Steinar Gregersen, FMC Technologies pitcher foran fire gründere under "power couple"-arrangementet til Oslo Business Region.
Steinar Gregersen, FMC Technologies pitcher foran fire gründere under "power couple"-arrangementet til Oslo Business Region.

Slik gikk det da fire startups møtte fire høyteknologiske, "gamle" bedrifter i omvendt pitching

Publisert   Sist oppdatert

Det er et stort hav mellom ferske startups og 200 år gamle, etablerte, store selskaper. Derfor ble det arrangert et «Power coupling»- møte der fire høyteknologiske kongsbergselskaper møtte fire ferske startups. 

− Mange selskaper kontakter oss, men de må komme med en teknologi som betyr en kommersiell fordel for oss for at vi skal være interessert. Vi driver ikke med veldedighet, sier Steinar Gregersen, FMC Technologies, fra scenen.

Han har nettopp pitchet fire unge gründere, og svarer på spørsmålet fra dem om hvordan en startup kan ta kontakt med hans selskap.

På Oslo House of Innovation (OHOI) arrangerte Oslo Business Region torsdag et møte mellom startups og etablerte selskaper fra Kongsberg.

Ideen var at denne gang skulle de store pitche de små, altså omvendt fra hvordan det vanligvis foregår. Tre minutter fikk de til å presentere sitt budskap. Hvis det er noe startups kan, så er det pitching. Blant de store, var det imidlertid bare Ole Hoen fra GKN Aerospace som klarte å holde tiden.

Han innrømmer at de ikke er så erfarne med startups, men at de samarbeider med studenter, universiteter og andre miljøer.

− Vi ønsker å beholde eventuelle IP-rettigheter, men så deler vi all grunnkunnskap vi får ut av forskningen.

- Søk på Osterwalder på Youtube

Erik Glende, innovasjonssjef i Kongsberg Gruppen, var tydelig på hvilke områder de ville trenge hjelp i fremtiden:

1. Autonome systemer

2. Analyse: fra big data til smart data og

3. Subsea operations

Og han var samtidig like tydelig på at startups som tok kontakt måtte enten være B2B- eller B2Government-fokuserte, og ha et tydelig verdiforslag.

− Søk på Osterwalder på youtube, så ser dere hvordan man jobber frem et verdiforslag, var hans tips til startups som ønsket å ta kontakt.

- Lang vei igjen

Arrangør, Fredrik Winther i Oslo Business Region, mener det er en lang vei igjen, men at det er viktig begynne et sted.

− Vi mangler tidligfase investeringskompetanse og vi må forsterke økosystemet. Akkurat når det gjelder hastighet på det digitale feltet, har de store bedriftene mer å lære av startups. Vi ser en gryende interesse, men det er en lang vei igjen, sier han.

Jonas Tesfu, gründer av tjenesten Style Advice, modererte seansen mellom de to partene, men også han har sterke meninger om dette feltet, og har tidligere i DN kalt «norske storselskapers engasjement for gründere falskt, dobbeltmoralsk og et forsøk på å pushe produkter».

−De store selskapene er veldig fokusert på det de driver med, og mister fokus på alt som skjer rundt dem. Markedet hører ikke på noen, det går sin egen vei, se på Kodak, sier Tesfu.

Han er opptatt av at startups trenger å få sin første store kunde, de trenger tilgang til et distribusjonsapparat og kompetanse, noe de store selskapene kan tilby.

− Store etablerte bedrifter derimot, må utforske det som skjer rundt dem og få input fra innovative miljøer. De som jobber i en startup, er mer sultne enn vanlig ansatte. De jobber av lidenskap og etter sin egen visjon. Hvis de etablerte selskapene kan få disse til å engasjere seg i sin bedrift, vil de komme langt, sier han.

Tesfu er samtidig glad for at ting nå begynner å skje, at man tar initiativ til slike arrangementer som dette, og at blant annet Telenor har begynt å åpne dørene sine.

-Større risiko å ikke være i forkant

I salen sitter Jørn Haanæs i oppstartsbedriften Soundrop som lager et markedsføringsverktøy for musikkartister. Og selv om selskapene som var på podiet ikke nødvendigvis er relevante for hans selskap, synes han arrangementet var interessant.

− Temaet er kjemperelevant for alle selskaper. Nesten alle oppstartsselskaper er opptatt av dette, sier han.

Startups trenger store, troverdige selskaper for å få fart og vice versa, mener han.

−De store selskapene er opptatt av å beskytte sitt. Det er vanskelig for dem å gå ut med hva de trenger. Samtidig som det kanskje er enda skumlere for dem å stå på stedet hvil. I enkelte industrier har man etablerte måter å gjøre dette på, men som man hører i dag er det mange som har lite erfaring med å kommunisere med startups, sier Haanæs.

Han peker på at DnB og Telenor nå begynner å bruke ressurser på dette og som han tror kan bli gode eksempler for alle andre.

− Mange arbeidsplasser kommer til å transformeres de neste 10 årene. Det er en større risiko for dem å ikke være i forkant, derfor er dette et godt initiativ, sier han.

Haanæs er opptatt av hvordan større selskaper enklere kan ta større risiko.
En av gründerne på scenen, Alexander Fuglesang, i Fuglesang Subsea forteller at en måte å spre risiko på, er noe Innovasjon Norge gjør gjennom sine IFU- og OFU-program, hvor den finansielle risikoen blir spredt på tre, eller potensielt fire parter: Innovasjon Norge, kunden, startupen og eventuelt kundens kunde.

− Det gjør det lettere for store bedrifter å engasjere små, nye, bedrifter, sier han.

Bedring på gang?

Til tross for store forskjeller mellom partene, innrømmet de store selskapene at de ikke var flinke nok til å engasjere seg i eksterne små bedrifter, men at ting kanskje så litt lysere ut fremover.

− Det er en utfordring for store selskaper som oss å tenke utenfor boksen. Vi trenger nok noen som kan sparke oss litt i leggen. Jeg håper vi kan se på dette med større interesse fremover, sier Steinar Gregersen fra FMC Subsea System.

− For bare noen år siden ville vi kun vurdert å samarbeide med selskaper med minst 200 ansatte. Men ting har endret seg. I dag har vi et mentor-program, en inkubator og vi vurderer oppkjøp av mindre selskaper, sier Erik Glende i Kongsberg Gruppen.