Liisa Andersson, markeds- og businessutviklerdirektør for Oslo Bysykkel. Foto: Oslo Bysykkel.
Liisa Andersson, markeds- og businessutviklerdirektør for Oslo Bysykkel. Foto: Oslo Bysykkel.

Oslo Bysykkel skeptisk til transport-Netflix: Folks liv passer ikke alltid inn i rammene for en mobilitetspakke

Publisert Sist oppdatert

Oslo Bysykkels direktør for markeds- og businessutvikling vil heller vite når bussen er full, enn å ha et månedsabonnement på transport. 

Transportbransjen innoveres, og det kommer hvert år nye løsninger på markedet. Shifter har tidligere i uken skrevet om den finske startupen Whim, som ønsker å ta seg inn på det norske markedet. Dette blir imidlertid ikke møtt med jubel fra alle transportaktørene som allerede har fotfeste i markedet -- og Oslo Bysykkel er blant de kritiske røstene.

Liisa Andersson, direktør for business- og markedsutvikling, er kritisk til det hun omtaler som en "Netflix-løsning" fra Whim.

-- Min helt umiddelbare reaksjon på tjenester som WHIM er at jeg mener vi bør gå litt bort fra denne "Netflix-løsningen". Det er fortsatt en menneskelig faktor i de utfordringene vi prøver å løse, og det er ikke nødvendigvis så smart å pakke alt inn i én løsning. Jeg er litt usikker på om dette løser et problem i seg selv, for folk, sier Andersson til Shifter.

Med bonusbarna på bussen

Andersson trekker frem folks ofte svært ulike hverdager som et eksempel på hvordan Whim kan komme til å slite i det norske markedet.

-- Folk har forskjellige liv, og de er ulike livssituasjoner som kan gjøre det å bruke Netflix-løsninger vanskelig. Noen har kanskje bonusbarn én uke, og ikke en annen. Det kan være litt vanskelig for folk å forstå at man skal definere rammen for en mobilitetspakke, sier Andersson, og henviser til de ulike abonnementsplanene man kan velge mellom hos Whim.

Samtidig mener Andersson at Whim kan treffe en nerve hos dem som stadig er på jakt etter "det siste nye" de kan teste ut, selv om hun tror det først og fremst er informasjon folk trenger mer av.

-- For de som er litt gira på å teste ut nye tjenester, early adopters og for folk som bor i bykjernen vil det helt sikkert gi en relevans, men for den store massen er jeg usikker på om ”mobility as a service”-pakken egentlig er riktig vei å gå. Jeg tror man heller bør se på hvordan man kan tilgjengeliggjøre relevant informasjon for de som trenger det, når de trenger det -- slik at man kan ta valg basert på informasjon som både sikrer den enkelte og helheten, sier Andersson.

Vil heller spare inn tid

Andersson understreker i en mail at hun ikke er negativ til Whim som sådan, men at hun håper man vil utforske andre løsninger som retter seg mer mot behovene man ser at folk har i samfunnet i dag.

-- Jeg trenger for eksempel å vite når 20-bussen er full, så jeg kan ha et annet alternativ for å komme meg dit jeg skal, sier Andersson.

Hun mener man for eksempel kan håndtere problemstillingen knyttet til busser som står og venter på stasjoner der ingen skal på eller av, og dermed redusere reisetiden for folk.

-- Når jeg forflytte meg, har jeg veldig mange måter å finne ut hva som er de beste fremkomstmidlene. Om tjenesten da kan råde meg til å ta en trikk, bybil eller en bysykkel i stedet fordi jeg da sparer 30 minutter av tiden, hadde det jo faktisk løst et reelt problem for meg. Man vet ikke alltid om toget er forsinket, eller om bussen er stappfull, og så videre. I 2018 bør man kunne forvente at det er håndtert bedre og smartere, sier Andersson.

Powered by Labrador CMS