Deepinsight-gründer Olav Willumsen Haugå.
Deepinsight-gründer Olav Willumsen Haugå.

Deepinsight gjør dypdykk i helsenorge med ny storinvestor om bord

Tech-konsulentene drar inn stadig flere millioner, men staker likevel ut en helt ny kurs.

Publisert

Deepinsight satser nå alle kort på helsesektoren og skal fremover bygge datadrevne produkter og løsninger med mål om å skape et bedre og mer moderne helsevesen. På veien dit har selskapet fått om bord en storinvestor i Kernel.

Teknologiselskapet er blant annet hovedeier i DIPS, et selskap som leverer elektroniske pasientjournaler til 86 prosent av det norske sykehusmarkedet.

– Vi ønsker å øke graden av datadreven innovasjon i helse gjennom å gjøre høykvalitets data enklere tilgjengelig, sier gründer Olav Willumsen Haugå.

Viktig verktøykasse

Partene ønsker ikke å oppgi størrelsen på investeringen, men sier det er snakk om en «betydelig investering» som gjør at selskapet kan vokse inn i helsesektoren.

Kernel får en eierandel på 60 prosent i Deepinsight. Willumsen Haugå eier etter emisjonen 10,5 prosent , og de resterende aksjene tilhører selskapets ansatte.

Gründeren mener Kernel er først og fremst er en langsiktig og strategisk partner fordi de har en verktøykasse Deepinsight trenger for å kunne satse i en ny sektor.

– Vår data- og analyseplattform vil forenkle prosessen med å bygge data- og AI-drevne applikasjoner som igjen kommer pasientene til gode, sier gründeren.

– Ved å øke bruken av data innen helsesektoren, vil vi bidra til å gi bedre pleie, bedre pasientopplevelser og øke mengden datadrevet forskning, legger han til.

Pivoterer

Selskapet har i fire år gjort stor suksess som en konsulentbedrift. Shifter skrev i fjor høst om hvordan Willumsen Haugå droppet ut av en påbegynt doktorgrad for å bygge Deepinsight, et selskap fylt med en elitestab av selvutnevnte nerder, i stedet.

På to år økte omsetningen fra 2,3 millioner kroner i debutåret til 14,2 millioner kroner i 2019.

Den gang ble selskapet omtalt som en «fintech», som utviklet løsninger for finans- og detaljhandel. Selskapet brukte prediktiv analyse og datavitenskap til å fylle gapet mellom akademia og industri. De løste problemer i flere sektorer og for en rekke store aktører, deriblant DNB og Varner Gruppen.

I 2020 falt inntektene imidlertid noe, til 11,3 millioner kroner. Gründeren mener det skyldes pandemien, da 90 prosent av omsetningen ble borte over natten. Han forteller at de jobbet hardt for å slå tilbake og satte ny omsetningsrekord på en enkelt måned oktober samme år.

Nå pivoteres hele selskapet likevel inn mot produkt, forteller Ivar Hukkelberg, selskapets Director of Customer Success & Marketing.

– Dere tjener godt. Hva risikerer dere nå?

Vi tenker langsiktig verdiskapning under nye forretningsmodeller. På sikt skal disse gi minst like god lønnsomhet som vi tidligere har hatt, men det kreves investeringer "up-front" for å komme dit, sier Hukkelberg.

Ivar Hukkelberg, Director of Customer Success & Marketing, i Deepinsight.
Ivar Hukkelberg, Director of Customer Success & Marketing, i Deepinsight.

Han forteller at gründerne bak Deepinsight i lang tid ønsket å bygge egne produkter, men at det frem til i dag har vært et arbeid basert på tidligere års overskudd. Det ble for dem etter hvert helt tydelig at innhenting av ekstern kapital ville være et helt nødvendig først steg hvis selskapet lykkes i en ny retning.

– Det var også viktig for oss at vi ønsket å gjøre dette innenfor en sektor hvor vi faktisk kunne bidra til samfunnet, sier Hukkelberg og forteller om selskapets overordna ambisjon som summeres:

«Math for Good».

– Vi brenner for å bruke matematikk og kode til å løse noen av de største utfordringene samfunnet står overfor, supplerer Willumsen Haugå.

Strategisk valg

Deepinsight kom ifølge Haugå i kontakt med Kernel etter at førstnevnte allerede hadde gjort flere prosjekter innen helsesektoren, blant annet sammen med Analytika AS. Her bygget de ReMin, et smittesporingsprodukt for Covid-19, som nå er i bruk i over 160 norske kommuner.

– Vi forsto at dette var et av tilfellene hvor en pluss en faktisk blir mer enn to, sier han.

Da hadde Deepinsight tidligere vært i dialog knyttet til en investering med andre aktører, men valgt å gå fra forhandlingsbordet fordi det ikke var en god nok klaff.

– Da denne muligheten dukket opp, og de felles verdiene var på plass, og det var god kjemi mellom partene, så ble det til slutt veldig tydelig at dette var riktig strategisk valg for oss, sier Haugå.

Flere samarbeid

Hukkelberg viser videre til at strenge personvernregler frem til nå har satt en stopper for mye av utviklingen i helsesektoren. I 2021 ble det derimot vedtatt endringer i helsepersonelloven og pasientjournalloven som skal gjøre det enklere å bruke helseopplysninger til utvikling av nye tjenester basert på kunstig intelligens.

Nå skal oppstartsselskapet blant annet samarbeide med ovennevnte DIPS om å effektivisere og forbedre pasientbehandlingen. Selskapet er også i gang med et større prosjekt innen presisjonsmedisinering med Diakonhjemmet i Oslo.

Ambisjonen om vekst utenfor Norges grenser var også en fundamental forutsetning for å gå inn i dette partnerskapet, forteller Haugå.

– Det er likevel viktig å huske at våre produkter inn mot helsesektoren er i tidligfase, og da er det viktig å lykkes på hjemmebane først, selv om vi må gjøre hjemmeleksen vår på hvilke forutsetninger som ligger til grunn for at noe skal fly utover landegrensene innen helse, sier han.

Powered by Labrador CMS