Endre Skolt investerer i startups som er i linje med FNs bærekraftsmål
Endre Skolt investerer i startups som er i linje med FNs bærekraftsmål

Tidligere Telenor-topp satser på gründere i Norden og Afrika

Etter en lang karriere har Endre Skolt jobbet over hele verden. Erfaringen, og kapital fra hundremillioners-bedriften faren startet, har han tatt med seg til investeringsselskapet Change Com. Målet er å investere i 4 til 5 startups årlig.

Publisert

Gjennom en serie artikler intervjuer vi investorer om deres strategi, forventinger til gründere og hva som skal til for at de går inn i et selskap med kompetanse og kapital.

– Jeg er en impact investor. Jeg ønsker å gjøre en forskjell ved å investere i ting som gjør at verden går i riktig retning. Jeg er opptatt av bærekraftsmålene til FN, sier Endre Skolt.

Etter en lang karriere i Telenor, hvor han blant annet var forskningssjef, tok han sluttpakke i 2015.

Erfaringen, nettverket og kapitalen fra familieselskapet Skolt Holding, har han tatt med seg videre for å bli tidligfase-investor gjennom sitt heleide investeringsselskap Change Com.

Nå holder han hus på Mesh i Oslo. Før koronaen reiste han mye til Afrika, da primært Addis Abeba i Etiopia og Nairobi i Kenya. Der investerer Skolt i lokale entreprenører.

Change Com

  • Grunnlagt av Endre Skolt i 2015. Holder hus på «gamle» Mesh i Oslo
  • Har 21 startup-investeringer i porteføljen, likt fordelt mellom Norden og Afrika.
  • Investerer mellom 100.000 og 500.000 kroner, når et selskap har en MVP (minimum viable product) eller har fått sine første kunder (product-market fit).
  • Tar 1 til 3 prosent eierandel
  • Tidligfase engleinvestor med tre hovedområder: Telecom, fornybar energi, delingsøkonomi

Mossekapital

Skolt Holding AS er et familieeid selskap med forretningsområder innen pukk og masser, eiendom og entreprenør. Konsernet har sitt hovedkontor i Moss og ble grunnlagt av Endre Skolts far og to onkler.

I dag er de 12 fettere og kusiner som eier bedriften. Endre Skolt har i underkant av ti prosent eierandel.

– Oppveksten med en familie hvor alle var involvert med å bygge og utvikle bedriften, har vært veldig viktig for der jeg er i dag. Jeg liker å si at jeg fikk gründerskap inn med morsmelken. Men Change Com håper jeg å hjelpe nye gründere til å lykkes, uansett i hvilket land de bor, sier Skolt.

Vil tilby mer enn kapital

Han har flere klare krav til gründere han vurderer å investere i. Først og fremst må de være motiverte og ha erfaring med å bygge et selskap fra før.

Selskapet må også ha et klart kunde- eller samfunnsproblem de ønsker å løse, og teknologi må være et element i løsningen. Til sist må løsningen være skalerbar - og Change Com må kunne tilføre mer enn bare finansiell støtte.

– Vi ser etter selskap som kan bli markedsledere innen sin bransje, sier Skolt.

– Hva er et ideelt gründerteam?

– Team med kjennskap til både marked og teknologi. Minst en av gründerne bør ha vært med å etablere et selskap tidligere. Gründerne bør ha med seg en erfaren rådgivergruppe.

– Er du den første som sier ja, eller er du avhengig av at andre investorer hopper ned fra gjerdet og leder an før deg?

– Vi gjør vår egen vurdering. Som engleinvestor går vi sammen med andre investorer enkeltvis eller i syndikat. Det er gunstig om gründerne har med en lead-investor.

– Følger dere opp investeringene?

– Vi følger ofte opp en investering når vi ser en god utvikling. Ambisjonen er å benytte minst 50 prosent av tilgjengelig kapital til oppfølging.

– Nevn en investering du var spesielt fornøyd med og hvorfor?

– Jeg kan nevne to investeringer:

– Mazemap - åpner opp et nytt marked for innendørskart og navigasjon. Mazemap tar i bruk teknologi (maskinlæring) for å automatisere og redusere kostnadene ved kartproduksjon. Selskapet er markedsleder og har et stort skaleringspotensial.

– FinAccess – tilbyr en digital løsning for mikrofinansiering i det afrikanske markedet. Selskapet har en ung kenyansk gründer med erfaring i å etablere selskap. Change Com ser etter gode investeringsmuligheter i fremvoksende marked.

– Hva slags selskaper investerer dere i?

– Selskaper i den digitale økonomien som utnytter ny innovasjon og teknologi. De fleste av våre investeringer er innenfor digitale finansielle tjenester, nye trender innen mobilkommunikasjon (MVNE, IOT), fornybar energi (sol) og delingsøkonomi.

– Er det spesifikke bransjer dere liker bedre enn andre?

– Partnerne i Change Com har lang erfaring innen mobilbransjen og jakter gode investeringsmuligheter der smarttelefoner og internett-applikasjoner har en rolle. Flere av våre investeringer er innenfor fintech. Vi følger også nye trender innen energisektoren.

– Er det noen teknologiområder dere er mer glad i enn andre?

– Vi er teknologi-nøytrale, men har investert i noen selskap som benytter kunstig intelligens/maskinlæring og augmented reality.

– Hardware, software eller begge deler?

– De fleste investeringene er i software-selskaper, og vi har preferanse for software.

– Hva er din turn-off, det verste en gründer kan gjøre eller være i møtet med deg?

– Dårlig forberedte gründere.

– Er det viktig for deg at gründerne sitter på majoriteten i selskapet, når du går inn?

– Det er ikke avgjørende at gründerne sitter med kontroll i selskapet, men det er viktig at de er riktig insentivert. Gründerne må være åpne for å hente inn mer kapital.

– Hva tenker du hvis en gründer også ønsker å selge noen aksjer i en investeringsrunde?

– Det er ikke ideelt, men behøver ikke å være et rødt flagg.

– Hvordan er prosessen fra første møte til endelig investering?

– En prosess fram mot endelig investering vil normalt bestå i 3-4 møter der vi gjør oss godt kjent med gründerteamet, sjekker referanser, går gjennom investeringsforslaget og gjennomfører en enkel «due dilligence». Dersom selskapet passer inn i vår portefølje gir vi et skriftlig tilbud.

– Hvor lang tid tar en slik prosess?

– En prosess vil normalt ta minimum 2-3 måneder.

– Hva er de viktigste vilkårene du som investor ønsker å ha inn i en investeringsavtale?

– Ved en kapitalutvidelse stiller vi som regel vilkår om full-finansiering (gir en god indikasjon på at selskapet er riktig priset). Vi krever også regelmessig rapportering, transparens/åpenhet og god eierstyring og selskapsledelse (corporate governance).

– Hvordan gjør du verdivurderingen av en startup?

– Verdien på selskapet blir som regel fastsatt av gründerne, ofte litt for høyt. Investeringsrunden avgjør om verdien er riktig satt.

– Hvorfor skal en gründer velge deg som investor fremfor andre, din 30 sekunders pitch?

– Partnerne i Change Com har lang fartstid i mobilbransjen med erfaring og innsikt i strategisk og operativ ledelse, teknologi og finansielle tjenester. Partnerne har lange opphold i utlandet og er godt kjent med forretningsdrift i fremvoksende markeder.

– Hva legger du i å være en gründervennlig investor?

Spille på lag med gründerne å gjøre de gode. Tilføre gründerne kunnskap og kompetanse.

– Hvor mye tid investerer du i startupen i ettertid?

– Dersom det er et ønske hos gründerne, tar vi en rådgivende rolle. I enkelte tilfeller deltar vi med styrearbeid. Normalt følger vi opp alle selskapene minimum 4-5 ganger årlig.

– Hva er viktig å tenke på når det oppstår en konflikt mellom en investor og en startup?

– At alle er tapere når en konflikt oppstår.

– Hvor lang tidshorisont har du for en investering, og hvilken exit-strategi har du?

– En normal tidshorisont er 5-7 år. Vi investerer helst i selskaper som kan bli markedsledere og som dermed er attraktive i VC-markedet.

– Hva opplever dere som største painpoint til startups?

– Startups har generelt for lite kunnskap om markedet og for lite fokus på salg- og markedsarbeid.

– Å bygge et selskap er en krevende øvelse og ikke noe en gründer klarer alene.

Gründere undervurderer hvor krevende det er å skaffe kunder og inntekter.

– Hvilke områder er hypet?

De fleste vekstområder er hypet og verdivurderingen er basert på fremtidige inntekter.

– Viktigste trenden innen investeringer akkurat nå?

– På grunn av covid-pandemien har fjernarbeid/videokonferanser fått en stor push som vil fortsette.

– Flere og flere bransjer tar i bruk kunstig intelligens, og det vil på sikt endre arbeidsmarkedet.

– Digitaliseringen av finansielle tjenester i fremvoksende markeder er enorm, f eks 800 millioner av totalt 1 milliard mobile lommebøker (mobile wallets) befinner seg i fremvoksende markeder Sør-Asia og Afrika.

– Nevn én ting du smertefullt har fått erfare som investor.

– En av Change Coms første investeringer var i et selskap med gründere som jobbet på deltid. For å lykkes med en startup kreves det fulltidsgründere.

Powered by Labrador CMS