Håvard Bungum er daglig leder i Mittanbud, og mener "plattformøkonomien" byr på flere muligheter enn utfordringer. Foto: Presse
Håvard Bungum er daglig leder i Mittanbud, og mener "plattformøkonomien" byr på flere muligheter enn utfordringer. Foto: Presse

Fokuserer vi primært på utfordringene, blir svarene fort reaktive

Publisert   Sist oppdatert

Digitale plattformer bidrar til å skape nye bedrifter, arbeidsplasser, mangfold og vekst – og må derfor primært sees på som en mulighet til å gjøre noe bra.

Innlegg skrevet av Håvard Bungum, daglig leder i Mittanbud og Kristian Gulli Larsen, produktdirektør i Styletime.no.

Effektene på samfunnet som følge av nye digitale plattformer debatteres stadig, fra ulike vinkler. Et nylig eksempel er Hilde Nagell i sitt innlegg i Shifter 22. august, der hun snakker om hvordan “plattformøkonomien” skaper utfordringer i arbeidsmarkedet. Dette skal vi ta på alvor.

Samtidig er det helt nødvendig å understreke at teknologisk utvikling og innovasjon byr på store muligheter for både kunder, bedrifter og samfunnet. Fokuserer vi primært på utfordringene, blir svarene fort reaktive, og vi risikerer å gå glipp av store muligheter. Når det gjelder utfordringer knyttet til arbeidsliv spesifikt er det viktig å ta i betraktning hvordan plattformer ikke nødvendigvis bare svekker, men også kan styrke arbeidslivet.

La oss først se på noen av de tingene som skjer:

  • Smart teknologi og innovasjon endrer det etablerte og skaper verdi gjennom å gjøre verden enklere og bedre for forbrukere.
  • Potensialet for økt verdiskaping gjennom teknologisk innovasjon er stort innen tjeneste- og servicesektoren. Eksemplene er mange: restaurant (TripAdvisor), transport (Uber) og reiseliv (Hotels.com).
  • Når plattformene endrer tjenestemarkeder påvirkes ofte mange, da tjenester krever hender og hoder for å kunne leveres til forbruker.
  • Tjenestesektoren vokser raskt i en økonomi som den norske, med en høyt utdannet befolkning, høy velstand og mange miljøbevisste mennesker som heller bruker penger på tjenester enn flere “ting”

Mulighetene for å skape mer verdi i tjenestemarkedet er store, utfordringen blir å realisere det på en måte som gagner brukere, bedrifter og samfunnet for øvrig.

 Kristian Gulli Larsen, produktdirektør i Styletime.no
Kristian Gulli Larsen, produktdirektør i Styletime.no

Dette vet vi at er fullt mulig å få til. Mittanbud og Styletime er eksempler på hvordan Schibsted i dag gjør dette i tjenestesektoren. Disse digitale markedsplassene, la oss kalle dem tjenesteplattformer, hjelper forbrukere å finne riktig håndverker, verksted, frisør- eller neglsalong – tilpasset ønsket tjeneste eller oppdrag, kvalitet, lokasjon, pris og tilgjengelighet. På den andre siden bidrar tjenestene til at bedrifter i bransjen når og får nye kunder og inntekter.

Utover å være levende markedsplasser, der kjøpere og selgere effektivt kan finne hverandre, ser vi andre sterke positive effekter:

Reduserte etableringsbarrierer og nye arbeidsplasser: Tjenesteplattformene bidrar både til å skape konvensjonelle arbeidsplasser, og gir gründere som ønsker det muligheten til å starte egen virksomhet gjennom å senke terskelen for å benytte internett som kanal for å sikre kunder og vekst. Bransjene er ofte fragmenterte, med mange små bedrifter som ofte ikke har økonomiske muskler, kompetanse eller kapasitet i hverdagen til for eksempel å drive effektiv digital markedsføring.

Det er ikke på fagkompetanse inngangsbarrierene skal senkes, men gjennom å hjelpe med “alt det andre”. Det er håndverket bedriftene og de ansatte lever av, og plattformene gir dem mulighet til å fokusere på det de kan best.

Det er mulig å ivareta det arbeidslivet vi ønsker: Plattformer leverer verdi i et marked på ulike måter og får dermed ulik påvirkning på arbeidslivet. Mittanbud og Styletime leverer ikke selve tjenesten, men legger til rette for at både enkeltmannsforetak og bedrifter kan fortsette å operere som dette. Myndighetenes ansvar er å lage lover og regler som sikrer norsk arbeidsliv, og med godt samarbeid kan plattformene som tredjepart også bidra til å opprettholde det gode norske arbeidslivet.

Hjelper deg å finne akkurat det du vil ha: Alle bedrifter vet at det til syvende og sist er forbrukeren som teller. Bredden i kundenes preferanser og bedriftenes kompetanse og tilbud er stor, noe markedsplassene tilrettelegger for. Enten det er god personlig service, nærhet til lokasjon, spesielt høy kvalitet, eller spesielt lav pris som er det viktige, finnes det et tilbud. Digitale markedsplasser fungerer som matchmaker, og sikrer mangfold i tilbudet. Det blir rom for større volumaktører og mindre nisjespesialiteter og mangfoldet sikres.

Forløser vekst og utvider totalmarkedet: God digital brukeropplevelse og troverdig omtale senker barrierer for konsum og gjør det mulig for mer analoge bransjer å ta en bit av den digitale kaka. Blant annet ved å slippe brukerne til gjennom brukervurdering, vil forbrukerne med større grad av trygghet lene seg på hverandres anbefalinger, samtidig som bedriftene får tilbakemelding og kan fokusere bedre på kvalitet. Økt trygghet og transparens i markedet gjør tjenestene totalt sett mer attraktive for flere.

 Håvard Bungum, daglig leder i Mittanbud.
Håvard Bungum, daglig leder i Mittanbud.

Å møte endringene offensivt krever samarbeid

Plattformene kan, gjennom samarbeid med blant annet tilsynsorganer og organisasjonene i arbeidslivet, bidra til å hjelpe bedriftene i tjenestenæringen til å bli enda bedre.

Våre plattformer leverer tjenester som er tett på bedriftenes kunder, transaksjoner, data og ansatte –og vi både informerer og stiller krav til bedrifter som opererer på markedsplassene. Ofte er dette små bedrifter med yrkesstolthet, som ønsker å gjøre ting riktig, men som trenger og ønsker hjelp. Her kan man se for seg viktige områder som strekker seg fra skatt, avgift og arbeidsforhold, til kompetansekrav og personvern.

Endringene kommer, og de kommer fort. Godt samarbeid vil hjelpe oss å gripe mulighetene og bidra til at vi bygger verdier som er viktige for alle, i bransjer som påvirker mange. Lykkes vi vil det ikke bare gagne plattformene selv, men bedrifter, myndigheter, ansatte og forbrukere.

Vi tar på alvor utfordringer som digitale plattformer bringer og gjør også tiltak for å adressere dem. Dette kan vi gjøre ennå bedre gjennom godt samarbeid med myndigheter og bransjene selv. Samtidig må vi passe på at vi realiserer det potensial som teknologi og innovasjon gir muligheter for. Det er nemlig fullt mulig å gjøre begge deler.