Et ungdommelig maleri av dronning Elizabeth II henger på veggen i den britiske ambassadeboligen Richard Wood flyttet inn i for noen uker siden. Foto: Benedicte Tandsæther-Andersen
Et ungdommelig maleri av dronning Elizabeth II henger på veggen i den britiske ambassadeboligen Richard Wood flyttet inn i for noen uker siden. Foto: Benedicte Tandsæther-Andersen

Til startups som frykter Brexit: Kulturforskjellene er det krevende

Publisert Sist oppdatert

Storbritannia på vei ut av EU skaper hodebry hos norske startups, men den britiske ambassadøren mener det er vel så viktig å være på vakt overfor kulturforskjellene i business. 

Mens Brexit-forhandlinger går en usikker tid i møte, står dilemmaene i kø for både personer og selskaper som har tilknytning til både Norge og Storbritannia. Spørsmålet er hva Storbritannias farvel til EU vil bety for både etablerte og nye selskaper. Benjamin Webb, Managing Director for Deliberate PR, mener at landet fortsatt vil ha stor verdi for norske startups.

-- Det er ikke urimelig å anta at ting kan bli mer komplisert, men det er fortsatt for tidlig å forutsi hvordan det vil bli til slutt, sier Webb.

Han er likevel optimistisk på vegne av det han kaller "nye industrier" -- og at oppstartselskaper mest sannsynlig vil tjene på Storbritannias skifte, med tanke på at de ikke har opparbeidet seg mange tiår med faste prosedyrer og byråkrati som de skal følge, slik etablerte selskaper har.

Selv om Brexit er "den nåværende historien", vil Storbritannia "rekalibrere" seg for å bli en global handelspartner, og Webb mener at nye muligheter vil dukke opp på lengre sikt. Og britenes innovasjonstakt mener han bare vil fortsette -- da innovasjon alltid har vært en greie i Storbritannia, også før EUs grunnleggelse.

"Very silly indeed"

Webb sier imidlertid at en del kulturelle og internasjonale aspekter rett og slett er "konstante" -- som det britiske språkets utbredelse.

-- Det globale investeringsmiljøet vil ikke plutselig innføre fransk som foretrukket språk i protest mot Brexit; forbrukere i USA, Canada og Australia vil ikke plutselig begynne å snakke italiensk som en protest mot Brexit. Storbritannia er en inngangsport til den større engelsktalende verden. Det vil forbli uendret fordi de globalt innflytelsesrike britiske mediene vil forbli upåvirket, forteller Webb.

Han sier at Brexit ikke vil ha noen konsekvenser for Deliberate PR sitt arbeid med å bringe europeiske -- og stadig flere norske -- startups ut i den store verden. Storbritannias BNP (bruttonasjonalprodukt) er det femte største i verden, og Webb mener spådommene om økonomisk dommedag etter Brexit "are very silly indeed".

Samtidig understreker han verdien av å være skandinavisk i Storbritannia: britene har et spesielt syn på skandinaver, som amerikanere og andre internasjonale markeder ikke har.

-- Å være av skandinavisk opprinnelse er en svært stor fordel i Storbritannia. Britene er kulturelt besatt av deres region, og har en rekke fordelaktige stereotypier om dere. Denne oppmerksomheten har i økende grad fokusert på Norge, med et nytt britisk medianarrativ som vokser frem -- rundt hvordan et samfunn og dets gründere forestiller seg en verden uten tradisjonell energi og olje, sier Webb.

-- Ikke så direkte som i Norge

Den nye britiske ambassadøren til Norge, Richard Wood, har bodd i Oslo i knappe tre uker da Shifter besøker ham i ambassadeboligen på Frogner. Også han tror fremtiden er god for norske startuper som vil gå inn i Storbritannia.

-- Jeg ser at Norge har et utmerket miljø for startups. Mange velger å åpne kontor i Storbritannia, fordi det åpner et større marked for produktet eller tjenesten, muligheten til å vokse, og kan brukes som springbrett ut til andre markeder.  Og nordmenn flest liker å gjøre business i Storbritannia.  I tillegg er det ofte billigere og lettere å få tilgang til riktige «skills» ved å åpne kontorer i Storbritannia, forteller Wood.

Ambassadøren uttaler seg i anledning OIW (Oslo Innovation Week), der han også skal holde et innlegg om Fintech. Han mener det er noen kulturforskjeller norske gründere på tur til utlandet bør være klar over -- enda så like vi sies å være britene.

-- Når det gjelder forskjeller i business-kultur må man nok være forberedt på at det går mye tid på å bygge nettverk i UK. Man er ikke så direkte som man er i Norge, og det er viktig å bygge en relasjon før man gjør business. Man bruker mer tid i et møte på å snakke om felles interesser og familien, fordi man må bygge tillit før man gjør forretning med noen, forteller Wood.

-- Vi skal ikke forlate Europa

Wood, som har en sterk interesse for Fintech og startups generelt, forteller at han er "veldig imponert" over de mange nye tech-selskaper som dukker opp, og at robotselskapet No Isolation vakte oppsikt da en robot fra selskapet ble brukt som maskot på en Premier League-kamp tidligere i 2018.

-- Ensomhet er en stor samfunnsutfordring, og er noe teknologi kan hjelpe å motvirke. UK har faktisk en minister som skal sørge for at dette problemet blir belyst: Tracey Crouch, Minister for Sport and Civil Society, forteller Wood.

Og Kahoot -- som nylig inngikk en avtale med Disney -- har blitt tatt i bruk hos den britiske ambassaden i Oslo, og er et startupprodukt ambassadøren håper vil bli en gjenganger på ambassaden. Han mener det er en fordel for norske startups å se til utlandet tidlig, da Norge i seg selv ikke er et veldig stort marked.

--  Vi må være åpne for at det finnes techløsninger for mange samfunnsproblemer og at vi kan ta i bruk digitale verktøy for å sørge for at vi kommuniserer, lærer nye ting sammen og tester kunnskapen vi har allerede, forteller Wood.

"Ingenting skal endres"

 Murshid Ali, tidligere CEO i Huddlestock. Foto: Lucas Weldeghebriel
Murshid Ali, tidligere CEO i Huddlestock. Foto: Lucas Weldeghebriel

På spørsmål om hvorfor norske startups bør satse på å gå inn i det britiske markedet, nå som Brexit brer om seg i både staten, lovverket og folks private liv, svarer Wood at relasjonene mellom det europeiske markedet og Storbritannia ikke skal endres. Målet er at selskaper fortsatt skal ønske å drive business i Storbritannia: Han henviser blant annet til at bedriftsskatten i Storbritannia i dag er på 19 prosent -- den laveste blant G20-landene -- og at den skal ned i 17 prosent i 2020.

-- Vi forlater EU, men vi skal ikke forlate Europa, og vi kommer til å fortsette å jobbe med våre europeiske partnere. Til syvende og sist ønsker vi å videreføre det transparente businessmiljøet vårt, slik at det fører til vekst for både britiske og internasjonale selskaper, forteller Wood.

Han henviser til at Storbritannia og Norge har et "svært solid" forhold til hverandre.

-- Vi er 66 millioner mennesker, det største finansmarkedet i Europa, og vi er svært langt fremme hva gjelder digitalisering og tech-infrastuktur. Forholdet mellom Storbritannia og Norge er svært solid. Det er bygget på gode fundamenter, og handelen mellom de to ser ut til å øke, og det tror jeg det kommer til å fortsette med, uansett den politiske avtalen som vi kommer til å ha med EU, mener Wood.

Storbritannia som Europas 'Silicon Valley'

Murshid Ali, tidligere CEO for Huddlestock, er enig i at Storbritannia ikke kommer til å miste sin posisjon innen business. Avhengig av hva slags type startup man driver, mener han at det også etter Brexit vil være mye å hente for norske selskaper som skal ekspandere til nye markeder.

-- Storbritannia er fortsatt et knutepunkt for mye kapital til innovasjon, spesielt fra Østen. Landet har også et godt økosystem for startups, og staten er veldig proaktiv med å skape muligheter for deg. Hvis du er en aktør innen finansiell teknologi, er Storbritannia Europas Silicon Valley, mener Ali.

Samtidig viser også han til noen kulturforskjeller som kan gjøre besøket til Storbritannia forvirrende for en gründer -- med mindre man kjenner til dem.

-- Min erfaring med London, og dette er for å forenkle, er at hierarki og strukturer er mer rigide. Titler betyr litt. Du får for eksempel fortere svar hvis CEOen ringer, eller sender mail, enn andre. Ellers er det viktig å pleie relasjoner, spise middager ute, delta i pub-livet, og møte nye mennesker. Det er en helt annen dynamikk på den sosiale biten, i hvert fall i London. Briter er også mer glad i å utrede og snakke lengre om forskjellige ting, mens nordmenn ofte er korte og resolutte i sin kommunikasjon, forteller Ali.

Han forteller at selskapet ble godt inkludert i det britiske miljøet, og at det er et sterkt fokus på ny innovasjon og å forbedre løsninger.

-- Vi ble oppfattet og behandlet som et britisk selskap, invitert på jevnlige reisedelegasjoner med britiske politikere og andre som kunne være med på å øke våre eksportmuligheter i andre land. Det er en type ”vinner du, vinner alle”-mentalitet. Det er et enormt driv, også fra statlig hold, om å løfte frem ny innovasjon og forbedre løsninger, sier Ali.