Slik kan gründere, storselskaper og investorer forstå hverandre bedre

Empati og innsikt i hverandres hverdag gir økt sannsynlighet for godt samarbeid.

Steve Mellbye-Stølen, Product Manager i TOMRA. Tidligere har han blant annet jobbet med investeringer og innovasjon i DNB, samt startet Spiff.

Leser du Shifter, er sannsynligheten stor for at du enten jobber i et oppstartsselskap, i et etablert selskap som samarbeider med oppstartsselskap eller er en investor.

Uansett hvilken av de tre leirene du tilhører, kan du nok ha opplevd at det i samspillet mellom leirene har oppstått en uønsket situasjon i løpet av prosessen som kunne vært unngått. Det kan være mange grunner til det. Én av grunnene som ofte går igjen er manglende forståelse av de andre aktørenes posisjon og prioriteringer. I samhandlingen med andre parter, er det viktig å ha i bakhodet at eierskapet til prosess og utfall er forskjellig fra ditt eierskap, og at dette har en stor påvirkning på den andre partens avgjørelser. Dersom du agerer og forhandler utelukkende ut fra ditt eget ståsted er det lett å overse viktige signaler fra de du prater med, hvilket kan føre til misforståelser og frustrasjon.

Som i de fleste andre områder i livet er empati nyttig i slike situasjoner. Det å sette seg inn i andres situasjon vil hjelpe deg å strukturere prosessen, og dine innspill til den, på en måte som passer inn i mottagers verden og høyner sannsynligheten for at de ser forslagene som positive og verdiøkende for seg.

Skal du ta det ett skritt videre, kan du vurdere å få deg erfaring fra samtlige leire.

Gründer

Hvis drømmen din er å starte og bygge et selskap, vil du i den prosessen mest sannsynlig forholde deg til etablerte selskaper - enten som kunde, leverandør eller partner. Eller som konkurrent. Trenger du ekstern kapital til selskapet ditt vil du også måtte overbevise investorer.

Hvis du som gründer har erfaring fra et større system hos en etablert aktør vil du bedre forstå alle momentene som spiller inn i vurderingen deres. Vet du hvordan beslutningsprosesser fungerer i større selskap, samtidig som du forstår hvem som har uformell makt og klarer å identifisere beslutningstagere som ikke nødvendigvis synes på et organisasjonskart, er du mye nærmere en beslutning i din favør. Det hjelper også med forståelse for tiden større selskaper trenger for å ta beslutninger og hvordan de tenker rundt risiko. De trenger med høy sannsynlighet å estimere avkastning på investeringen for å få intern godkjennelse av samarbeidet, så hvis du som gründer kan legge frem en forretningsmodell som viser hva de tjener på å samarbeide med dere, har du hjulpet dem godt på vei.

Alt dette vil øke sannsynligheten for at du klarer å navigere utenfra og inn i et stort og til tider uoversiktlig system, finne riktige beslutningstagere og få dem til å bli interne ambassadører for samarbeid med oppstartsselskapet ditt.

Sannsynligheten for å hente kapital til selskapet ditt vil også være bedre hvis du selv har gjort et par investeringer, uansett størrelse. Det å ha gått gjennom en investeringsprosess selv vil hjelpe deg å tenke som investor og forstå hvilke kriterier som er avgjørende for å utløse en investering. Du vil da vite hva investorer ser etter og lettere få alle aktørers interesser til å sammenfalle. Du vil lage bedre presentasjoner og pitcher. Ikke minst vil du tenke mer på selskapsbygging, ikke utelukkende å lage et bra produkt eller tjeneste. Som en bonus vil du forstå hvilken informasjon de ønsker etter en investering. Det er også greit å være oppmerksom på at investeringen som kan være avgjørende for selskapet ditt sitt videre liv, mest sannsynlig er ett av flere veddemål i en portefølje sett fra investors side.

Det at du ser helheten gir deg også muligheten til å bedre vurdere hvilke ressurser og rådgivere du helst bør tilknytte selskapet ditt. Har du gått på et tap som investor selv vil det kanskje også gi deg ytterligere respekt for kapitalen du tar inn i selskapet ditt og fører til at du setter den i arbeid på best mulig måte.

Ansatt i etablert selskap

Som ansatt i et etablert selskap kan du i mange tilfeller havne i dialog med oppstartsselskaper eller i det minste foreta en vurdering av dem som en kunde, leverandør, samarbeidspartner eller konkurrent. Havner du i en prosess med et oppstartsselskap kan det være nyttig å forstå at tid er deres knappeste ressurs. Ikke kast bort tiden deres hvis sannsynligheten for å få til noe er forsvinnende lav. Et klart “nei” har ofte høyere verdi enn et “kanskje” som trekker ut i tid og svinner hen. Ha med deg beslutningstagere i alt etter det første introduksjonsmøtet. Si tydelig fra hvis ditt selskap har lignende initiativ som det oppstartsselskapet tilbyr. Gi oppstartsselskaper tydelige tilbakemeldinger på hva som mangler for at dere skal komme nærmere en avtale. Resultatet av den informasjonen kan fort overraske deg positivt. Det er mange eksempler på at oppstartsselskap har snudd seg rundt og levert på forespørsler fra etablerte selskap på meget kort tid og dermed har økt sin relevans betraktelig. Vær også mer oppmerksom på strategi, selskapsstyring og kapitalsituasjon hos oppstartsselskapet før du inngår partnerskapet. Det kan spare begge parter for frustrasjon på et senere tidspunkt.

Investor

Man kan være en god investor uten operasjonell erfaring, men det å ha slik erfaring vil gi deg en ekstra dimensjon å spille på som investor. Enten ved at du har jobbet i et etablert selskap, eller aller helst ved at du har tatt gründerreisen selv og kjent på toppene og bunnene det å starte og bygge et selskap gir deg. Ikke minst vil det sistnevnte gi deg erfaringsgrunnlaget til å møte gründerne du investerer i på en bedre måte, ved at du lar dem få spillerom der det er mulig, holder interessene til alle parter på linje, er tydelig på forventninger og hva du kan bidra med, og støtter dem når det blåser som verst.

Det er lett å tenke at man må være bemidlet for å bli investor. Men alle kan investere, selv om de ikke har mye kapital. Det er bare å starte i det små. Invester et mindre beløp i en venns idé. Invester litt i et oppstartsselskap du kjenner til som folkefinansierer. Ikke mer enn du kan tape uten at det har innvirkning på hverdagen din. Men gjerne nok til at du ønsker å følge litt med på investeringen din. Se hvordan de kommuniserer med deg. Følg med på oppturene og nedturene deres når de bygger et produkt eller en tjeneste og arbeider for å få det ut i markedet. Involver deg og kom med forslag til forbedringer.

Helheten

Uten å ha kjent på hverdagen til menneskene i hver enkelt av disse tre leirene er det utfordrende å fange opp nyansene og til tider også å forstå hvorfor de agerer som de gjør. Hvis du finner de du forholder deg til frustrerende, husk å se situasjonen fra deres side. Da kan du muligens forstå årsaken og være nærmere å finne en bedre løsning for alle parter.

Powered by Labrador CMS