Innovasjonsfall

Patentstyrets direktør, Kathrine Myhre, mener Norge trenger flere bein å stå på.
Patentstyrets direktør, Kathrine Myhre, mener Norge trenger flere bein å stå på.

Norge faller på innovasjonsindeks

Sverige, Finland og Danmark er alle på topp 10. Norge ligger på 22. plass.

Publisert Sist oppdatert

Innovasjonsrangeringen "Global Innovation Index" er et verktøy som er utviklet av WIPO (World Intellectual Property Organization). for å sammenlikne innovasjonsnivået i ulike land.

Det er 81 ulike innovasjonsindikatorer som ligger til grunn for rangeringen, og i år har 132 land blitt vurdert. For å kunne sammenligne små og store land er flere av indikatorene målt i forhold til BNP eller folketall.

– I resultatet fra årets Global Innovation Index ser vi at innovasjon er ved et veiskille på vei ut av pandemien. Mens innovasjonsinvesteringene økte i 2020 og 2021, er utsiktene for 2022 ikke bare påvirket av global usikkerhet, men også en lavere ytelse enn forventet i innovasjonsdrevet produktivitet, uttaler WIPOs generaldirektør Daren Tang.

Norge og Island dårligst i Norden

I både 2020 og 2021 havnet Norge på en 20. plass på «Global Innovation Index». Vi har dermed falt to plasser på rangeringen til WIPO.

Til sammenligning ligger Sverige på en 3. plass, og de deler en topp-ti-plassering med både Danmark og Finland. De ligger henholdsvis på 9. og 10. plass.

Sammen med Island ligger Norge bak de andre nordiske landene. Dette er ikke overraskende, ifølge direktør i Patentstyret, Kathrine Myhre.

– Mye av næringslivet i Norge er fortsatt råvarebasert, og rettet inn mot olje og gass. Sammensetningen av næringer bidrar til at vi skårer lavere på innovasjonsindeksen, sammenliknet med de andre nordiske landene.

Myhre mener det er stort uforløst potensial for å øke verdiskapingen i andre næringer, eksempelvis havvind, helseindustri, og grønn maritim næring.

– Norge er gode på kunnskaps- og teknologiutvikling, og på å skape nye produkter og tjenester som det er behov for i både nasjonale og internasjonale markeder, sier Myhre, og legger til:

Les mer om WIPOs innovasjonsindeks 2022.

WIPO er FN sin verdensorganisasjon for immaterielle rettigheter, og har som hovedoppgave å fremme utviklingen av immaterielle rettigheter globalt. Norge er ett av 182 medlemsland.

(Rettelse: I den første publiserte artikkelen, sto det at Norge var på 20. plass i 2022-indeksen. Det er feil. Norge ligger på 22. plass. Det ble også feilaktig lenket til 2021-rapporten. Lenken er nå endret til 2022-rapporten.)

Powered by Labrador CMS