Leif A. Stavøstrand i Evoy.
Leif A. Stavøstrand i Evoy.

Fikk 600 søkere på 11 stillinger: Slik jobber Evoy med rekruttering

Vektlegger OL-ringene, og gir ekstrapoeng til de som vil flytte til Florø.

Publisert Sist oppdatert

Siden oppstarten i 2018 har elbåt-startupen Evoy rukket å bli 12 ansatte. I sommer kvalifiserte selskapet for EUs program for «top-class startups», som sikret Florø-bedriften 45 millioner kroner.

Pengene kommer ifølge gründer Leif A. Stavøstrand godt med når selskapet nå skal inn i en kraftig vekstfase. Den starter med en dobling av teamet.

Nylig lyste selskapet ut 12 stillinger på rappen. Responsen har ifølge selskapet vært overveldende.

Over 600 søkere fra mer enn 60 ulike land har meldt sin interesse.

Snart er alle posisjonene besatt, og staben har innen februar økt til 24. Her deler Evoy-gründeren sin oppskrift for en vellykket rekrutteringsprosess.

Utlysningen

– Hvorfor lyser dere ut så mange samtidig, er det ikke bedre å være mer målrettet?

– Det er en kombinasjon av flere ting. En ting er at vi utvikler oss veldig fort, så det er ikke helt unaturlig at behovet for gode folk plutselig blir større. Det var også stor spredning i kompetansen vi var ute etter, så nesten hvem som helst kan passe inn i minst én av rollene vi lyste ut.

– Samtidig er det litt bevisst å samle opp; en så stor utlysning, gir en buzz, vi får gratis oppmerksomhet for det. Lokale medier skriver om det, og det deles i sosiale medier.

– Dere har nesten 60 ganger flere søkere enn stillinger. Hva er hemmeligheten, og prisen?

– Vi har oppnådd en god posisjon i den nye, grønne teknologien og er maritimt rettet. Så vi treffer noen klare trender. Så har nettverket vært veldig viktig, samt LinkedIn og slike verktøy. Det har gitt en mye bedre effekt enn vi forventet. Vi la ikke mye penger i det.

Utsilingen

Stavøstrand vedgår samtidig at «alt er ikke gull», og at prosessen har lagt krav på mye tid. De ønsket heller ikke å sette jobben ut, fordi selskapet tross alt fortsatt er ganske lite, og kjemien innad i teamet er av stor betydning.

– Det handler om å håndtere det som kommer inn på en seriøs måte. Vi har undersøkt alle søknadene, forteller han.

En kan faktisk si at Evoy gikk i stikk motsatt retning av å «outsource» rekrutteringsarbeidet; de leide inn en «nylig pensjonert og veldig god HR-person»: gründerens mor, Susan.

Sammen utviklet de en håndfull klare dekningskriterier, inkludert erfaring, utdanning og personlig inntrykk. Disse ble benyttet til de satt igjen med omkring i underkant av 10 søknader per stilling.

Intervjuprosessen

– Noen ser du med en gang at det ikke er nødvendig med «preintervju», mens andre er mer usikker, sier Stavøstrand.

Til sammen ble det gjennomført 55 intervjuer i prosessen, inkludert de nevnte, kortere preintervjuene for å vippe tvilstilfeller den ene eller andre veien.

Deretter var løpet ganske tradisjonelt, forteller gründeren.

– Vi har en mal som tar mellom én og halvannen time, der vi går gjennom løst og fast og danner oss et inntrykk. Denne gangen er det et nytt sett med kriterier de blir «vettet» på.

Dette systemet kaller Stavøstrand for «OL-ringene».

– Ved å lyse ut så mange samtidig, har vi en mulighet til å påse at vi har overlappende kultur, erfaring og kompetanse - men ikke for mye!

– Strategien er hele veien at alle som kommer om bord, skal tilføre teamet noe nytt, samtidig som det overlapper litt med de andre, men ikke fullt: som OL-ringene.

Organisasjonen

– Er det et grep for å bevare kulturen?

– Ja, vi prøver å holde på kulturen vi har. Vi kjører på med mer av det samme.

– Er det mulig, når så mange kommer inn på så kort tid?

– Det er vanskelig. Men vi er heldige, for fremover kommer det i gjennomsnitt to nye hver uke. Da har vi nok tid til hver enkelt.

Halvparten av de nyansatte er norske, og denne prosessen fører blant annet til at Evoy får sitt første «kontor» i utlandet, gjennom en nyansatt som skal jobbe fra Frankrike.

– Vår strategi har vært å se an kompetansen som kommer om bord. Det er ikke kritisk hvor de bor, for vi må ha de flinkeste folkene.

Likevel - under rekrutteringsprosessen har Evoy vært tydelige på at det trekker opp om man åpner for relokalisering til Florø.

– Alle visste underveis at de som kunne flytte dit, fikk poeng for det. Flere har valgt å gjøre det med sine familier.

Videre vekst

– Til slutt: dere rigger med dette for kraftig vekst. Hvor lenge er det til nye stillinger lyses ut?

– Det blir nok en ny runde snart, sier gründeren.

Evoy annonserte tidligere i november at de er utsolgt for både innenbords- og utenbordsmotorer frem til neste sommer. Deretter vil de første leveransene til Europa komme.

For å finansiere den videre utvidelsen, planlegger selskapet å gjøre en A-runde i løpet av andre kvartal 2021. Størrelsen på runden er imidlertid ikke bestemt ennå, men det gjøres i desember.

For å treffe med vekststrategien, har Evoy også oppdatert sitt «rådgivende styre», noe de har holdt seg med siden oppstarten. Det nye rådgivningsteamet er bredt sammensatt av flere kjente personer i oppstartsmiljøet, og samtlige har investert i selskapet:

  • Trond Riiber Knudsen
  • Johan Brant
  • Knut Heiberg-Andersen
  • Silje Vallestad
  • Eric Quidenus-Wahlforss

– Vi har vært veldig bevisst på å ha det fra starten av, dette er det tredje. Det gir oss mye. Måten vi jobber på, er at vi identifiserer gapene vi har i forhold til kompetansen de kommende årene, så bruker vi nettverket. Litt av poenget nå, er at vi går inn i en vekst- og internasjonaliseringsfase. Vi går også inn i investeringsrunder, påpeker gründeren.

Selskapsinformasjon fra Caphub.io

EVOY AS

Jobber med å bygge elektriske båter og motorer. Leverer til både store selskaper og privatmarkedet.

Les mer om selskapet her

FLORØ

Leif Stavøstrand

6-10

  • LIFE HOLDING AS
  • KATAPULT OCEAN FUND 1 AS
  • Global Initiatives Foundatio Lundin
Se hele selskapsprofilen
Powered by Labrador CMS