Gründer Kristin Over-Rein i BoldBooks.
Gründer Kristin Over-Rein i BoldBooks.

Gründeren ba alle ansatte om å evaluere henne som leder. Nå starter BoldBooks et nytt kapittel

Boldbooks-gründer Kristin Over-Rein overlater den videre historiefortellingen om forlagsutfordreren til noen andre. Selv skal hun dyrke sin kreative side i en annen del av selskapet.

Publisert Sist oppdatert

– Skapertrangen, det å ha en idé og bidra til at noe blir utviklet til et ferdig produkt, å snakke med brukere og markedet, nettverksbiten, det har jeg vært god på. Men det er helt andre egenskaper enn det selskapet trenger i en vekstfase, sier Kristin Over-Rein, gründer og avtroppende daglig leder i BoldBooks.

I fjor var planen til selskapet bak plattformen, som lar forfattere hoppe bukk over forlagene og gi ut bøker selv, å ekspandere internasjonalt. Målsetningen var en storstilt utrulling i Tyskland. Men allerede i mars, da pandemien rammet Europa, måtte planene legges på hylla.

Nye inntektsstrømmer ble byttet ut med en folkefinansieringskampanje og søknader til Innovasjon Norge, som ga en uttelling på 5,5 millioner kroner.

Samtidig kjente Over-Rein på at selskapet var ved et veiskille. Følelsen vokste seg større gjennom sommeren, og da internasjonal ekspansjon og økonomiske vekstplaner igjen ble tema utpå høsten, ba hun om et møte med styreleder.

Tema var hennes egen stilling.

Gjennomgangen

Den siste tiden har Shifter satt søkelyset på gründere som ledere. Blant annet advarer den avtroppende Defigo-sjef Joachim Stray mot en bransjekultur som fører til at gründere blir sittende for lenge i lederrollen, mens Greps-sjef Heidi Frost Eriksen har fortalt hvorfor hun la en strategi som gjorde at hun selv ikke lenger passet inn i selskapet.

Boldbooks-gründeren føyer seg nå inn i rekken. I møtet med styrelederen tok hun selv initiativ til en grundig gjennomgang av seg selv som leder, gjennom en-til-en-samtaler mellom styreleder og samtlige ansatte og styremedlemmer.

– Jeg visste at jeg hadde styrker og svakheter, men jeg var usikker på hvor lenge jeg burde sitte. Jeg ville ha svar på hvordan jeg ble oppfattet som leder av teamet, forteller Over-Rein.

Hun forteller at hun fikk mange positive tilbakemeldinger.

– Som at jeg er læringsdyktig, takler stress, er sterk på plattform og strategisk markedsarbeid, tar vare på de ansatte og gir dem utviklingsrom.

– Men den flate strukturen jeg har skapt, hvor hele teamet involveres mye, har samtidig ført til at jeg har vært for konsensusdrevet, noe som kan ha senket utviklingstempoet. Vi trenger en som kan ta raske beslutninger, sier hun.

Gjennomgangen resulterte i at Over-Rein trakk seg fra lederjobben. Nå vender hun siden om, trer inn i en nyopprettet posisjon som kreativ leder, og lar nye krefter forfatte den videre historien til selskapet.

Viktig prosess

Resultatet kom ikke overraskende på gründeren.

– Vi har praktisert åpenhet i teamet og styret. Vi har hatt medarbeidersamtaler hvor jeg har bedt om tilbakemelding, og folk har gitt sine ærlige meninger - også om det som ikke fungerer. Så det var en oppsummering av mye jeg visste fra før, sier Over-Rein.

Hun peker på idealismen i prosjektet, kreativiteten og skapertrangen, som de viktigste driverne for henne personlig, og for selskapet i oppstartsfasen.

Den videre utviklingen av selskapet tilhører imidlertid en helt annen sjanger, tror gründeren. Mer sakprosa, mindre science fiction, om du vil.

Over-Rein forteller også om en følelse av lettelse i det hele; en slags skrekkblandet fryd.

– Jeg ønsket litt at de skulle konkludere med at vi trengte en ny leder, sier hun.

– Men det måtte være en prosess på det. Nå som beslutningen er tatt, føles det riktig. Om jeg skulle tviholdt på posisjonen helt til styret så seg nødt til å si at nok er nok, ville det vært ubehagelig for alle parter.

Idealisme over økonomi

Gründeren er sikker på at hun ikke har gitt seg for tidlig. Årsaken er sammensatt, men Over-Rein tror åpen kommunikasjon om temaet fra starten av, har vært avgjørende.

– Jeg har spurt styret om dette før, og da har de sagt at det fungerte, at jeg var rett person. Om de og teamet hadde ment noe annet, hadde de sagt det.

– Hva var annerledes denne gangen?

– Jeg har nok vært litt for lite økonomisk motivert. Jeg er mer drevet av idealismen fremfor å drive økonomisk vekst. I starten var Kristin synonym med BoldBooks. Nå begynner selskapet å leve sitt eget liv, og det er ikke så tett knyttet til meg som gründer lenger.

– Jeg slutter i rollen av hensyn til selskapet, men også til meg selv. Jeg er nødt til å ha noen oppgaver som er gledesfylt og motiverende, sier hun.

Tungt involvert

– Samtidig blir du værende i selskapet. Er du redd for å bli en slags syvende mor i huset?

– I eventyret var det jo sånn at det gikk veldig lang tid å få tatt en beslutning fordi alle henviste videre til en mer erfaren person. I vårt tilfelle ønsker vi derimot å få inn en handlekraftig og besluttsom leder, så hvis jeg ender opp som han i hornet på veggen, må vi ha gjort noe feil i rekrutteringsprosessen!

Å gi pennen videre, er dog ikke bare enkelt, innrømmer Over-Rein.

– Jeg mister jo kontrollen, og jeg må regne med at den nye daglige lederen kan ta beslutninger som er i strid med mine anbefalinger. Det er en sjanse jeg må ta.

Helt uten innflytelse på den videre ledelsen av selskapet, er hun imidlertid ikke. Over-Rein er tungt involvert i rekrutteringsprosessen av sin erstatter, både når det gjelder ansettelseskriterier og intervjuer.

– Vi får nok til en god prosess med erfaringsoverføring hvor jeg får argumentert for den retningen vi har tatt, sier hun, og legger til at tilliten hun har til styret også gjør saken lettere.

Neste kapittel

Med ny og foreløpig ukjent sjef, satser BoldBooks på å oppnå den veksten i år, som de måtte legge på hylla i fjor.

Rett før jul gjorde selskapet en myk lansering i Tyskland, og de har nå én betalende kunde i landet - mens det jobbes med en rekke forfattere og tyskspråklige leverandører.

I stillingsutlysningen har BoldBooks kun to absolutte krav til ny leder: Hen må ha ledererfaring, og erfaring fra én eller flere startups med en betydelig teknologikomponent.

– Hva med erfaring fra forlagsbransjen?

– Nei, absolutt ikke. Bokbransjekunnskap har vi i teamet. Vi er et teknologiselskap, og skaper noe nytt.

Powered by Labrador CMS