Stefan Astroza, mener sammen med Erik Berg Solheim og  Tom Kr Foosnæs at Forsikringsbransjen må endre seg, før det er for sent. Foto: Olav Løkke, Itera
Stefan Astroza, mener sammen med Erik Berg Solheim og Tom Kr Foosnæs at Forsikringsbransjen må endre seg, før det er for sent. Foto: Olav Løkke, Itera

Forsikringsbransjen er ikke forsikret mot innovasjonsdød, og nå blir de frakjørt

Publisert Sist oppdatert

Bildelingsplattformer med store avtaler kaprer forsikringsmarkedet. Restene går til de selskapene som tør å bli datadrevne. 

Av Erik Berg Solheim, Manager (Itera), Tom Kr Foosnæs, Senior Manager (Itera) og Stefan Astroza, Head of Analysis & Insight (Cicero Consulting, datterselskap av Itera).

Mens "open banking" har satt fart på innovasjonstakten i bankbransjen, er det langt færre initiativ blant forsikringsaktørene. Dette skyldes blant annet at forsikringsbransjen mangler et direktiv tilsvarende det banknæringen er i ferd med å få igjennom PSD2.

Grunnkonseptet forsikring har vært uendret i over 100 år

Mange hevder den teknologiske utviklingen i forsikringsbransjen ligger flere år bak bankbransjen. Cicero Consulting sine markedsrapporter viser ingen tegn til at gapet vil bli mindre. Til tross for at forretningsmodellene er tilnærmet lik de gode gamle brannkassene, og foreløpig står seg, tyder alt på at tiden er inne for mer radikale endringer av bransjen.

 Erik Berg Solheim, manager, Itera. Foto: Olav Løkke, Itera
Erik Berg Solheim, manager, Itera. Foto: Olav Løkke, Itera

Det største produktet står ovenfor store endringer

Omveltningene innen bilbransjen vil medføre store endringer for forsikringsselskapene. Årlig premie fra bilforsikring utgjør 45 prosent av det totale privatmarkedet innen skadeforsikring.

Vi ser to store trender som vil påvirke hvordan biler forsikres. Bildelingsplattformer vil medføre færre biler som utnyttes bedre. Ferske tall fra Fremtind Forsikring viser at gjennomsnittsbilen i Norge kun brukes 3,2 prosent av tiden. Enn så lenge utgjør den sterke eiekulturen blant nordmenn en barriere for at bildeling vil kunne skalere fort, men vi tror bruken av bildelingstjenester vil øke i tett befolkede områder i Norge.

På sikt vil det medføre endringer i markedsdynamikken i forsikringsbransjen. Tjenester som Hyre og Vy's Din Bybil forsikrer flåter av biler hos ett selskap. Dette bidrar til at en andel av bilforsikringsmarkedet vil bli låst.

Den andre trenden er nye former for «eierskap» av biler. Volvo har begynt å teste ut abonnementstjeneste som ny form for eierskap. Her er forsikring er en del av pakken. Utfordringen for forsikringsselskapene vil også her være at alle forsikringene Volvo har tilknyttet bilene, vil tilhøre ett forsikringsselskap – gjerne et selskap som er en joint venture mellom bilprodusenten og forsikringsgiveren. Dette kan vi se som en utbredt løsning for finansiering og leasing.

Basert på konsekvensen av de to trendene, tror vi ikke bilforsikring i seg selv vil forsvinne de neste 10 årene, men markedsdynamikken vil endres grunnet manglende konkurranse. Det totale bilforsikringsmarkedet vil bli mindre og en større andel av markedet vil bli låst. Kampen om resten vil bli hardere for forsikringsselskapene.

Data kan skape nye produkter og tjenester

 Tom Kr. Foosnæs, Senior Manager, Itera. Foto: Olav Løkke, Itera
Tom Kr. Foosnæs, Senior Manager, Itera. Foto: Olav Løkke, Itera

Ifølge Gartner vil det bli solgt én million nye IoT-enheter hver time i 2022. For forsikringsselskapene burde dette være spennende lesning. Vi har allerede begynt å se produkter og tjenester som er basert på kundens egne data i form av smart bilforsikring fra Fremtind og Trygs prøveprosjekt på skadeforebygging gjennom data fra smarte strømmålere (AMS).

Det å skape interaksjon og dermed få data om kundene har vært en utfordring like lenge som forretningsmodellen har bestått. Det er nettopp derfor fremveksten av IoT bør være spennende for forsikringsselskapene. Med teknologien får de mulighet til å innhente data direkte fra sine kunder passivt. Kundene trenger ikke gjøre bevisste handlinger ovenfor sitt forsikringsselskap for å mate dem med data om kjørestil eller strømforbruk.

Når et forsikringsselskap besitter og mottar data jevnlig fra sine kunder har de muligheten til å tilby nye tjenester slik som Fremtind og Tryg gjør, samt begynne å vurdere risiko på en annen måte. Istedenfor å belage seg historiske skadedata og demografiske verdier kan de prise og vurdere kunden ut ifra reelle data direkte fra kunden. For å bli god på dette krever det prøving og feiling. Derfor etterlyser vi en større lekenhet og utforsking blant forsikringsselskapene.

Kundene blir mer modne for å dele sine data

Men ønsker egentlig kunder å dele personlige data? Ja, i hvert fall noen av oss, skal vi tro en undersøkelse Kantar TNS har utført på vegne av Finans Norge i fjor. Forsikringsselskaper nyter høy tillit blant sine kunder, og undersøkelsen viser at hele 31 prosent ønsker å dele informasjon om adferd for å få mer skreddersydde produkter og priser i retur.

Vinnerne er datadrevne!

Det er vanskelig å si hva som skal erstatte mye av det store volumet bilforsikring representerer for mange selskaper i dag. Men det vil ikke kunne være noen av de klassiske produktene. Vi ser nemlig ikke at økningen i antall mennesker, som trenger forsikring av hus, innbo og reiser, er i nærheten av å kunne demme opp for volumet forsikringsselskapene vil kunne miste på bilproduktet.

Det vi imidlertid ser, er at betalingsviljen fra privatpersoner og bedrifter øker innen helseforsikring, hvor stadig nye produkter utvikles. Fremover vil data spille en kritisk rolle i de nye produktene og tjenestene. Vi mener vinnerne vil bli de forsikringsselskapene som tør å bli datadrevne, og som er sterkt kundeorienterte i all utvikling. Suksessfaktoren vil være å starte omstillingen til den nye virkeligheten nå. Bygg kompetanse på avansert databehandling – og dyrk kundeorientering i alt og ett. Kundene bestemmer nemlig hvilke selskaper som vinner!

Les også: Gjensidige investerer i startup som lar kjørestilen din avgjøre pris på forsikring

Powered by Labrador CMS