Sashko Despotovski  og Sean Paul Shanor.  Foto: Privat
Sashko Despotovski og Sean Paul Shanor. Foto: Privat

Oppsagte ledere kritiserer X2 Labs: "Du kan ikke bootstrappe en akselerator"

Publisert Sist oppdatert

Av Lucas Weldeghebriel og Per-Ivar Nikolaisen, Shifter.no

Sean Paul Shanor og Sashko Despotovski ble begge sagt opp fra henholdsvis X2 Labs og X2 Capital. De anklager sin tidligere arbeidsgiver for ansette uten å ha finansiering i ryggen. Styremedlem Christian Rangen, mener man må regne med endringer og justeringer underveis for en startup.

– Du kan ikke bootstrappe en akselerator, sier Sean Paul Shanor, daglig leder i Synergy Space, og tidligere daglig leder i X2 Labs som sammen med en rekke andre nylig mistet jobben fordi de ikke skal ha fått et fond på plass.

X2 Labs er akseleratoren i Stavanger, hvis mål er å produsere 50 bedrifter i løpet av ett år. De har måttet senke ambisjonene etter at fondet som skulle finansiere driften og investeringene i selskapene, ikke har kommet på plass.

– X2 Capital, som de andre X2-bedriftene, signerte avtaler med ansatte, vel vitende om at de ikke hadde pengene til å betale for lønningene, sier ex-sjefen for X2 Capital Sashko Despotovski til Shifter.

Han mener at selskapseiere og styremedlemmer bærer et ansvar for lovnader de gir til sine ansatte.

– Det er en dårlig forretningspraksis og setter en dårlig tone for relasjoner, og vil til slutt ende i fiasko, sier han.

Despotovski forteller at han elsket konseptet, men var skuffet over gjennomføringen og gjennomsiktigheten i prosjektet.

– Jeg liker ikke etikken. Jeg frykter for hvordan de skal ta vare på selskapene som allerede er etablert med færre i staben og uten et fond, sier Despotovski.

Mener de overleverte

– Kan det være at dere ble sparket fordi dere ikke leverte det som var forventet?

– Nei. Mitt team og jeg leverte over forventning med gode resultater. Vi bygget, lanserte og gjennomførte tre programmer, skapte mye buzz og interesse, sier Sean Paul Shanor.

Despotovski mener også at det ikke er grunn til å tro at han underleverte.

– Jeg overleverte på et fattig budsjett. Det var aldri nevnt at jeg ikke leverte. Det var heller aldri en diskusjon om hvordan prosessen kune bli bedre. Den eneste diskusjonen var at «selskapet ikke hadde penger, og at de ikke kunne betale meg», hevder Despotovski.

Han påpeker at lønnen var forsinket hver måned, og at den siste lønningen var tre uker forsinket.

– X2 er jo en startup i seg selv. Skal ikke også de ha mulighet til å jobbe med å finne riktig organisasjonsstruktur?

– Selvsagt skal de kunne endre på ting. Men å sparke et team som leverer, er en stor feil.  Selskaper blir ikke definert av deres modell eller strategi, de endres stadig. Selskaper er definert av folkene som får ting til å skje, sier Shanor.

Sashko Despotvski er enig i at endringer og  en «pivot» kan forekomme.

– Men å stenge av en hel prosess er ikke en «pivot», det er selvmord. Jeg har klart å sette opp et nytt fond på under 30 dager, sier Despotovski, og sikter til Hinna Park Capital. Som er et mikrofond.

– Jeg har funnet flere investorer som vil bli med. For meg stopper det aldri, og nå kan jeg bevege meg raskere, sier Despotovski.

Han mener at det norske øko-systemer for startup er i ferd med å ta steget over i et nytt nivå.

– Kompetansen er her, den trenger kun å bli formet riktig. Det er vår plikt som investorer og gründere å dytte prosessen videre, sier han.

– Helt naturlig

Styremedlem og deleier i X2 Labs, Christian Rangen, tilbakeviser i stor grad anklagene fra de to tidligere X2-sjefene.

Det hevdes at X2 Capital og de andre X2-bedriftene ansatte folk, samtidig som de visste at «de ikke hadde pengene til å betale for lønningene deres». Hva er din kommentar til dette?

– X2 Labs er jo en startup selv, og da er det ikke unaturlig med endringer og justeringer i tidlig fase. Noen klarer å levere og noen bør få anledning til å bruke tiden sin på andre ting. Det har jo i perioden vært jobbet med ulike finansieringer (fond), som en helt alminnelig del av utvikling av endelig forretningsmodell. Samlet har et par-tre millioner gått med i de første seks månedene, så det har vært tilstrekkelig kapital til å løfte oppstarten, gjennomføre pilotfasen og etablere de første 16 selskapene som nå finnes i porteføljen.

Rangen mener at det heller ikke er unaturlig at noen ansatte eller innleide på prosjekt går ut etter pilotfasen.

– Hvis noen av disse er skuffet over ikke å få anledning til å bli med videre, er det beklagelig. Hva angår eventuelle påstander fra tidligere ansatt, så kan vi ikke kommentere dem direkte. Det ber styret om forståelse for, helt generelt synes jeg du skal spørre dem det gjelder, om de har fått utbetalt all sin lønn.

– Men spørsmålet handler vel også om dere har penger til å betale lønn over tid?

– X2 Labs jobber med langsiktig verdiskapning gjennom å bygge nye bedrifter. Dette kan ta år. Følgelig har vi en fleksibel forretningsmodell, innleide ressurser fremfor faste ansatte, noe som var helt sentralt i oppstarten for å kunne beholde fleksibiliteten, sier Rangen.

 Christian Rangen, styremedlem i X2 Labs. Foto: Lucas Weldeghebriel
Christian Rangen, styremedlem i X2 Labs. Foto: Lucas Weldeghebriel

Fra september 2016 har selskapet hele tiden hatt kun en daglig leder med fast lønn, ifølge Rangen. Andre ressurser har primært vært fleksible i oppstartsfasen.

– Lønn er en liten del av kostnadene. Investeringer i aksjekapital i de 16 selskapene har for eksempel vært en langt høyere sum enn opprinnelig forventet. På lang sikt ser at vi at lønnskostnader er en minimal del av kostnadssiden i X2 Labs.

Måtte opp i 500 millioner for at det skulle gå rundt

Han forteller om hvordan X2 Capital skulle etablere et fond for tidligfase-investeringer, og det ikke gikk som planlagt.

– Vi trengte noen som hadde gjort det før, noen kompetente, og ansatte derfor en daglig leder som hadde erfaring fra internasjonal finans og fond. Men prosjektet viste seg å være vanskeligere enn vi hadde trodd, både med hensyn til forretningsmodellen og juridisk struktur. Da valgte styret å lage en ny strategi for selskapet, uten å etablere fondet på måten som det først var tenkt. I dag jobbes det via investornettverk, fremfor et juridisk fond.

Rangen kaller det en «blåveis», smellen X2 gikk på da de skulle rigge den juridiske strukturen til fondet.

- Opprinnelig skulle vi bare hente inn 5-8 millioner – dette var beløpet som var nødvendig for investeringer de første fire til seks månedene, men innen nytt regelverk, klarte verken styret, rådgivere eller banken finne en god struktur og forretningsmodell.

– Dette var jo egentlig småpenger, noe du og jeg kunne hentet på en torsdag. Men saken var hvordan vi skulle klare å rigge et tidligfasefond som opptrådte i tråd med nyere regelverk.

– Men hva var det som konkret hindret dere?

– For å gjøre det juridisk riktig måtte vi ha full konsesjonsplikt og to til tre personer med alle formalia i orden for å drive profesjonell forvaltning. Det ville tilsvart «noen tusen sider med papirarbeid», og tatt opptil et år å sette opp. Vi måtte forvaltet 500 millioner kroner for at dette skulle gått rundt.

Han mener det nye regelverket som trådte i kraft 1. januar i år gjorde det umulig.

– Selv eksisterende fond har sagt at de kunne komme til å legge ned venture-biten dersom det ble for mye administrasjon. Vår styreleder er advokat med lang erfaring på området, og ekstremt ryddig, og mente det ble for komplisert. Jeg rev meg i håret over at det skulle være så vanskelig.

Rangen forteller at de da forsøkte å etablere andre strukturer for å hente penger, og hevder dette var grunnen til at daglig leder Sean Paul Shanor ble overflødig. Etter et forsøk på å etablere et mulig fond i utlandet, der de fikk inn Sashko Despotovski til denne jobben, ga de til slutt opp også den modellen, og «pivoterte» til en annen.

– Vår kjernevirksomhet er ikke å drive et internasjonalt finansselskap, sier Rangen.

Skal etablere investornettverk

X2 har nå bestemt seg for å etablere et tradisjonelt investornettverk, der de i stedet skal drive det Rangen kaller «match making» mellom investorer og startups.

– Nå har vi en god liste med navn på potensielle tidligfaseinvestorer. Her i distriktet er det en underskog av investorer innen olje og eiendom, som kan være interesserte og aktuelle. Vi ønsker at dette skal være lokalt forankret. Det er ikke mange som har bladd opp penger ennå, men vi har hatt møter med flere potensielle investorer. Hadde vi fått det inn i et fond, hadde det vært veldig enkelt å håndtere og administrere. Nå må vi i stedet gå en strafferunde, med case for case med investorer.  Men vi trenger altså ikke en daglig leder med samme kompetanse som tidligere. Hadde styret visst det vi nå vet, hadde vi ikke startet med å rigge et fond i det hele tatt.

– Men visste du virkelig ikke dette på forhånd, eller undervurderte du kompleksiteten?

– Det ble vurdert til å være en gråsone. Men styret - i dialog med revisor, investorer og Finanstilsynet - forsøkte først å få det etablert. Det gikk ikke. For oss var det læring i det. Og hvis du spør meg hva jeg har lært? Ja, da vil jeg si at jeg har enorm respekt for, for eksempel, Founders Fund. Det å rigge opp et fond med dagens regelverk og formalia på plass, samtidig som retningslinjene fra Finanstilsynet er uklare, er et tungt løft.

– Hvis du skal være litt selvkritisk, og jeg litt kritisk, er du egentlig en glad amatør som har gått inn i dette uten å vite hva du har holdt på med?

– Jeg har jo hentet inn kompetanse på å hente inn kapital og rigging av fond. Jeg selv ville aldri tatt på meg jobben som daglig leder i et fondsselskap. Vi har fått inn folk som kunne dette bedre enn oss, gjennom både styreleder og daglig leder. Jeg er ydmyk nok på hva jeg kan og ikke kan.

Han mener spørsmålene rundt avskjedigelsen av de to fremtredende skikkelsene i X2 er legitime, men at det er umulig for selskapet å kommentere forholdene i pressen i detalj.

– For meg er det viktig å være veldig ryddig og opptre profesjonelt. Vi kan ikke ha en diskusjon rundt sensitiv informasjon vedrørende enkeltpersoner i pressen. Men generelt vil jeg si at vi ønsker Sashko og Sean alt det beste med det de gjør videre. Det er to vidt forskjellige, men ressurssterke folk. Og så vidt jeg skjønner har Sashko allerede startet et nytt investeringsselskap. Sean har også masse jern i ilden.

Rangen kaller prosessen har "en klassisk searching for a business model»

Det antydes at det var lite gjennomsiktighet og det stilles også spørsmål ved gjennomføringen av prosjektet. Hva er din kommentar til påstandene?

– Begge de to har vært daglig leder i sine respektive selskap, og følgelig rapportert til styret. I den grad de har opplevd lite gjennomsiktighet, er det uheldig. Men jeg synes det er en rar påstand. De har hatt tilgang på det som er av informasjon. Vi har ikke holdt noe hemmelig.

– Når regner dere med å ha på plass fem til åtte millioner i potensielle investeringer med den nye modellen?

– Vi kommer til å jobbe frem uformelle nettverk. Målet er fortsatt å koble kompetente investorer med små selskaper som trenger kapital. Navnelisten er som sagt ganske lang. Men det er viktig å finne de rette investorene, såkalte kompetente investorer, som har en god match med oppstartsselskapene.

– Har dere noen konkrete investeringer?

– Det er et veldig godt spørsmål. Så snart vi har signert noe, skal dere være de første til å få vite det. To av våre 16 porteføljeselskap sitter nå med sannsynlige investorer, så vi ser at ting beveger seg i tråd med vår reviderte modell. Det er vi ganske stolt av å ha fått til på bare noen få uker. Det er jo viktig å huske på at dette er ekstremt tidligfase-selskap som er helt, helt i startgroppen på sin utvikling. Noen av disse selskapene er bare uker gamle. La oss ha 12 måneders drift, så får vi se hvordan status er.

Trenger seks måneder

– Så hvor lang tid vil det ta før dere har investorer som forplikter seg til det samme beløpet som dere hadde planer om gjennom fondet?

 – Seks måneder er mitt anslag. Jeg tror det er spesielt to eller tre av selskapene i porteføljen som vil bidra til dette.

– Klarer dere å følge opp selskapene på en god måte med en såpass stor reduksjon i staben?

– Da vi begynte, var det bare en ansatt, da også. Det er mange som har vært innleide, sier Rangen.

I dag er kjerneteamet på fire personer, samt mentorer, styremedlemmer, investorer og nettverket rundt.

Flere satsinger på gang

X2 Labs har ifølge Rangen flere satsinger nå fremover. Først lanserer de «Studio session», «et uformelt kompetanseprogram for tidligfase-bedrifter». Pitche-trening, investorer-møter, coaching med Sean Percival og CEO Dinners er noen av aktivtivitetene for de 16 porteføljeselskapene, forteller Rangen.

4. September åpner Jonas Gahr Støre (muntlig, ikke skriftlig bekreftet ennå, ifølge Rangen) den nye akseleratoren «Ocean Space», som retter seg mot havrelaterte startups. Videre planlegger de en food-akselerator. Til begge akseleratorene er de nå på partnerjakt. I 2017 arbeides det også med et program innen blant annet fornybar energi.

– Har dere penger til selve driften nå fremover?

– Når vi ikke fikk opp fondet i opprinnelig modell, får jo det noen følger. Vi har penger til driften vi trenger nå, men det blir jo aldri nok til å utvikle en sterk tidligfase-kultur, på høyde med de beste miljøene internasjonalt, sier han.

En tredjedel av pengene skal komme fra partnere, der X2 er i dialog med flere. En tredjedel skal komme fra det offentlige, der X2 nå har flere søknader liggende inne. Den siste tredjedelen er private penger, blant annet fra Christian Rangen.

– Personlig har jeg investert mer i dette enn jeg hadde sett for meg, men det er spennende, viktig og jeg er komfortabel med at det kommer solide resultater ut av pengene som våre investorer har skutt inn, sier Rangen, og legger til:

– Skal vi virkelig etablere Norge, og særlig Vestlandet, som et kraftsenter for innovasjon og nyskapning, også for fremtiden, må vi klare å styrke tidligfase-bedrifter, investorer og store, etablerte selskap til å jobbe bedre sammen enn det som er tilfellet i dag. Vi må tørre å satse, rett og slett.

– Dere har nok penger til å betale lønn?

– Vi har nok til de som skal ha det, samt driften per i dag. Driften er ekstremt «lean», med veldig lave kostnader. Vi tilpasser aktivitetsnivået. Og programmet for havbruk har vi for eksempel hatt ute hos en Rosenberg, en partner. Lean oppstartslogikk og stram kostnadskontroll, det er en viktig måte å bygge en butikk på.

– Har dere ubetalte krav som kan være så utfordrende for selskapet, at dere må legge ned?

– Vi har ingen uoppgjorte regninger som vi ikke har kontroll på. Det er åtte investorer inne, så dette er ikke mitt hobbyprosjekt alene på noen måte. Flere av investorene er potensielt ressurssterke. Men når daglig leder må gå av, må gjerne styret rydde bitte litt.

Må tilpasse tempoet

Han mener at noe av årsaken til utfordringene har vært at X2 har bevegd seg raskere enn omgivelsene, og peker på «forsinkelser» hos mulige samarbeidspartnere.

– Vi må erkjenne at tempoet til beslutningstagerne rundt oss ikke er like raskt, og tilpasse vår drift deretter. Noen tidligere ansatte er ikke helt fornøyd, og det er veldig beklagelig. Alle som har startet selskap tidligere vet at «getting the right people on the bus», for å sitere Jim Collins, er en god leveregel, sier Rangen.

– I dag, etter de første tre program, det vi kaller pilot-fasen vår, har X2 Labs-porteføljen 16 selskap etablert eller under etablering. Innen Smart City, Fintech, turisme og havbruk vokser det nå frem nye startups. Noen av de 16 selskapene vil ikke overleve i markedet, men noen har virkelig et potensiale. Disse gleder vi oss til å jobbe tett med og utvikle i tiden som kommer.