Tar kjøp av Google-søk på konkurrenter til Høyesterett

Publisert Sist oppdatert

Bank Norwegian har kjøpt topplasseringer hos Google når potensielle kunder søker på konkurrentenes navn.

Det må være brudd på god forretningsskikk, mener forbrukerbankene Komplett Bank, BRAbank og Ikano Bank, som har hovedorganisasjonen Virke som partshjelper.

Denne saken har gått flere runder i retten, uten at trioen har vunnet frem.

Nå ankes saken inn for Norges Høyesterett.

De tre bankene mener Bank Norwegian bryter markedsføringsloven § 25, som lyder: «I næringsvirksomhet må det ikke foretas handling som strider mot god forretningsskikk næringsdrivende imellom».

I en dom fra lagmannsretten sier de seg enig i at «'snylting' er en treffende karakteristikk for det som skjer.» Samtidig står det der at dette elementet av snylting «ikke er så sterkt at annonsepraksisen etter sin art alltid vil være i strid med 'god forretningsskikk'».

I en børsmelding fredag skriver Komplett Bank at «det kan hevdes at dommen, dersom den blir stående, vil motvirke sunn konkurranse og føre til høye samfunnsøkonomiske kostnader når næringsdrivende blir tvunget til å bruke større summer på kjøp av sitt eget varemerke i en svært viktig markedsføringskanal. Praksisen tjener bare den som allerede har de største finansielle ressursene tilgjengelig, fremholder de ankende partene.»

På denne bakgrunnen mener de tre ankende partene at det viktig å få en endelig avklaring på om bruk av andres varemerker på den aktuelle måten er lovlig etter markedsføringsloven eller ikke.

Powered by Labrador CMS