Kjartan Slette, Anders Mjåseth, Frode Eilertsen
Kjartan Slette, Anders Mjåseth, Frode Eilertsen

Gründere svarer på Innovasjon Norges juleinvitasjon: Savner større strategisk overblikk hos myndighetene, og kommer gjerne på workshop for å skape forståelse

Publisert Sist oppdatert

Innlegg av Frode Eilertsen, Kjartan Slette og Anders Mjåseth, på vegne av Gründeroppropet

Vi i Gründeroppropet (GO) synes det er flott at Innovasjon Norge ved Pål T. Næss engasjerer seg i denne viktige debatten om Norges fremtid, og inviterer til dialog. GO er en samlende bevegelse for alle som mener teknologi og digitalisering er viktig for å sikre Norges fremtidige velferd, så dette hilser vi velkommen.

Samtidig som vi støtter opp om Innovasjon Norges arbeid for å forbedre rammevilkår og sikre god og bred finansiering til nyetablering, så savner vi det større strategiske overblikket. Dét er nettopp formålet med GO. Vi søker å ta et grunnleggende strategisk makroperspektiv på situasjonen for å sette debatten i den rette politiske konteksten: Vi trenger en hurtig og sterk digitalisering av Norge, og vi trenger et betydelig taktskifte ift innsatsen for å skape nye teknologibaserte hjørnesteinsbedrifter og dermed arbeidsplasser.

I kontrast så fokuserer Pål Næss og Innovasjon Norge i sine utsagn på inkrementelle og/eller taktiske forbedringer, enten litt mer såkornstøtte, eller fremgang i koding i skolen, eller inkrementelle forbedringer i rammevilkår (for eksempel i opsjoner) - som vi i GO også støtter opp om helt og fullt. Her er det helt tydelig et perspektiv- og forståelses-gap, så vi vil gjerne invitere gjerne Pål, Anita og andre i Innovasjon Norge til en workshop for å skape økt forståelse rundt dette viktige strategiske perspektivet og sikre bred, felles tilnærming til både makrobildet, langsiktige strategiske tiltak, og god og viktige umiddelbare taktiske tiltak for å forbedre rammevilkårene.

Vi deler også Innovasjon Norges syn om at politikerne er åpne og søkende om både digitalisering og vekst. Vi har derfor hatt konstruktive diskusjoner med politikere uten at pressen er til stede. Samtidig så er dette en viktigere debatt enn bare å holde politisk dialog. Det er avgjørende å drive opplysningsarbeid for å øke bevisstheten og innsikten rundt disse temaene, der det menes mangt og mye av personer som svært ofte uttaler seg uten god nok forankring i fakta, og/eller uten erfaring på området. Vi vil oppfordre Pål til å lese Are Traasdahl sin kronikk i Aftenposten i går for en presisering på hvor viktig det er å skille mellom såkorn- og venturekapital, og mellom kapitalbehovet til en nasjonalt orientert SMB vs en tech startup med ambisjoner om å oppnå globalt lederskap og således bli en ny norsk hjørnesteinsbedrift.

GO er ikke snakk om en liten elite - det er snakk om en representativ gruppe teknologi-grundere med internasjonale ambisjoner som har den ferskeste og mest relevante erfaringen i å forsøke å skape nye hjørnesteinsbedrifter. Derfor stiller for eksempel IKT-Norge seg helt og fullt bak GO, tydeligst demonstrert ved at styremedlem i IKT-Norge, Kjartan Slette, er en av initiativtakerne til GO. IKT-Norge har i mange år jobbet med flere av tiltakene som er presentert av GO, og ser det som viktig å bidra til at GO fortsetter å vokse i omfang, og at flere bedrifter, startups og etablerte, i hele landet stiller seg bak kravet om en hurtig og sterk digitalisering av Norge.

 

Du har nettopp lest en sak på nettavisen Shifter

Shifter er Norges nettavis for startups og innovasjon. Følg oss på Facebook og Twitter. Og meld deg på nyhetsbrevet vårt.

Last også ned Shifters seneste podcast med seriegründer Kim Haagensen i WeClean. Om alle feilene han har gjort - både som gründer og ektemann. Dessuten om tech, livet som hardtarbeidende småbarnsfar, ledelse, pitsjing, verdier, framtida og hvorfor han valgte å kappe av seg en finger.

Powered by Labrador CMS