Plast på avveie er et stort globalt problem. Nå går fire aktører sammen for å utvikle en blokkjede-basert løsning for å bøte på problemet.
Plast på avveie er et stort globalt problem. Nå går fire aktører sammen for å utvikle en blokkjede-basert løsning for å bøte på problemet.

Megadeal til søppel-startup: Skal bruke blokkjede for å minimere plast på avveie

Gründerselskapet Empower skal spore over 600 tonn plastemballasje med blokkjede. Det blir første gang teknologien blir brukt i slik sammenheng, ifølge gründerne.

Publisert

Empower ble startet i 2018 og har utviklet en digital plattform som kobler sammen alle aktørene i avfall- og materialgjenvinningskjeden for å øke sporbarhet og transparens. Å tilby nye og effektive løsninger for å håndtere og resirkulere plastikk, står sentralt hos selskapet.

– Vi ønsker å gjøre innsamling, kildesortering og prosessering til en viktig, transparent og verdsatt del av verdikjedene, sier Myhrer.

– Målet er å fange opp de enorme verdiene som i dag blir kastet i søppelet ved å gi insentiver og enkle muligheter til å kildesortere og beholde verdiene i økonomien.

Selskapet har allerede flere kjente navn på kundelisten på over 100 selskaper, inkludert Vestre og Norwegian Trash.

Søppel-selskapet har også tilstedeværelse over hele verden, først og fremst i land med store problemer knyttet til plastforsøpling.

Nå har de teamet opp med Norsk Gjenvinning, Norfolier GreenTec AS og Grønt Punkt Norge AS for et pilotprosjekt for sporing av over 600 tonn plastemballasje ved bruk av blokkjede-teknologi.

Innovasjon gjennom samarbeid

Plast er et stort miljøproblem og selv om det blir satt høyt på prioriteringslisten, er det fortsatt mye potensiale i å bruke teknologi for å gå løs på utfordringen, sier Petter Aaby Vebenstad, kvalitetssjef i Grønt Punkt Norge.

– Vi ønsker å være i forkant med nye løsninger for sporbarhet og rapportering helt fra innsamling, og gjenvinning til ny produksjon.

Petter Aaby Vebenstad
Petter Aaby Vebenstad

Han understreker at både Grønt Punkt Norge og bransjen allerede har god kontroll på håndtering av plast i hvert ledd.

Men at det med ny teknologi og tett samarbeid med nøkkelspillere er stort potensial for å oppnå bedre sporbarhet på tvers av leddene.

– Ikke minst kan det gi enda bedre effektivitet og forenkle rapportering, sier Vebenstad.

Gjennom piloten skal Norsk Gjenvinning og Norfolier GreenTec AS gjøre blokkjede-verifisert sporing av plastemballasje fra innsamling, sortering og resirkulering til det ender som nye avfallssekker.

– Vi opplever stadig større interesse rundt sporbarhet og for plasten vi gjenvinner og bruker i nye produkter. Det er spennende for oss å utforske nye løsninger der teknologi kan skape merverdi for våre partnere og kunder, sier Joacim Dubrefjord, Teknisk & Innkjøpssjef i Norfolier GreenTec AS.

Smartere data

– Plattformen åpner for enklere datautveksling og verifisering på blokkjeden for nye og sirkulære forretningsmodeller knyttet til opphav og sporingsdata, sier Wilhelm Myrer i Empower.

Enklere sporing og rapportering er første viktige steg, i tillegg overføres dette til de mer komplekse verdikjedene som trenger bedre insentiv for sporing, blant annet mot utenlandske aktører og lenger ut i verdikjedene. Ved å synliggjøre verdien frem til sluttprodusent skaper det nye synergier, forteller han.

Tom Erik Mikkelsen i Norsk Gjenvinning Downstream
Tom Erik Mikkelsen i Norsk Gjenvinning Downstream

Tom Erik Mikkelsen, Sales Manager for plastfraksjoner i Norsk Gjenvinning Downstream sier de jobber med mange ulike avfallsstrømmer over et stort geografisk område og at de ønsker å være i forkant med strategisk samarbeid og teknologi, som bidrar til å bryte ned siloene.

Dette samarbeidet er en del av dette ønsket.

– Full sporbarhet av avfallsstrømmene er sentralt for Norsk Gjenvinning-konsernet og er videre forankret gjennom Norsk Gjenvinning Downstreams interne compliance-prosesser.

– Blokkjede-teknologi muliggjør full transparens i hele verdikjeden og bærer potensialet til både å minske avstanden mellom avfallsbesitter og gjenvinnere og å tilby den åpenhet som morgendagens markeder for plastavfall vil kreve, avslutter Mikkelsen.

Et viktig steg

Med sporing av leveranser, som inkluderer vekt- og materialdata, fra over 600 tonn plastfolie - fra innsamling til gjenvinning og nytt produkt gir dette viktig innsikt i piloten.

– Vi er veldig glad for at alle partene er med i prosjektet. Dette er vinn-vinn med felles målsetting i å styrke materialgjenvinningsgraden og kommunikasjon til både produsenter og forbrukere. Dette er essensielt for å nå nasjonale og globale målsettinger for sirkularitet, sier Vebenstad i Grønt Punkt Norge.

Powered by Labrador CMS