FINANSIERING

Innovasjon Norge delte ut to milliarder kroner til gründere

Nå er en ny gjennomgang av finansieringsordningene for startups iverksatt.

Administrerende direktør Håkon Haugli i Innovasjon Norge.
Administrerende direktør Håkon Haugli i Innovasjon Norge.
Publisert Sist oppdatert

I 2021 ga Innovasjon Norge 647 tilsagn om tilskudd til markedsavklaring, tilskudd til kommersialisering og oppstartlån.

Til sammen utgjorde dette 268,6 millioner kroner i oppstartfinansiering, ifølge den ferske årsrapporten til det statlige selskapet.

I tillegg gikk store summer fra øvrige finansieringstjenester til gründere, definert som selskaper yngre enn tre år. For eksempel gikk 28,7 prosent av bevilgningene fra miljøteknologiordningen, målt i beløp, til oppstartbedrifter.

I sammenheng med koronapandemien fikk Innovasjon Norge også en ny pott, ekstraordinære innovasjonstilskuddet, å rutte med. Av disse midlene gikk 35,8 prosent til startups. Av innovasjonskontrakter gikk 33 prosent til gründere.

Totalt innvilget Innovasjon Norge to milliarder kroner til gründere, fordelt på 1,1 milliarder kroner i tilskudd, 740 millioner kroner i lån og 190 millioner kroner i garantier.

LES OGSÅ: Menn får mesteparten når staten deler ut penger til å bygge selskaper

I årsrapporten løfter Innovasjon Norge også en kvinneandel på 33 prosent, det vil si at om lag en tredjedel av selskapene som har fått penger enten hadde en kvinnelig gründer, mer enn 30 prosent kvinner i styret eller ledelsen, eller et såkalt «kvinnerettet mål». Dette tallet har ifølge Innovasjon Norge holdt seg rimelig uendret siden 2015.

Shifter gikk tidligere i år gjennom disse tallene med lupe, og det viste seg at under 15 prosent av aksjeselskapene som fikk innovasjonstilskudd og oppstartstilskudd i fjor, var ledet av en kvinne.

LES OGSÅ: Slik får Innovasjon Norge kvinnetallene sine til å se bedre ut enn de egentlig er

På tampen av fjoråret startet Innovasjon Norge en gjennomgang og evaluering av finansieringsordningene for oppstartsbedrifter, som skal gi grunnlag for fremtidige justeringer.

Denne evalueringen skjer i regi av analysebyrået Menon Economics, og skal ferdigstilles i juni inneværende år.

Powered by Labrador CMS