Kuldeteknisk og FrioNordica skal bli et nytt konsern, etter at Perfect Temperature Group (PTG) kjøpte opp FrioNordica.

Oppkjøpsselskap kjøper FrioNordica for 70 millioner — for å danne nytt konsern med Kuldeteknisk

Benedicte Tandsæther-Andersen

Benedicte Tandsæther-Andersen

Journalist

Publisert 21. august 2018

Oppkjøpsselskapet Perfect Temperature Group (PTG) vil bli større på kjøleteknologi innen sjømatsektoren, og fungerende konsernsjef i PTG mener de har funnet en «sjeldent god match».

Dagens Næringsliv skriver at Kuldeteknisk og FrioNordica vil få utfyllende roller i det nye konsernet: Kuldeteknisk er landets største entreprenør innen kuldetekniske løsninger, for eksempel ismaskiner, varmepumper og kjølemaskiner. FrioNordica har erfaring fra fiske-, fiskeforedlings- og havbruksnæringen.

— Vi har veldig stor tro på sjømatmarkedet, som er inne i en god periode. Flere makroforhold tilsier at etterspørselen etter fisk vil forbli høy. Kjøl- og fryseteknologien er interessant fordi det handler om å ta vare på de ressursene vi har, sier Anders Høifødt, fungerende konsernsjef i PTG, til Dagens Næringsliv.

Høifødt mener de to selskapene har en «sjeldent god match», og etter planen skal det etableres en konsernfunksjon for FrioNordica og Kuldeteknisk — med felles salgsapparat, markeds- og produktutvikling.

Selskapene skal fortsette som selvstendige virksomheter, med hver sin daglige leder. To av gründerne går i tillegg inn på eiersiden i PTG. FrioNordica har de siste to årene omsatt for 100 og 106 millioner kroner. Dagens Næringsliv henviser til Finansavisen, som skal ha regnet ut at kjøpsprisen er på rundt ti ganger driftsresultatet — og dermed tilsvarer rundt 72 millioner kroner.