Regjeringen holder torsdag kveld pressekonferanse om kompensasjonsordning til bedrifter . Finansminister Jan Tore Sanner (H) og administrerende direktør i NHO, Ole Erik Almlid. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix
Regjeringen holder torsdag kveld pressekonferanse om kompensasjonsordning til bedrifter . Finansminister Jan Tore Sanner (H) og administrerende direktør i NHO, Ole Erik Almlid. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Regjeringen vil gi kompensasjon til bedrifter med minst 30 prosent omsetningsfall

Regjeringen foreslår at foretak som har minst 30 prosent omsetningsfall som følge av virusutbruddet, får kompensasjon fra staten.

Publisert Sist oppdatert

Foretak med minst 30 prosent omsetningsfall skal få kompensasjon fra staten, foreslår regjeringen. De håper bedrifter kan søke hjelp allerede i uka etter påske.

Den såkalte kontantstøtten skal dekke faste utgifter som husleie og forsikringspremie for bedrifter som har opplevd å miste betydelige inntekter på grunn av tiltakene som er iverksatt for å stoppe spredningen av koronaviruset.

Størrelsen på kompensasjonen vil avhenge av hvor mye omsetningen har falt, størrelsen på foretakets uunngåelige faste kostnader og hvorvidt foretaket er pålagt å stenge av staten.

Søknadsprosessen i kompensasjonsordningen

  • Bedriften legger selv inn omsetningstall og faste kostnader
  • Tallene blir automatisk kryssjekket mot ulike registre og beløpsgrensene som er satt
  • Hvis søknaden passerer den automatiske kontrollen, blir pengene automatisk utbetalt
  • Blir søknaden avvist, kan bedriften få søknaden behandlet manuelt.
  • Etterkontroll. Bekreftelse fra regnskapsfører/revisor. Krav om tilbakebetaling og sanksjoner ved avdekking av juks og svindel.

(Kilde: Regjeringen )

– Kompensasjonsordningen vil gi hjelp til de som er økonomisk hardt rammet av virusutbruddet og bidra til at levedyktige bedrifter kan komme seg gjennom krisen. Dette er viktig for å unngå unødvendige konkurser og bevare arbeidsplasser sånn at folk fortsatt har en jobb og gå til når vi skal ta hverdagen tilbake, sier finansminister Jan Tore Sanner (H).

Frisører får dekket 90 prosent

Det legges også opp til at bedrifter som er blitt pålagt å stenge, som frisører, skal få større kompensasjon enn andre. Disse vil få dekket 90 prosent av de faste kostnadene, mens øvrige bedrifter får dekket 80 prosent og i tillegg må betale en egenandel på 10.000 kroner per måned.

Nedre terskel for utbetalinger settes til 5.000 kroner, mens øvre grense settes til 30 millioner kroner. For større konserner vil det settes en større grense, forutsatt at en slik løsning godkjennes av EØS-tilsynet ESA.

Ordningen vil i utgangspunktet gjelde for mars, april og mai, og utbetalingene vil skje etterskuddsvis basert på faktisk omsetning i de aktuelle månedene.

Håper å motta første søknader 17. april

Ordningen gjelder for alle skattepliktige registrerte foretak i Norge, men ikke for finansnæringen, olje- og gassnæringen, foretak med egne støtteordninger, som private barnehager og flyselskaper, foretak uten ansatte og foretak uten aktivitet eller som er under konkursbehandling.

Regjeringens forslag legges fram for Stortinget fredag 3. april. Deretter skal den behandles i Stortinget og godkjennes av ESA.

Kompensasjonsordningen vil bli forvaltet av Skatteetaten. Sanner sier at mange aktører nå jobber på spreng for at bedriftene kan levere inn de første søknadene om kontantstøtten i en egen portal 17. april.

Helautomatisert ordning

En helautomatisert ordning skal sørge for rask og effektiv utbetaling til bedriftene.

Finans Norge har, i samarbeid med bankenes felles infrastrukturselskap Bits, bidratt med å utvikle den helautomatiserte ordningen som skal lanseres så raskt som mulig.

De kriserammede bedriftene kan søke gjennom en særskilt portalside som skal åpnes når ordningener blitt vedtatt i Stortinget og notifisert i ESA. Finansminister Jan Tore Sanner (H) håper den tekniske løsningen for søknadsportalen vil være klar 17. april.

– Vi gjør det vi kan for at denne ordningen skal være operativ raskt og at pengene skal utbetales kort tid etter at ordningen er lansert, sier administrerende direktør Idar Kreutzer i Finans Norge.

Regjeringens krisepakke til bedriftene skal dekke omsetningssvikt i første omgang gjennom mars, april og mai måned.