ENERGI

Schibsted-kometenes nye startup skal ta hele kostnaden til solcelle-utbygging hos gårdeiere

Jonas Ibsen Brynildsrud bygget 300 millioners-bedriften Partnerstudio fra scratch. Sammen med tidligere Schibsted-kollega Alexander Rydfjord skal han nå bygge solcelleanlegg på næringsbygg. Gratis.

Alexander Ryfjord (t.v) og Jonas Ibsen Brynildsrud i Sunday Power holder hus rett over veien fra sin gamle arbeidsplass, Schibsted i Oslo sentrum
Alexander Ryfjord (t.v) og Jonas Ibsen Brynildsrud i Sunday Power holder hus rett over veien fra sin gamle arbeidsplass, Schibsted i Oslo sentrum
Publisert Sist oppdatert

– Hver gang en solstråle treffer taket, er det bortkastet energi. Det problemet skal vi løse, sier medgründer og daglig leder i det ferske oppstartsselskapet Sunday Power, Jonas Ibsen Brynildsrud.

Selskapet har som mål å kle takene til næringsbygg, kjøpesentre, lagerbygg, og kontorbygg med solcellepanel. Det kan være all slags bygninger. Det eneste kravet er at det har minst 1000 kvadratmeter flatt tak-areal, som kan kles i solceller.

– Å bygge solcelleanlegg er kapitalkrevende, men med skala, langsiktighet og rett teknologi, skal vi gjøre dette lønnsomt. Vi er godt i gang med å bygge vår modell, og teknologien er allerede i bruk på flere anlegg, sier Brynildsrud.

Mangler økonomiske incentiver til å ta kostnaden

Chief Growth Officer Alexander Rydfjord tror at utbyggingen av solceller på næringsbygg er et stort, ubenyttet marked. Fordelene med å ta i bruk allerede eksisterende tak er mange, forteller han.

– Det er allerede store flater som står tomme. Ved at strømmen produseres på taket til bygningen som bruker den, blir det mindre belastning på strømnettet. Å frakte energi fra solceller, eller andre kilder, utenbys inn til byen er dyrt og ressurskrevende. Vi kan bygge store anlegg for produksjon av fornybar energi, uten å gjøre inngrep i naturen eller belaste strømnettet, sier han.

Rydfjord forteller at den største flaskehalsen for at flere bygninger skal ta i bruk solceller på taket, er prisen.

– Skal man sette fingeren på problemet vi vil løse, er det at i et næringsbygg er det to aktører: gårdeier og leietaker. Å installere solceller på taket, er en kostnad som påregner gårdeier. Det er derimot dyrt, og kan føre til at husleien blir høyere, noe som igjen kan gjøre dem mindre konkurransedyktige. Verken gårdeier eller leietaker har sterke økonomiske incentiver til å ta kostnaden, og da skjer det lite.

– Vi løser dette problemet med å ta hele kostnaden for utbyggingen. Gårdeier får installert solceller på taket uten kostnad, og strømprisen blir lik ettersom vi selger strømmen tilbake bygget til samme pris som leietaker ellers hadde hatt, sier han.

Lånefinansiert utbygging

Å ta hele kostnaden for utbyggingen av solceller på taket, kan være en stor investering for gårdeier. Mange av anleggene Sunday Power ser på, kan koste flere millioner kroner, forteller Brynhildsrud, uten å spesifiserer nærmere.

Finansieringen av Sunday Power forteller han vil være en kombinasjon av «vanlig» risikokapital og lån.

Investeringene skal bidra til å bygge selskapet, organisasjonen, og teknologien.

Utbyggingen av solcellene vil bli lånefinansiert og betalt ned med de løpende inntekten fra strømsalget.

– Det krever så klart kapital å bygge store solcelleanlegg. Det vi gjør nå, er å lage en pipeline for neste år, med anlegg vi vil bygge. Forretningsmodellen og teknologien gjør at vi er trygge på at vi kan få gode betingelser for finansiering, sier Rydfjord.

Gründerne ønsker ikke å fortelle hvor mye som er investert i selskapet til nå. De vil heller ikke si noe om hvor mye penger de vil hente i kapital og lån.

Brynhildsrud sier at de har nok kapital for å drive inn i nyåret, og at de deretter vil gjøre en emisjon. Fra hvem og hvor mye, vil han ikke si.

Ga seg på topp etter å ha bygget opp reklame-suksess

I likhet med en annen sol-gründer, Otovos Andreas Thorsheim, har både Jonas Ibsen Brynildsrud og Alexander Rydfjord bakgrunn fra Schibsted.

De to møttes mens begge var trainee i medie- og rubrikkkonsernet.

Brynildsrud kommer rett fra jobben som daglig leder i Schibsteds eget innholdsbyrå Schibsted Partnerstudio.

Et selskap han bygget opp fra 3 til 60 ansatte og fra null til nesten 300 millioner kroner i omsetning på 6 år.

– Det var ikke tydelig definert hva vi skulle være, men vi fikk et klart mandat om hva vi skulle oppnå på sikt. Det motiverte. Og så var det mange motstandere. Selv om vi hadde full støtte fra sjefene internt, var det både skepsis og hat fra journalist-miljøene - særlig i starten.

– Det gjorde derimot at vi fikk en ekstra sterk og god kultur hvor vi jobbet beinhardt for å bevise at vi skulle lykkes, sier han.

– Politikk og andre ting som kan gjøre det vanskeligere å lykkes i et konsern

Erfaringen og kunnskapen har fikk av å bygge opp Partnerstudio - som Rydfjord skyter inn var som en intern startup i Schibsted - har han tatt med seg videre når han nå skal bygge opp Sunday Power.

Selv om selskapene tilsynelatende er forskjellige, er det flere ting som er ganske universelle når det kommer til selskapsbygging, inkludert organisasjonsbygging, kultur og forretningsutvikling.

Det er derimot litt forskjellige utgangspunkt. Med Partnerstudio hadde Brynildsrud støtte fra Schibsted.

– Partnerstudio var en fantastisk erfaring, og så blir det en annen greie å starte et selskap utenfor et konsern. I Schibsted trengte vi jo ikke å hente penger, så den dimensjonen er ny. Samtidig er det politikk og andre ting som kan gjøre det vanskeligere å lykkes i et konsern.

– Man slipper å bruke mye av tiden på å skaffe kapital, men på den annen side gjenspeiler jo forventningene som regel utgangspunktet, så om det er lettere vet jeg ikke.

Powered by Labrador CMS