Daglig leder Halvard Aagaard i Rift Labs vil femdoble staben på fem år.
Daglig leder Halvard Aagaard i Rift Labs vil femdoble staben på fem år.

Rift Labs lyser etter nye muligheter: Henter 20 millioner til LED-teknologi

Etter et kommersielt gjennombrudd innen foto og video, satser Rift Labs nå på helt nye markeder.

Publisert

Rift Labs har siden 2010 utviklet LED-lysteknologi på Vinterbro utenfor Oslo, og fikk i 2018 et gjennombrudd innen foto- og videobransjen i USA. Selskapet har hittil levert lamper til mindre produksjoner der kunden eier og bruker produktene selv, typisk reklamebyrå.

Men nå jakter Rift Labs, som ble startet av tidligere medgründer i Link Mobility, Morten Hjerde, nye muligheter. Blant annet er selskapet i gang med en satsing inn mot helsesektoren og vertikalt landbruk, opplyser daglig leder Halvard Aagaard.

For å få fart på sakene, henter Rift Labs ekstern kapital for første gang. Eksisterende og nye investorer skyter inn 20 millioner kroner.

– Vi har jobbet lenge med eiere og styret om å få på plass en langsiktig strategi for selskapet, samt konkretisere de utrolig spennende vekstmulighetene som ligger foran oss. Dette er en stor og svært viktig milepæl for selskapet, og vil muliggjøre en betydelig raskere ekspansjon enn om vi skulle ha måttet vokse over driften, sier daglig leder Aagaard.

Daglig leder Halvard Aagaard i Rift Labs.
Daglig leder Halvard Aagaard i Rift Labs.

Emisjonen skjer i regi av selskapets hovedaksjonær, Karbon Invest, som eies av Crayon- og Link Mobility-gründerne Jens Rugseth og Rune Syversen.

I tillegg kommer flere nye investorer inn på eiersiden, deriblant Jan Haudemann-Andersens Datum, Carucel og stjerneforvalter Preben Rasch-Olsen.

Nye produkter

I fjor omsatte Rift Labs for 10,6 millioner kroner og leverte et driftsresultat på 1,3 millioner kroner.

Den friske kapitalen som hentes inn skal brukes til å styrke organisasjonen og Rift Labs’ posisjon innenfor foto- og video, samt øke innsatsen inn mot nye markeder.

– Særlig går dette på at vi raskt skal rekruttere et sterkt internasjonalt team, og bygge en organisasjon som er i stand til å skalere driften og ta teknologien vår ut i verden, sier Aagaard.

Innen vertikalt landbruk har selskapet inngått et samarbeid med nyoppstartede ONNA, som ifølge E24 er i gang med å bygge Norges største vertikale gård, og IT-selskapet Crayon, om utvikling av vekstlyssystemer.

Innen helsesektoren er Aagaard mer tilbakeholden med detaljene, ifølge han fordi deler av løsningen selskapet utvikler skal patenteres.

– Men akkurat nå jobber vi med en UV-C LED-basert løsning for å aktivt desinfisere aerosoler ved bruk av UV-stråling, som muliggjør en rekke interessante produkter innenfor helse og personlig beskyttelse, sier han.

Etter suksess i markedet for foto- og videoproduksjon, vil Rift Labs gå bredere med sin LED-teknologi.
Etter suksess i markedet for foto- og videoproduksjon, vil Rift Labs gå bredere med sin LED-teknologi.

Større runde neste år

Inneværende år har Rift Labs budsjettert med en omsetning på 12,5 millioner kroner, og så langt er de i rute, ifølge sjefen.

I årene fremover skal alle aspekter ved organisasjonen vokse betydelig. Blant annet er ambisjonen å øke staben fra dagens 12 til 50 i løpet av fem år, samt utvide med kontorer både i Oslo og utenlands.

Det er også her hovedutfordringene for selskapet i årene som kommer ligger.

– Vi har ikke et etablert nettverk for distribusjon og salg av nye produkter. Innen «vertical farming» er det en helt annerledes måte å selge på enn via distributør eller nettbutikk, som i dag. Så vi har stort behov for flinke folk.

– Nå handler det om å bevise en del. Teknologien har et betydelig potensiale, sier Aagaard.

Selskapet planlegger for en ny og betydelig større kapitalinnhenting i 2022, avslører han. Deretter vil de begi seg ut i nye markeder.

– Per i dag leverer vi 99,9 prosent til USA. Men vi ser for oss et globalt marked. Vi har vært en teknologipioner til nå, men basert på vårt kommersielle gjennombrudd og strategi, ser vi et stort potensial i en global sammenheng, sier han og avslører at Norden og Baltikum står øverst på lista.

Powered by Labrador CMS