Carl Edvard Endresen, tidligere Norgessjef i Uber, fotografert i forbindelse med Shifters «sommerbåt»-intervju tidligere i år. Foto: Vilde Mebust Erichsen
Carl Edvard Endresen, tidligere Norgessjef i Uber, fotografert i forbindelse med Shifters «sommerbåt»-intervju tidligere i år. Foto: Vilde Mebust Erichsen

Uber vil gjøre comeback! --Norge holder på å sakke akterut sammenlignet med andre land

Publisert Sist oppdatert

Carl Edvard Endresen har ikke gitt opp håpet om å se Uber på norske veier igjen:
– Men Norge holder på å sakke akterut sammenlignet med andre land, sier han. 

Landets drosjer kjørte over 500 millioner kilometer mindre i fjor, sammenlignet med 2016-tall, viser en fersk SSB-studie. Størst var nedgangen i Rogaland på 16 prosent siden 2014 - og hakk i hæl havnet Oslo med sine 14 prosent færre kilometer kjørt på knapt tre år.

– Og det skjer i en tid hvor folk ikke akkurat flytter mindre på seg. Det handler om å bruke teknologi for å bedre transporten. Det har Uber vist gang på gang, kommenterer Norges Uber-sjef  - og eksemplifiserer.

– Du får en Uber Black til samme pris som en taxi. Det er dyrere biler, men vi greier å prise det på samme nivå fordi vi har en bedre teknologi som ligger til grunn. Vårt mål er å få flere mennesker inn i færre biler. Det er bra for sjåførene, forbrukerne og miljøet, sier Endresen.

Han snakker om tjenesten som «overlevde» fjoråret, men der «restriksjonen på antall biler er så sterk at det er utfordrende å skulle vurdere ekspansjon».

Også innrømmer han det:

– Jeg har kjent litt på en utålmodighet, ja.

Politisk mølle

Det er drøyt syv måneder siden Uber Pop ble satt på pause på ubestemt tid - i påvente av ny regulering. Politiet i Oslo hadde den høsten bøtelagt selskapet for medvirkning til brudd på yrkestransportloven.

Nærmere hundre førerkort var allerede inndratt, over 11 millioner kroner innkrevd - begrunnet i kjøring mot betaling uten lovlig løyve, regler knyttet til registrering, forsikring og utgifter som næringen er underlagt.

– Taxinæringen har vært gode på mye, men de har aldri hatt et insentiv til å stille spørsmål ved dagens regelverk, sier Endresen.

Det europeiske frihandelsforbund (Efta) og deres overvåkingsorgan ESA krevde, til Ubers fordel - at Norge endret løyvesystemet for persontransport fordi dagens ordning var til hinder for for fri konkurranse.

Norske myndigheters svar skulle komme i februar i fjor, men ble utsatt til april, deretter juni og sist desember.

Samferdselsdepartementet har bekreftet at de jobber med et regelverk som skal fjerne behovsprøvingen, men det er ennå ikke klart. 

– Vi får la den politiske møllen gå sin gang. Når det er sagt, er det klart at Oslo trenger tjenester som Uber, noe våre hundretusenvis av brukere er et godt bevist på.

Ikke redd for konkurranse

Uber-sjefen forklarer hvorfor blant annet ved å vise til landets mange el-biler - og finske Whim, transportbransjens Netflix - og Finlands nye regelverk «som gjør det mulig å tenke mer fleksibelt».

– Hvis vi vil at Norge skal bli en viktig aktør innen moderne mobilitet, noe vi aller høyeste grad burde, er det viktig at regelverket ikke blir liggende for langt etter, sier Endresen.

– Investeringene vi som nasjon har gjort i el-biler, er noe vi kan utnytte bedre ved å åpne for mer delt mobilitet.

Shifter har tidligere omtalt en sterk oppblomstring av mobilitet-startups i Norge, alle med ett felles mål: å gjøre persontransport smartere.

– Er du redd for å «bli tatt igjen?»

– Uber er ikke redd for konkurranse. Men Norge holder på å sakke akterut sammenlignet med andre land. I Finland trer et nytt regelverk i kraft fra juli i år, som et av de mest moderne i Europa, og vi planlegger re-lansering, men vet at flere av konkurrentene snuser på det samme markedet, sier Endresen.

– Konkurranse er en fundementalt en bra greie. Det gir flere valg til forbrukerne og stiller høyere krav til oss. Det er jo det som har vært hemskoen til drosjenæringen i dag. For lite variasjon i tilbudet, sier han.

Vokste raskt

Endresen ser dessuten en rekke fordeler med en voksende «underskog av et økosystem for persontransport i Norge».

– Vi er jo alle avhengig av at folk har tryggheten i å kunne bestille «on demand». Og vi kan bli enda flinkere til å trekke i samme retning. Alle aktørene ønsker jo folk ut av privatbilen. Og de må ikke ta en Uber hjem, men de skal i hvert fall ha valget, sier Endresen.

Men akkurat nå handler det mest om regelverk, om å fjerne monopolet, gjøre «comeback» i Norge.

– Uber vokste utrolig raskt i Norge på veldig kort tid. Og så fort vi får et regelverk på plass, så er jeg sikker på at veksten kan tilta igjen. Det skal bli en glede å kunne reintrodusere Uber i Norge, sier Endresen.

– Og når blir det?

– Vi må først se hva som kommer av høringsforslaget til høsten, og så skal det kommenteres av mange - og deretter opp i Stortinget, men jeg håper jo så raskt som mulig, sier han.

Les også: Uber åpner «himmelporten» for flyvende taxier