Director for Organization transformation i Deloitte, Frode Sivertsen.
Director for Organization transformation i Deloitte, Frode Sivertsen.

9 av 10 går seg vill i virkemiddel-jungelen

Varsler betydelig nedskjæringer.

Publisert Sist oppdatert

Det er over ett år siden næringsminister Torbjørn Røe Isaksen sendte et knippe konsulenter i Deloitte ut på ekspedisjon gjennom den norske virkemiddel-jungelen.

Underveis har de brukt macheten flittig. Den endelige rapporten legges etter hva Shifter kjenner til frem på fredag, men allerede hintes det om betydelige nedskjæringer av apparatet. Noen mindre aktører foreslås også nedlagt eller fusjonert, opplyser flere kilder til Shifter.

Samler makta

I en skisse presentert på Virkekonferansen onsdag, viste leder for «Organization transformation» i Deloitte, Frode Sivertsen, frem en modell med en langt tydeligere kommandolinje mellom de ulike nivåene, fra lokalt til nasjonalt.

I skissen legges det opp til fire nasjonale organer som direkte eller indirekte kontrollerer alle tilskuddsordningene. Sivertsen understreker at dette ikke er nøyaktig den som blir presentert i rapporten fredag, men en illustrasjon på hvordan de har tenkt i sitt arbeid.

«Vi anbefaler et fåtall konsoliderte aktører med større porteføljer av virkemidler», heter det i skissen.

Unødvendig og uhensiktsmessig

I dag er de kartlagte ordningene fordelt på 18 nasjonale aktører og 14 departementer. I sommer viste en undersøkelse at 17.000 brukere mottok råd eller penger fra virkemiddelapparatet i 2016. Det ble i samme periode utdelt nesten 14 milliarder kroner i slik støtte.

– Kartleggingen demonstrerer at systemet er komplekst, med unødvendig og uhensiktsmessig overlapp, sa Sivertsen onsdag, og la til:

– Forenkling er nødvendig for å gjøre virkemiddelapparatet mer brukervennlig.

Sivertsen forteller at 90 prosent av de spurte i Deloittes undersøkelser svarte at dagens brukergrensesnitt er for fragmentert og vanskelig å manøvrere.

De største aktørene i apparatet er SkatteFunn, Innovasjon Norge og Forskningsrådet, men også Siva, Doga og Giek og Ungt Entreprenørskap er blant de undersøkte statlige organene.

Les også: Regjeringen skal bruke ett år på å gjøre det enklere å finne frem i virkemiddel-jungelen

Kapital og kompetanse

– Uavhengig av virkemiddelgjennomgangen er det tydelig at internasjonalisering blir viktigere fremover. Det legges vekt på skalering og vekst, sier Innovasjon Norge-sjef Håkon Haugli.

Les også: «Det kan virke som om den ene handa i regjeringen ikke vet hva den andre handa gjør»

I statsbudsjettet, som ble lagt frem i oktober, legges det opp til at selskapet han leder mister en rekke oppgaver til fylkene, samtidig som Investinor tar over ansvaret for presåkorn- og såkornmidlene.

– For vår del regner vi med at endringene innebærer en tydeliggjøring av kjernen; kapital og kompetanse, sier Haugli.

Sammenlignet med liknende gjennomganger i andre land, mener Haugli at forslagene han så langt kjenner til om det øvrige virkemiddelapparatet er forsiktige, fordi deler av apparatet ikke er med. Enova er eksempelvis ikke omfattet av undersøkelsene. Til sammenligning ble de fleste finske næringsrettede virkemidlene samlet under paraplyen «Business Finland» i 2018.

– Hvilke forventninger har du til oppfølgingen av forslagene?

– En må hele tiden ha i bakhodet at det er kundens behov, altså bedriftene, og deres beste som må være førende for endringene som gjøres. Så forventer jeg en tydelig forståelse for viktigheten av internasjonalisering av bredden i norsk næringsliv. Og så bør utvikling og styrking av regionenes rolle vektlegges, sier Haugli.

Virke-sjef Ivar Horneland Kristensen er positiv til forslagene som peker mot en slanking av organiseringen av virkemiddelapparatet, men understreker at han ikke har fått anledning til å dykke ned i detaljene i forslaget ennå.

– Det som er viktig er at virkemiddelgjennomgangen ikke innebærer kutt i midlene som går til omstilling av virksomhetene, sier lederen for hovedorganisasjonen for handels- og tjenestenæringen.

– Det er avgjørende for denne næringen å få tilgang til innovasjonsmidler. Det er her folk flest jobber, men våre næringer får en mindre sum enn eksempelvis industrien, sier Kristensen.

Hele gjennomgangen fra Deloitte skal legges frem fredag. Shifter følger saken.

Les også: Studenten har hentet flere titalls millioner kroner i «soft funding» – slik gjorde han det

Powered by Labrador CMS