Torbjørn Røe Isaksen. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Næringsministeren: Norske investorer har både kalkulator og pågangsmot

Gjesteskribent

Gjesteskribent

Publisert 12. april 2018

Innlegg av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

Tror næringsministeren at norske investorer ikke har kalkulator, spør gründer Sigurd Vik i Shifter. Takk som spør, jeg tror de både har kalkulator og pågangsmot.

Men jeg føler likevel en viss bekymring for at oppstartsbedrifter enten vokser for sakte eller selges til utlandet før de blir norske vekstlokomotiver. Problemet er ikke mangel på oppstartsselskaper, men at vi ikke har nok selskaper som virkelig vokser raskt.

Min oppfatning er at norsk næringsliv preges av en forsiktighetskultur, og at vi trenger en kultur for å satse, dele kompetanse og erfaringer. Samtidig tror jeg vi er enige om at det ikke bare finnes ett svar på hvordan vi skal skape flere lønnsomme vekstbedrifter i Norge. Det er derfor vi i regjeringen satser på kunnskap, opplæring, næringsrettet forskning, infrastruktur, forenkling av lover og regler, og skattelette.

Kapitaltilgangsutvalget har nettopp gitt oss sine vurderinger av næringslivets tilgang på kapital i en ny rapport. Utvalget mener at kapitalmarkedet i Norge i hovedsak fungerer godt, men har en rekke forslag til forbedringer for å øke effektiviteten i markedet, og bidra til bedre fordeling av den tilgjengelige kapitalen.

Og når vi først snakker om kapital: selv om vi gjerne skulle sett at det bygges flere store selskaper i Norge, ønsker vi også utenlandske investorer velkommen. Regjeringen ønsker at Norge skal bli et mer attraktivt land å investere i. Bedrifter som er internasjonalt eksponert vil enklere kunne hente både kapital, kompetanse og nettverk utenfra som grunnlag for videre vekst, og være bedre rustet for tøff internasjonal konkurranse.

Som vi skriver i Jeløyaplattformen, har regjeringen også ambisjoner om å integrere entreprenørskap bedre i hele utdanningsløpet. Vi vil også sette i gang et arbeid hvor vi ser på helheten i virkemiddelapparatet for å fremme næringsrettet forskning og innovasjon, og hvordan det kan innrettes enda bedre mot brukerne. Til dette arbeidet tar vi med oss en grundig gjennomgang som vi har fått gjennomført for å gi oss mer kunnskap om hvilke ordninger som har best effekt.

Jeg ser frem til å ta debatten videre når vi møtes fredag 13. april hos gründerhuben Explorer HQ på Youngstorget. Her håper jeg å få gode innspill fra både gründere som er helt i startfasen og fra dem som har vært med på vekstsuksesser.