Oslo 20200313. 
Statsminister Erna Solberg (H), finansminister Jan Tore Sanner (H),  Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) og arbeids- og sosialminister
Torbjrn Re Isaksen (H) legger fram tiltakspakke i forbindelse med koronaviruset.
Foto: Lise serud / NTB scanpix
Oslo 20200313. Statsminister Erna Solberg (H), finansminister Jan Tore Sanner (H), Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) og arbeids- og sosialminister Torbjrn Re Isaksen (H) legger fram tiltakspakke i forbindelse med koronaviruset. Foto: Lise serud / NTB scanpix

Fakta om kompensasjonsordning for kriserammede bedrifter

Publisert Sist oppdatert

Regjeringen la torsdag fram et forslag til kompensasjonsordning for kriserammede bedrifter.

Kompensasjonen skal dekke uunngåelige faste kostnader for bedriftene.

Se flere detaljer:

  • Ordningen vil gjelde for bedrifter med minst 30 prosent (20 prosent i mars) fall i omsetningen, sammenlignet med samme måned i 2019, som en konsekvens av tiltakene for å hindre spredningen av koronaviruset.
  • Ordningen vil i utgangspunktet gjelde for mars, april og mai. Utbetalingene vil skje etterskuddsvis basert på faktisk omsetning.
  • Foretak som av staten har blitt pålagt å stenge ned, vil få dekket inntil 90 prosent av sine uunngåelige faste kostnader per måned.
  • Bedrifter som ikke er pålagt å stenge, men likevel opplever reduksjon i omsetningen på 30 prosent eller mer, vil få kompensasjon etter en egen beregningsnøkkel: Reduksjon i omsetning x (unngåelige faste kostnader – egenandel på 10 000 kroner) x justeringsfaktor på 80 prosent.
  • Minstegrensen for å få utbetalt kompensasjon er 5.000 kroner. Den øvre grensen for støtte per foretak er 30 millioner kroner i måneden. For konserner vil det settes en høyere maksgrense forutsatt at dette godkjennes av ESA.
  • Ordningen vil gjelde for alle skattepliktige registrerte foretak i Norge, unntatt finansnæringen, produksjon og distribusjon av elektrisitet og vannforsyning, olje- og gassutvinning, foretak som er under egne støtteordninger, som private barnehager og flyselskaper, foretak uten ansatte (unntaket er enkeltpersonforetak hvor virksomheten er innehaverens hovedinntektskilde), foretak uten aktivitet eller som er under konkursbehandling.
  • Ordningen vil bli forvaltet av Skatteetaten. Den er ikke iverksatt ennå, og det finnes ikke noe søknadsskjema tilgjengelig foreløpig. Men finansminister Jan Tore Sanner (H) har sagt at han håper den tekniske løsningen for søknadsportalen vil være klar 17. april.
  • Forslaget om kompensasjonsordningen legges fram for Stortinget fredag 3. april. Deretter må det behandles i Stortinget og godkjennes av ESA.
  • Finansminister Jan Tore Sanner (H) har anslått at kompensasjonsordningen vil koste 20 milliarder kroner i måneden.

Kilde: Finansdepartementet