Kine Berild Norheim (til høyre) er ny daglig leder i nettverket NeXTdigital.

Skrev doktorgradsavhandling om innovasjon: Nå skal hun sette egen forskning ut i praksis

Vilde Mebust Erichsen

Vilde Mebust Erichsen

Journalist

Publisert 25. oktober 2018

Kine Berild Norheim er ny daglig leder i NeXTdigital. 

Den tidligere PhD-stipendiaten ved NTNU, forsvarte nylig sin doktorgradsavhandling om innovasjonsledelse og strategi. Nå skal hun jobbe med å sette egen forskning ut i praksis.

– Vi er overbevist om at tverrfaglig samarbeid er en nøkkel til å lykkes med digital transformasjon, sier Berild Norheim om sin nye arbeidsplass i Ålesund.

Selskapet ble stiftet våren 2017, og var i utgangspunktet et samarbeid mellom teknologibedriftene DRIW, Viddal Automasjon, Avento, Racer og Tafjord. Formålet er å samarbeide om å finne best mulige digitale løsninger, samt å styrke og spre kunnskap om teknologimiljøet i regionen.

– For å få til dette, må vi være en arena for samarbeid. Både forskning og erfaring tilsier at vi må bygge en delings- og læringskultur basert på tillit og tilhørighet, sier Berild Norheim.

Gjennom et aktivt arbeid med kunnskapsheving og kompetansedeling, skal NeXTdigital i siste ledd bidra til et sterkt og fremtidsrettet næringsliv i regionen.

– Vi går konkret til verks og kjører workshops på ulike temaer. For eksempel kommer Amazon i november, sier Berild Norheim.

Har du byttet jobb?

Shifter publiserer jobbskifter for folk som jobber i teknologibaserte oppstartsselskaper, samt de som jobber med teknologiutvikling, innovasjon og forretningsutvikling i etablerte selskaper og virksomheter. Hvis du ikke faller inn under en av disse kategoriene, vil ikke jobbyttet bli publisert.

Del det på Shifter