debatt

Synlighet var på agendaen for fem år siden. Nå vil vi bli behandlet likt

Hvis vi ønsker flere kvinnelige gründere så må vi invitere dem, og da må invitasjonen være lik den menn får, skriver forretningsutvikler Karoline Olea Astrup Støre.

Forretningsutvikler Karoline Olea Astrup Støre reagerer på Visa sitt gründerstipend.
Forretningsutvikler Karoline Olea Astrup Støre reagerer på Visa sitt gründerstipend.

"Mangler de nettverk, er de ikke tøffe nok til å selge ideen, eller er det andre årsaker” sier Bente Iren Josefsen, Norgessjef i Visa til Shifter.

Les saken: Skal dele ut stipend til tre kvinnelige gründerbedrifter

Visa skal dele ut stipend til kvinnelige gründere, og dette er det de sier når de snakker om hvorfor kvinner ikke får oppstartskapital.

La oss snakke om dette!

Visa gir ut 100 000 kr til kvinner, et år med coaching og tilgang til nettverk. De vet ikke hvorfor det er så få kvinnelige gründere og dette er deres bidrag.

Det de ikke ser ved dette stipendet og denne uttalelsen, er hvordan de legger det på kvinner at vi ikke får tilgang på kapital.

Stipendet fra Visa er et fint initiativ, og det er mange som vil dra nytte av det de tilbyr. Det stipendet likevel viser, som skaper reaksjoner, er hvordan samfunnet ser på kvinner når det kommer til gründerskap.

Det Visa gjør her er tydelig å undervurdere kvinner når de sier at kvinner ikke har nettverk eller ikke er gode nok i innsalget sitt. Dette er direkte fornærmende overfor de kvinnelige gründerne i mitt nettverk (som for øvrig består av både av både mannlige og kvinnelige gründere). Videre tilbyr de coaching i stedet for å gi en større sum.

Det er ikke riktig å legge det på kvinner at de er underrepresenterte som gründere. Det kan heller ikke forventes at coaching av kvinner og å gi dem et nettverk, skal endre de strukturelle problemene vi har som samfunn.

Kvinner har ikke hatt en plass ved bordet historisk sett, og mangfoldet er fortsatt svakt. Når kvinner ikke er invitert rundt bordet er det ikke rart at de er underrepresentert.

Hvis vi ønsker flere kvinnelige gründere så må vi invitere dem, og da må invitasjonen være lik som invitasjonen menn får.

Invitasjoner kommer i form av penger. Josefsen sier at hun ikke vet hvorfor kvinnene ikke får penger. Forskning på temaet, som kommer mer og mer på agendaen, viser at en stor grunn til at det er få kvinnelige gründere er at det ikke er nok kvinnelige investorer. En investor investerer i det den kjenner eller i de den kjenner - like barn leker best. Dermed ser vi resultatet, nesten ingen kvinnelige investorer er lik nesten ingen kvinnelige gründere.

Som samfunn må vi åpne øynene og se viktigheten av mangfold. Vi må invitere kvinnene til bordet, og vi må dra nytte av de ulike egenskapene mellom kjønnene. Ved å gi menn mer enn kvinner viser vi at vi verdsetter menn høyere. Ved ikke å bygge opp bransjene kvinnene er overrepresentert i, sier vi at bransjen de er i ikke er like viktig som de som er overrepresentert av menn.

Visa sier at dette er en start og at det skal være med å skape synlighet for kvinnene. Synlighet var på agendaen for fem år siden. Nå vil vi bli behandlet likt, og få like muligheter.

De har prøvd å gjøre noe for å fremme kvinner. I stedet har de, gjennom artikkelen i Shifter, vist hvor tydelig samfunnsproblem vi fortsatt har ved å undervurdere kvinner.

Kvinner har begynt å bli invitert til å sitte rundt bordet, og vi viser at vi duger, og vi er verdt mye mer enn 100 000 kroner.

Powered by Labrador CMS