Matthias Peter, Country Manager i Cognizant Norge. Foto: Press
Matthias Peter, Country Manager i Cognizant Norge. Foto: Press

Tre grunner til at forsikringsselskapene fortsatt kan komme seg helskinnet ut av det digitale hamskiftet

Publisert Sist oppdatert

Innlegg av Matthias Peter, Country Client Partner i Cognizant Norge

Forsikringsselskapene kommer til å jobbe på en svært annerledes måte i årene som kommer, sammenlignet med i dag, hovedsakelig på grunn av bedre innsikt fra data, algoritmer og kunstig intelligens (AI).

Hele markedet kommer snart til å oppleve store omveltninger, og det er derfor avgjørende at forsikringsselskapene forstår hvordan digital teknologi kan hjelpe dem med å fortsatt holde seg relevante for kundene sine i fremtiden.

Forsikringsbransjen opplever nå en digital transformasjon av den tradisjonelle forretningsmodellen som ligner på den bank- og finansbransjen har vært igjennom de siste 3-4 årene. Det kan blant annet tenkes at tredjeparter i enda større grad begynner å tilby egne forsikringer. Ett eksempel kan være at introduksjonen av førerløse biler vil medføre at bilprodusentene selv tar på seg jobben med å forsikre sjåførene.

I møte med økende konkurranse fra nye aktører fra andre bransjer, hva bør egentlig forsikringsselskapene gjøre for å opprettholde konkurransefortrinnene de har i dag?

I Cognizant har vi fulgt utviklingen og jaktet på gode svar for hva forsikringsselskapene bør gjøre, og funnet tre hovedområdersom det vil være lurt å fokusere på for å fortsatt være relevant i tiden som kommer:

1. Ta i bruk nye digitale teknologier

Mange av dagens forsikringsselskaper omfavner ny teknologi, og ser dette som en måte for dem å opprettholde en sterk konkurranseposisjon i markedet. Våre funn tyder på at dette kan lønne seg, fordi forsikringsselskaper som mislykkes med digitaliseringstiltakene sine risikerer å ikke få noe som helst av den anslagsvis 1,6 billioner dollar store potten av nye verdier som vil skapes på verdensbasis som følge av digital utvikling de neste tre årene.

Vi ser at fremveksten av Internet of Things (loT), samt innsamling av enorme mengder data kombinert med maskinlæring, har en kraftig innvirkning på måten moderne forsikringsselskaper jobber på. I takt med at stadig flere eiendeler, inklusive biler og bygninger, samler inn brukerdata som forsikringsselskapene kan få tilgang til, blir det også lettere å vurdere hvordan eiendelene brukes og hva slags tilstand de er i. For forsikringsselskapene innebærer det å kunne gjøre en langt mer nøyaktig vurdering av risikobildet. Den samme innsikten kan også hjelpe forsikringsselskapene med å identifisere nye områder hvor de kan tilføre noe av verdi til kundene sine, samt hvordan de kan optimalisere sine inntektsmuligheter.

2. Menneskelig adferd kan måles og analyseres

Bruken av såkalte «wearables» har eksplodert i takt med at stadig flere er på nett døgnet rundt og på flere forskjellige enheter. En følge av dette, er at enda mer data blir samlet inn, riktignok i tråd med strenge personvernforskrifter. Slike data kan imidlertid ikke bare gi innblikk i brukerens fysiske tilstand, men også fortelle noe om livsstilen deres. Vi ser for oss at denne informasjonen kan bidra til å endre forholdet mellom forsikringsselskapet og forbrukeren totalt, og potensielt føre til flere fordeler – deriblant skreddersydde forsikringskontrakter eller at det kommer nye tilbud som løser spesifikke behov.

Selv om brukerne først må gi tillatelse for bruk av disse dataene, viser en undersøkelse fra lojalitetsspesialisten Aimia at forbrukere er villige til å gjøre det hvis de føler at de får reelle fordeler av å dele dataen sin. Her ligger det med andre ord en mulighet til å skreddersy forsikringer og bonuser til hver enkelt kunde. For eksempel kan forsikringsselskapene «belønne» alle kunder som bruker wearables som måler fysisk aktivitet med en rabatt på livsforsikringen sin, som et bevis på at de lever sunne liv. Dette kan tas et skritt lenger dersom forsikringsselskapet ikke bare gir konkurransedyktige priser, men også ønsker dypere innsikt i hva brukerdataene betyr, blant annet ved å gi konkrete råd som kan gi en gunstig helseeffekt for enkelte av kundene. Et eksempel på dette er et eksperiment med kunstig intelligens (AI) og maskinlæring, hvor depresjon kan identifiseres på et tidlig stadium, og hvor personer i en sårbar situasjon som kvier seg for å søke hjelp på tradisjonelt vis likevel får rask tilgang til kvalifiserte råd digitalt.

3. Nye forretningsmodeller oppstår

Avansert dataanalyse og stadig utvikling av ny teknologi kan skape hodebry for mange forsikringsselskaper: Hvordan kan de klare å fortsatt være relevante i et samfunn som endrer seg så raskt? Nyskapende bedrifter som Airbnb, som ligger foran den nåværende økonomiske strukturen, tvinger også forsikringsselskapene til å innføre mer oppfinnsomme forsikringsmodeller. Dette har de siste årene blant annet ført til blant annet både «on-demand»- og «peer-to-peer (P2P)»-initiativer – hvor en gruppe forbrukere går sammen om å forsikre mot en bestemt risiko.

For å sette fart på utviklingen av nye forretningsmodeller, er det fornuftig å vurdere hvorvidt det kan lønne seg å inngå strategiske partnerskap. Innovative oppstartsbedrifter er ofte i stand til å gjenkjenne såkalt disruptive elementer i markedet. Et eksempel på dette er det tyske finansselskapet Allianz, som har inngått et samarbeid med Lemonade – en New York-basert oppstartsbedrift som bruker AI-algoritmer for å øke hastigheten på behandlingskrav, som nå håndteres i løpet av minutter istedenfor dager.

I den digitale tidsalderen, hvor produkter og tjenester blir raskt utdatert og fremvekst av ny teknologi skaper nye krav fra kundene, er det ikke lenger hensiktsmessig for forsikringsselskapene å forholde seg til strategiske femårsplaner, som de kanskje gjør i dag. For å tilpasse strategiene etter morgendagens marked, er de derimot nødt til å legge opp til mye kortere planleggingssykluser.

Vi tror at ved å investere i ny teknologi, i kombinasjon med smart bruk av kundedataene de har tilgjengelig og inngåelse av strategiske samarbeid, så kan forsikringsselskapene faktisk posisjonere seg til å bli sterkere enn noen gang.

Powered by Labrador CMS