mobilitet

Diskuterte aldri strafframmer for elsparkesykkel

Stortinget diskuterte aldri strafferammene for promillekjøring på elsparkesykkel før de nye reglene ble vedtatt.

Politiet avholdt promillekontroll av førere på elsparkesykler i Oslo sentrum i sommer.
Politiet avholdt promillekontroll av førere på elsparkesykler i Oslo sentrum i sommer.
Publisert

– I ettertid, når vi ser straffenivået i flere av dommene, er det lett å spørre om strafferammene burde vært diskutert i forkant av at det nye regelverket trådte i kraft, sier stortingspolitiker Sveinung Stensland (H). Stensland, som sitter i justiskomiteen, til Stavanger Aftenblad.

Han reagerer på to ting: At straffen er for streng og forskjellsbehandlingen de tiltalte opplever.

– Det blir helt feil å bruke de samme normene som gjelder for dem som i alkohol eller ruspåvirket tilstand har kjørt bil. Skadepotensialet er langt større om det er en bil den påvirkede personen kjører, sier Stensland.

I Stavanger er flere dømt til bøter på over 80.000 kroner. I Oslo ble boten i en tilsvarende sak satt til 15.000 kroner.

– Jeg reagerer på det store spriket som vi ser i disse dommene, og jeg er enig med Brynjar Meling, som sier at disse sakene må behandles av Høyesterett, slik at vi får et riktig straffenivå i disse sakene.

Powered by Labrador CMS