Flakstadvg, Senja. Foto: Terje Bendiksby / Scanpix
Flakstadvg, Senja. Foto: Terje Bendiksby / Scanpix

Bransje etter bransje digitaliseres. Nå står også fiskerinæringen for tur

Har vi en klar satsning på dette, kan vi fortsette å være verdensledende på fiskeri. Gjør vi det ikke, står vi i fare for å miste våre konkurransefortrinn, skriver Odd Khalifi og Frode Vatne.

Fiskerinæringen har på lik linje med de fleste andre bransjer begynt på en digital transformasjon. På produksjonssiden bruker man allerede i dag teknologi til å optimalisere vekstvilkårene og fôring av fisken, forhindre forurensing, og hindre rømming. Vi vet også at god fiskevelferd er viktig for å oppnå et godt produkt. En het debatt de siste årene har vært problematikken knyttet til lakselus, et problem som også kan hanskes med på en mer skånsom måte enn i dag, ved hjelp av teknologi.

Digitalisering av sjømatnæringen påvirker alt fra oppdrett til havfiske, og mottakene på land. Teknologi og kompetanse fra offshore brukes i dag for å utforske mulighetene for å senke merder i havet ved bruk av pumpeteknologi. Et eksempel på selskap som gjør dette er FRAMO, og deres AquaStream-teknologi.

Pelagia er et annet eksempel på selskap som kombinerer IT og OT (operations technology), og resultatet er nye muligheter for analyse og effektiviseringer, som for få år siden ikke var mulig på grunn av for store og uoversiktlige datamengder.

Et viktig samfunnsoppdrag

Ved bruk av teknologi kan man også forbedre distribusjonen av fisk. Man kan bruke sensorer for å overvåke transport ut av landet, og sikre at man holder riktig temperatur på fisken. Dette vil bidra til ekstra holdbarhet, samt at det gir kunnskap om hvor det var brudd i kjølekjeden. Vi vet at trailere i deler av verden skrur ned kjølingen for å spare drivstoff, for deretter å levere et produkt som ikke holder lovet kvalitet. Ved å monitorere loggen kan man unngå store erstatningskrav. Allerede her aner vi et enormt potensial, både for økt inntjening og ikke minste for mer miljøvennlig og bærekraftig matproduksjon.

Dette vil bidra til store forbedringer for forbrukeren, som vil oppleve en helt annen transparens enn i dag. Dokumentasjon av produksjon knyttet til fisk har alltid vært viktig, men med teknologi kan man ta dette til et nivå hvor man kan dokumentere livet for hver enkelt fisk – nesten som en fiske-CV. Hvor har den vært, hva har den spist? Pelagia sporer for eksempel hvert enkelt kast, navnet på båten, hvor ble fisken fanget, hvilket redskap ble brukt, nasjonalitet på mannskap osv.

Ved å gjøre forbedringer basert på data, vil næringen også være med på å ta et viktig samfunnsoppdrag, og blant annet bidra til flere av FNs bærekraftmål, som nr. 14, Liv under vann, og nr. 12, Ansvarlig forbruk og produksjon. Klarer man å skalere produksjon av fisk på land, sikre at fisken som produseres har det godt og er trygg å spise, og den kan transporteres med lengre holdbarhet enn i dag, vil man til og med kunne bidra til bæremål nr. 2, Utrydde sult.

Norge er i verdensklasse, en posisjon vi må bevare

Norsk fisk er i verdensklasse, og våre produsenter har et godt rykte i markedet. Dette er en posisjon vi ikke må ta for gitt. Bevarer vi den ikke riktig, kan dette endre seg og vi kan bli utkonkurrert. Med teknologi vil også andre land kunne produsere fisk på en annen måte enn i dag, og vi vil kunne få konkurrenter som ikke har samme tradisjoner og forutsetninger for å drive fiskeri som oss.

Spesielt med tanke på kompetansen Norge har, kombinert med en sterk kapital, bør vi bruke tiden nå til å ta noen viktige valg og investere enda mer i utvikling av fiskerinæringen vår.

Fiskerinæringen er en bransje med store ambisjoner, for ikke å snakke om et stort potensial. Men næringen har fortsatt en vei å gå i å ta ut den virkelige effekten og kraften som ligger i digitalisering. Selv om det begynner å komme flere interessante teknologiløsninger knyttet til produksjon og distribusjon, har vi ikke sett de store, disruptive innovasjonene enda.

Andre bransjer har allerede gjort store løft og forbedringer ved hjelp av teknologi for lenge siden, som bank og finans. Alle dagens banker, selv lokalbanken, har i dag automatiserte løsninger og selvbetjening som gir bedre og mer effektive kundeopplevelser. Dette gjør at også bankene, spesielt innen SMB-markedet, får et bredere spekter av tjenester og større mulighetsrom.

Koronakrisen bør være bevisstgjøringen vi trenger for å forsterke fiskerinæringen

Matforsyning vil alltid ha en samfunnskritisk rolle, men kanskje i enda større grad i krisetider. Pelagia har klart å drive forretningen som normalt, upåvirket av koronakrisen. En viktig årsak er ny teknologi, som Hololens2, og teknologi brukt på en annen måte enn før.

Covid-19 og alle de følger det får, bør være en viktig påminner og bevisstgjøring. Mat er nødvendig, og spesielt nok mat til å mette egen nasjon. Denne krisen kan vi bruke som en katalysator for å forsterke dette og ta ut uforløst potensial. Her mener vi at teknologi er virkemiddelet.

IT-bransjen blir en viktig samarbeidspartner

For å klare dette løftet, er fiskerinæringen avhengig av å samarbeide tett med IT-bransjen. Sistnevnte har allerede lang erfaring med å jobbe med kunder som er langt på vei heldigitalisert. IT-konsulenter har jobbet med ulike prosjekter og på tvers av bransjer, og har den kompetansen som trengs for å vite hva som vil fungere og ikke.

IT-bransjen er først og fremst gode på å ta i bruk i ny teknologi, og vil være en nødvendig realiseringskraft som kan hjelpe fiskerinæringen til å skalere både i Norge og internasjonalt. De bør ikke ha som ambisjon å være bedre enn fiskerinæringen selv, for dette er deres domene, men kraften av det de kan skape sammen kan gi norsk fiskeproduksjon et unikt konkurransefortrinn.

Ved hjelp av IT-konsulenter har selskaper som Pelagia tatt innover seg den hurtige endringstakten teknologi medfører, og blant annet innført systemer for å bli automatisert og datadrevet. Det som for ett år siden var utenkelig, har i dag blitt normalen. Derfor fortsetter Pelagia å samarbeide tett sammen med IT-bransjen for å sikre at man ligger i forkant og sammen speider etter nye muligheter. Vi anbefaler flere i fiskerinæringen til å gjøre det samme, og i større grad enn i dag.