Tenk Digitalt-gründer Jan Sollid Storehaug, med ministre fra flere tiår. Foto: Benedicte Tandsæther-Andersen

Oppfordrer unge og eldre gründere til å søke sammen: – Det er vanvittige muligheter for gründere i alle aldre

Benedicte Tandsæther-Andersen

Benedicte Tandsæther-Andersen

Journalist

Publisert 11. oktober 2018

Tenk Digitalt-gründeren Jan Sollid Storehaug mener samfunnets eldre må tilpasse seg den digitale utviklingen, om de skal fortsette å være med i samfunnet. 

Storehaug har gjennom 35 års erfaring som norske og internasjonale innovasjonsselskaper holdt foredrag om digitalisering, og teknologier som forandrer hverdagen og jobbene våre.

I de senere årene har han i tillegg bygget ny kompetanse, på et felt der alder er en kvalifikasjon: hvordan det er å være seniorgründer, og hvordan dette segmentet møtes av både det offentlige og private næringslivet. Samtidig følger han med på hvordan barn og unge tilnærmer seg det digitale.

— Vi er så heldige å ha fem barn i alderen 8 til 18 år, og alt det praktiske lærer jeg fra barna. Men vi må jo alle ta ansvar for vår egen kompetansebygging på ulike felt. Vi må holde oss oppdatert på teknologi, der det er vanvittige muligheter for gründere i alle aldre, sier Storehaug.

Han har tidligere skrevet et innlegg om hvorfor det finnes en egen verdi i å være en seniorgründer, og de erfaringene han har gjort seg gjennom flere tiårs gründerskap.

— Skaff deg en ung, digital mentor!

Storehaug deltok på et møte med næringsminister Torbjørn Røe Isaksen og fem seniorgründere, i forbindelse med at de skulle utveksle ideer og perspektiver på seniorgründere. Blant temaene som kom opp, var hvordan en seniorgründer skal kunne nå ut til markedet, når de ofte ikke har inngående kunnskap om sosiale medier og markedsføring.

Storehaug har en klar oppfordring til seniorgründere som sliter med dette.

— Skillet går jo mellom de som er født digitale, og digitale innflyttere. Nå er jo de som er født digitale allerede 25 år og har fått seg en viss arbeidserfaring. Så skaff deg en ung, digital mentor! Det skjer virkelig et skifte mellom generasjonene, i forståelsen av praktiske ting, sier Storehaug.

Næringsministeren mener det allerede finnes steder der gründere kan møtes på tvers av generasjonene, men at det også hjelper å ha tiltak som er mer bevisst organisert inn mot å sikre utveksling av ideer.

— En veldig god måte å løse problematikken med at yngre og eldre gründere ofte ikke kommer i kontakt med hverandre og ikke får utvekslet ideer og kompetanse, er at man kan sitte i gründerkollektiver. Og så er det også slik at hvis du gründer noe fra akademia-siden, så har du en ganske naturlig kontakt med mange generasjoner, fordi du har en tilknytning til et universitet eller en høgskole. 

Seniorgründerne og næringsministeren, fra venstre til høyre: Sverre Olav Helsem (Gaitline AS), Jan Sollid Storehaug (Tenk Digitalt AS), næringsminister Torbjørn Røe Isaksen, Morten Flate Paulsen (Nordic open online Academy – NooA AS), Øystein Rekdal (Lytix Biopharma AS) og Jofrid Erland (Erland AS). Foto: Benedicte Tandsæther-Andersen

— Utfordrende for oss digitale innflyttere

Forskning viser at seniorgründere oftere lykkes med startups, sammenlignet med unge gründere som nylig er ferdig med utdannelsen. Dette til tross for at de unges utdannelse gjerne er rettet mot samfunnet slik det er i dag, og ikke et samfunn som eksisterte for 40 år siden.

— For de fleste er jo teknologihastigheten og endringstakten i dag større enn den noen gang har vært. Ting skjer i en slik hastighet som man aldri før i menneskehetens historie har erfart, og da må man følge med og holde oversikt. Det er klart at det er utfordrende for oss digitale innflyttere, men vi må om vi skal være med i samfunnet, sier Storehaug.

Næringsministeren mener vi alle må tilpasse oss de nye tidene.

— Det er ganske mange både i det private og næringslivet som må lære seg noe helt nytt. Det er mange av oss som har foreldre som har måttet lære om nettbank. Med den raske teknologiutviklingen vil det kanskje bli sånn at både de yngre og eldre vil ha problemer med å henge med på det helt nyeste, men grunnleggende digitale ferdigheter må vi alle ha i løpet av ikke så fryktelig mange år, sier Isaksen. 

Under møtet ble det utvekslet ideer og nye perspektiver på seniorgründere og hva som må til for at flere skal velge en gründertilværelse, enn livet som pensjonist. Foto: Benedicte Tandsæther-Andersen

Ønsker innovativ møteplass

Storehaug mener at det finnes mye ubrukt potensiale i spennvidden mellom de unge og eldre gründerne. Der de unge har full kontroll på sosiale medier og markedsføringen av eget produkt, kan de eldre ha innsikten og erfaringen som trengs for å ikke ta forhastede beslutninger.

— Det er viktig å skape en møteplass mellom de yngre og de med relevant og lang erfaring. Derfor mener jeg at den mentorordningen som Innovasjon Norge har er god, men den burde kanskje vært tatt en titt på, for den kan være litt i overkant ustrukturert.

Han henviser til at en gründer kan få 30 — 100 timer med betalt rådgivning dekket av Innovasjon Norge, og at man der står ganske fritt til å definere agendaen. Han mener at gründere opp igjennom tidene ofte har støtt på de samme problemstillingene, og at flere ville hatt nytte av en kompetanseheving innen rådgivning for den enkelte startup.

— Jeg har erfart med alle de jeg har snakket med gjennom et langt livsløp, at det er veldig mye av de samme hullene og fellene man kan gå i. Hvis man kan tette hullene fort, med erfaringen man sitter med som gründer over lang tid, så kommer den unge gründeren fortere til å fokusere på det som er viktig — kunder og marked. Dette i stedet for å bruke masse tid på det som er nytt og ukjent når de starter.

Storehaug er klar på hvorfor en ung og ambisiøs gründer bør ta en prat med sin eldre nabo eller familievenn som også gründer et eget selskap.

— Jeg elsker å møte gründere i alle aldre – ”gærninger” som har ville ideer. Man må snakke med seniorer — fordi den yngre generasjonen bør kunne trekke veksel på de som har den lange erfaringen. Det gir et bredere spekter.

____________________________________________

Faktaboks: 

  • Både i Norge og USA finnes det forskning som blant annet tar for seg gründeres alder — og toppunktet for en mannlig, norsk gründer er på 52 år. For kvinner er toppunktet 47 år. Disse tallene er høyere enn i flere andre land, noe som kan skyldes ulikheter i gründer-definisjonene, og at den norske statistikken inkluderer flere selskaper som har eksistert lenge.
  • I USA ser man at en 50-åring har 1,8 ganger større sannsynlighet for å lykkes med et vekstselskap, enn en 30-åring har — og 20-åringer har den laveste sannsynligheten. I de 1000 mest vellykkede gründerselskapene i USA, var gjennomsnittsalderen for en gründer 45 år.

Bransje: 

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på det viktigste som skjer innen startups, innovasjon og teknologi. Motta nyheter, reportasjer, innsikt og eksklusivt materiale rett i innboksen.