel Cimon Medical.

–Hva er din turn-off, det verste en gründer kan gjøre eller være i møtet med deg?

–At de stiller lite forberedt til møter. Vi håpar at de som kontaktar oss har vært innom hjemmesiden vår og Linkedin profilene våre, og forstår vår investeringsstrategi.

–Er det viktig for deg at gründerne sitter på majoriteten i selskapet, når du går inn?

–Det er svært viktig for oss at gründer er insentivert når vi går inn i et selskap. Gründer bør ha majoriteten av selskapet helt fram til en series A runde.

–Hva tenker du hvis en gründer også ønsker å selge noen aksjer i en investeringsrunde?

–Vi ser ikke på nedsalg hos gründer som en positiv utvikling i et selskap. Dette har med signaleffekten inn mot eksterne investorer som investerer i høyrisiko. Då må også gründer vise at de har høy conviction.

–Hvordan er prosessen fra første møte til endelig investering?

–Vi tar gjerne det initielle møte digitalt for å avklare om det er relevant for oss å gå videre med en investering. Vi diskuterer casen med vårt nettverk og potensielle medinvestorer. Videre, møter vi gjerne selskapet igjen. Dersom det er fortsatt interesse så gjør vi vår DD prosess.

–Hvor lang tid tar en slik prosess?

–Det avhenger av mange faktorer. Det kan ta noen uker eller måneder. Alt er også avhengig om status på selskapet - hvor langt har de kommet og om de har en“lead” investor. Ofte liker vi å følgje selskaper over en periode for å forstå utviklingen og hva vi kan bidra med.

–Hvorfor skal en gründer velge deg som investor fremfor andre, din 30 sekunders pitch?

– Gründer bør velge de investorene som kan hjelpe selskapet best mulig. Dette vil variere i fra hvilken fase selskapet er i. Vi kan bidra på flere hold: Domenekompetanse innen helse og hav og et utstrakt nettverk - nasjonalt samt internasjonalt. Videre har vi kapasitet til å følge investeringer i senere runder.

–Hva legger du i å være en gründervennlig investor?

–I dette legger vi å gjøre vårt ytterste til at selskapet skal lykkes. Samtidig må gründer ha insentiv til å gå en ekstra runde når det står på.

–Hvor mye tid investerer du i startupen i ettertid?

–Vi setter av tid til startupen når de trenger hjelp og deltar på møter ved behov.

–Hvor lang tidshorisont har du for en investering, og hvilken exit-strategi har du?

–Vår tidshorisont er 5-7 år på våre investeringer. Før vi går inn i selskaper, ønsker vi å forstå hva gründer tenker om exit strategi. Dette har mye å si for hvordan selskapet posisjonerer seg.

–Hva opplever dere som største painpoint til startups?

–Forstå marked og kunder. Vi i Norge har en tendens til å være svært opptatt av produkt.

–Innen hvilke områder vil vi se vekst?

Med Covid-19 så tror jeg fortsatt helse vil være viktig framover. Ny teknologi gir endringer og forbedringer. Med Paris-avtalen og verdens fokus på bærekraft, tenker vi også at fornybar energi kommer til å se vekst.

–Viktigste trenden innen investeringer akkurat nå?

Sensorik, computer vision, big data, IoB internet of behaviour, grønne datasenter, CRISPR-teknologi, cybersecurity og bærekraft.

For ordens skyld. Planet 9 Venture, som Kristin og Johan Odfjell investerer gjennom, har også investert i Shifter.

Powered by Labrador CMS