Administrerende direktør i Innovasjon Norge, Håkon Haugli. Foto: Heidi Widerøe / Presse
Administrerende direktør i Innovasjon Norge, Håkon Haugli. Foto: Heidi Widerøe / Presse

Ny undersøkelse: Disse selskapene vokser mer

Bedrifter som får støtte fra Innovasjon Norge vokser i gjennomsnitt mer, viser en undersøkelse fra Samfunnsøkonomisk analyse.

Publisert Sist oppdatert

Bedrifter som får støtte fra Innovasjon Norge vokser i gjennomsnitt mer, hva gjelder verdiskaping, omsetning og antall ansatte sammenlignet med tilsvarende bedrifter uten slik støtte.

Det viser en undersøkelse fra Samfunnsøkonomisk analyse på oppdrag fra Innovasjon Norge.

I alt bidro Innovasjon Norge med 6,7 milliarder kroner til utvikling av næringslivet i Norge i 2019. Sammen med andre finansieringskilder var støtten fra Innovasjon Norge med på å utløse i alt 17,9 milliarder kroner til innovasjonsaktiviteter i norske bedrifter, melder Innovasjon Norge i årsrapporten.

Dette er noe mindre enn hva Innovasjon Norge delte ut i 2018; 7,2 milliarder kroner, der den samlede effekten havnet på 21,4 milliarder kroner.

Beregningene for 2019 fra Samfunnsøkonomisk analyse, viser at bedrifter som får støtte fra Innovasjon Norge har en gjennomsnittlig årlig mervekst i verdiskaping på 8,3 prosentpoeng over en treårsperiode.

Dette indikerer videre at Innovasjon Norges kunder i gjennomsnitt får et forsprang på om lag 25 prosentpoeng høyere verdiskaping tre år etter tilsagn, sammenlignet med andre som ikke har fått støtte, skriver Innovasjon Norge i meldingen.

I salgsinntekter er merveksten på 9 prosentpoeng og i antall ansatte på 3,1 prosentpoeng.

Innovasjon Norges årsrapport viser også at bedrifter som har fått internasjonal markedsrådgivning har høyere vekst og omsetning, og at denne rådgivingen bidrar til at bedriftene kommer i gang med sine internasjonale eksportsatsinger.

Powered by Labrador CMS