Statkraft.
Statkraft.

Statkrafts venture-arm investerer i gjenvinning av farlig avfall

Teknologien til Norsep «er unik og har et meget stort markedspotensiale», mener Anders Prietz, leder for Statkraft Ventures.

Publisert

Statkraft Ventures kjøper 14 prosent av aksjene i Norsep, selskapet som har utviklet ny teknologi for gjenvinning av farlig avfall fra forbrenningsanlegg som alternativ til deponi.

Samtidig opplyser selskapet at samarbeidet skal utvikles videre og at Statkraft Ventures har en opsjon på å øke sin eierandel til over 35 prosent.

– Gjenvinning i stedet for deponi er helt klart fremtiden. Norsep vil bidra til en renere klode samtidig som de er meget attraktive fra et forretningsperspektiv. Teknologien er unik og har et meget stort markedspotensiale, sier Anders Prietz, leder for Statkraft Ventures, i en pressemelding.

Størrelsen og prisingen på runden er ikke oppgitt. Norsep startet jakten på ny kapital for om lag et år siden, og ifølge Finansavisen søkte de da 20 millioner kroner.

Statkraft Ventures opplyser at de vil være en aktiv eier i Norsep, blant annet gjennom representasjon i styret, samt bidrag som en industriell og strategisk partner og med tilførsel av industriell kompetanse.

Statkraft Ventures et heleid datterselskap av Statkraft AS, som den største produsenten av fornybar energi i Europa.

Selskapsinformasjon fra Caphub.io

NORSEP AS

NORSEP AS, en del av OiW Process AS, utvikler teknologi og metode for å fjerne tungmetaller og giftstoffer fra flyveaske skapt av forbrenningsanlegg for husholdningsavfall.

Les mer om selskapet her

PORSGRUNN

Susan Heldal

0-5

  • OIW PROCESS AS
  • GROV1 HOLDING AS
  • TELEMARK UTVIKLINGSFOND
Se hele selskapsprofilen
Powered by Labrador CMS