Siv Eide og Rannveig Fadum i Innovasjon Norge. Foto: Vilde Mebust Erichsen
Siv Eide og Rannveig Fadum i Innovasjon Norge. Foto: Vilde Mebust Erichsen

Ny rapport: Slik gikk det da Innovasjon Norge satset millioner på startup-investorer

En fersk gjennomgang av Presåkornordningen lister opp en rekke forbedringspunkter.

Publisert Sist oppdatert

Den fire år gamle ordningen har ifølge en ny rapport potensial til å være et kostnadseffektivt virkemiddel, blant annet for å utløse privat kapital. Det er imidlertid for tidlig å konkludere om den er levedyktig på sikt, heter det videre.

Presåkornordningen startet som en pilot i 2015 og er siden videreført gjennom årlige utlysningsrunder. Så langt er det gjort 199 investeringer, fordelt på 163 ulike selskaper - til en samlet verdi på 180 millioner kroner.

Disse er igjen «matchet» med 627 millioner kroner fra private investorer.

– Det er forvaltningsmiljøene som gjør jobben, og som har sørget for den gode vurderingen av fondet, sier Rannveig Fadum, ansvarlig for Presåkornfondet i Innovasjon Norge, til Shifter.

Rapporten fra Menon Economics mener likevel det bør vurderes alternative løsninger på en rekke punkter, blant annet hva gjelder antall miljøer som får tildelt årlige rammer.

Færre forvaltere

I dag inngår 30 forvaltere i ordningen, men færre miljøer kan ifølge rapporten gjøre det enklere for Innovasjon Norge å selektere de med best kompetanse.

Se årets oversikt over tildeling: Disse tidligfase-investorene skal plassere 54 millioner kroner for Innovasjon Norge

Det er i rapporten også foreslått følgende forbedringer, blant flere:

  • Øke tak på årlig rammer som kan tildeles per forvalter. Denne er i dag på fem millioner kroner. Rapporten mener beløpet er lite med tanke på at forvalterne skal ha mulighet til å legge inn betydelig arbeid som aktiv eier.
  • Forsterke forvalternes insentiver til aktiv forvaltning og unngå for høy risiko samt innføre krav om egen matching-kapital.
  • Undersøke Presåkornordningens påvirkninger på virkemidler rettet mot senere fase, for eksempel investeringene til Investinor og Nysnø.

– Samtidig som vi får validert arbeidet vi har gjort, er det nyttig med et kritisk blikk, sier Fadum og legger til:

– Selv om vi ikke mener at vi har skylapper, peker rapporten på enkelte ting vi kanskje ikke hadde tenkt på. Så dette er en nyttig gjennomgang for oss.

Flytte ordningen

Det er allerede foreslått å flytte Presåkornordningen til den statlige investeringsarmen Investinor.

Tidligere i høst fortalte mangeårig styreleder i selskapet, Thomas Falck, om hvordan overgangen fra et smalt virkemiddel til et mer kommersielt og selvstendig investeringsorgan, reddet selskapet.

De seneste årene har Investinor også gått inn i stadig mindre selskaper, og tråler inkubatorer og akseleratorer på jakt etter gode case.

Ifølge regjeringen ønsker de å endre Investinors rolle slik at selskapet kan bidra "mer effektivt til et bedre tidligfasemarked".

Les også:

Powered by Labrador CMS