Disse tre selskapstypene går Sagene Tech Ventures for

Før Sagene Tech Ventures går inn i et selskap, har de et absolutt kriterium knyttet til gründernes eierandel.

Publisert

Gjennom en serie artikler intervjuer vi investorer om deres strategi, forventinger til gründere og hva som skal til for at de går inn i et selskap med kompetanse og kapital.

Anette Kristin Bø Andreassen er styreleder og en av de åtte partnerne i Sagene Tech Ventures (STV).

STV er et investeringsfellesskap etablert av en gruppe venner som sammen ville investere i morgendagens teknologibedrifter. Det var på restauranten Grisen på Torshov i Oslo i 2016, at selskapet så dagens lys.

– Flere av oss bodde i området. Jeg bor enda på Sagene. Det var litt spontant, men vi syntes navnet passet til den litt uformelle og hyggelig profilen vi ønsket oss, sier Andreassen på telefon fra Flow Coworking i Tromsø. Hun er for tiden i Nord-Norge for å lete nye investeringer.

Sagene Tech Ventures investerer med private midler og såkornordningen til Investinor.

Sagene Tech Ventures

  • Investerer 2-5 millioner kroner.
  • Tar 5-15 prosent eierandel. Krever styreplass.
  • Primært såkornfase-selskaper
  • Investere utelukkende i B2B Saas-selskaper innen Creative tech , Prop tech og Ed tech

Siden oppstarten har Sagene investert i seks selskaper: Dimension 10, Graphiq, VEV, Brandpad, Filmgrail og Snapmentor

–Hvilken fase investerer dere i?

– Pre-såkorn. Typisk fasen etter friends, family&fools. Hender også at vi gå inn med investeringer i senere fase. Men felles for alle selskapene vi går inn i er at de har et produkt som har blitt testet med brukere.

– Hvordan vurderer du en startup?

– Har en samtale med gründerne for å få en forståelse av teamet og driven. Det er folka vi investerer i - troen på at de itererer eller pivoterer seg frem til et produkt som kommer til å funke. Det kan ikke være for komplisert - må kunne forstå på et par minutter hva de skal gjøre.

– Hvilke metrics/tall er du opptatt av i denne vurderingen?

– At de har en base av betalende pilotbrukere og en stigende inntjening. At de har investert noe selv og at de har benyttet disse midlene på en fornuftig måte. Det er også viktig at de har realistiske mål: Ambisjoner er bra, men det må ha rot i virkeligheten.

– Hva er et ideelt gründerteam?

– Balansert og komplementært. Flinke folk som er villige til å være generalister og sette seg inn i nye områder. Det er for sårbart dersom det for eksempel kun er en som kan skrive kode eller drive dialog. Må kunne variere for å ikke slite ut enkeltpersoner.

– Hva bør man ha klart før man tar kontakt med deg, og hva er den beste måten å ta kontakt på?

– Vite hvilket behov man prøver å dekke for brukerne. Ha en betaversjon og gjerne en enkel demo. Et lite deck som sier noe om visjonen, hva slags kostnadsbase de har, hva de trenger og hva det skal gå til, en roadmap for videre utvikling av produktet. Innspill fra brukertester og feedback fra pilotbrukere.

– Vi er opptatt av at alle som kontakter STV skal få en positiv opplevelse. Vi gir ærlige tilbakemeldinger som forhåpentligvis vil hjelpe bedriften på veien videre, om vi går inn eller ei.

– Er du den første som sier ja, eller er du avhengig av at andre investorer hopper ned fra gjerdet og leder an før deg?

– Begge deler. Vi kan være lead eller vi kan henge oss på andre tidligfase investorer. Vi var lead på Dimension 10, men hang oss på Newmark på VEV. Vi vil alltid samarbeide med andre og investerer aldri utelukkende alene. Det er alltid bra for selskaper å ha en balansert investorbase.

– Følger dere opp investeringene?

– Ja. Kan, vil og må som regel. Vår opprinnelige filosofi var at vi kun skulle investere en gang per selskap. Dette er imidlertid endret basert på erfaringer siden oppstart.

– Nevn en investering du var spesielt fornøyd med og hvorfor?

– Vi favoriserer ingen og har stor tro på alt vi går inn i. Men jeg kan nevne at VEV er kjempespennende og kaprer nye prestisjekunder internasjonalt.

– Hva slags selskaper investerer dere i?

– STV investerer i selskaper som selger tjenester eller tilgang til programvare via internett (B2B SaaS). Og, vi går bare inn i selskaper der vi kan bidra med noe utover kapital. Dette kan være kunder, nettverk, nye investorer i senere fase eller bedriftsutvikling.

– Er det spesifikke bransjer dere liker bedre enn andre?

– Creative tech, Prop tech og Ed tech. Det er det vi samlet sett har kompetanse og bakgrunn i. Vi går inn der vi har noe å bidra med og det er disse tre.

– Hardware, software eller begge deler?

– Utelukkende software

– Hva er din turn-off, det verste en gründer kan gjøre eller være i møtet med deg?

– Humorløse. Kjedelige, douchy, altfor tekniske eller hvis de åpenbart har en ide som kun funker for folk som ikke vet noe om arbeidslivet. Alt må være baser på hva kunder faktisk er interessert i.

– Er det viktig for deg at gründerne sitter på majoriteten i selskapet, når du går inn?

– Et absolutt kriterium. Hvis de ikke gjør det, blir det vanskeligere å være med å påvirke og bygge. Hvis det er veldig store profesjonelle eiere eller sånn, så vet vi at de kommer til å ta styring. Det blir ikke så bra og det er ikke så lett å få til ting, og du jobber tyngre.

– Hva tenker du hvis en gründer også ønsker å selge noen aksjer i en investeringsrunde?

– Det er helt greit så lenge det er en mindre andel og skjer på riktig tidspunkt.

– Hvordan er prosessen fra første møte til endelig investering?

– Melder inn case via epost eller telefon, vi fordeler case, avtaler møte, tar en runde i gruppa, mulig nytt møte dersom vi synes det er interessant, vi bli enige om hva vi samlet går inn med om hvem som er keen på å inn med hva. Det er typisk 2-3 møter med selskapet hvor flere er involvert.

– Hvor lang tid tar en slik prosess?

– Et par uker til et par måneder avhengig av modenhet på caset og tidspunkt.

– Hva er de viktigste vilkårene du som investor ønsker å ha inn i en investeringsavtale?

– Styreplass, avtalen må være så enkel som mulig og balansert.

– Hvorfor skal en gründer velge deg som investor fremfor andre, din 30 sekunders pitch?

– Vi er en uformell, jordnær og forholdsvis sympatisk gjeng som har grunnlagt flere selskaper, skalert noen av dem og lært av våre feil. I likhet med de fleste andre investorer i vårt segment har vi tilgang på kompetanse, nettverk og kapital. Vi baserer oss på “handshakes” fremfor komplekse avtaler.

– Vi er interessert å forstå og støtte din ide og ønsker å bruke vårt samlede nettverk og kompetanse for at du skal lykkes. Og så ønsker vi minst mulig overhead og mest mulig reell dialog og god tone.

– Hva legger du i å være en gründervennlig investor?

– Vi skal ikke ha spesielle terms og fordeler. Alle investorer skal likebehandles. Folk er folk. Ting skjer. Har i utgangspunktet stor tillit til grunder og teamet og ønsker at de skal lykkes. Vi vet også at den ideen dere satte ut med mest sannsynlig ikke er den dere kommer til å skalere og tjene penger på.

– Hvor mye tid investerer du i startupen i ettertid?

– Kommer veldig an på. Noen trenger veldig mye oppfølging fordi det skjer mye eller selskapet er på vei inn i en ny fase de kanskje ikke er helt klar for. Enkelte av STV partnere kan bruke mange timer ukentlig for å stille opp. For eksempel har det under korona blitt noen ekstraordinære styremøter.

– Hvor lang tidshorisont har du for en investering, og hvilken exit-strategi har du?

– Mellom 5 og 10 år. Vi har ingen bestemt exit-strategi og vil være med helt til vi ikke trengs lenger. Vi har ikke foreløpig ikke tatt noen exit i selskapene vi har gått inn i, men vi gjør gjerne plass for andre på rett tidspunkt.

– Hva opplever dere som største painpoint til startups?

– Typisk painpoint for norske startups generelt er at man ikke har tilgang på god nok salgs og markedskompetanse. I tillegg er det problematisk nå det er stor grad av spesialisering og lite såkalt T-shaped profil. Det gjør teamet sårbart.

– Innen hvilke områder vil vi se vekst?

– Bruk av AR og VR og Ed tech. Alt som tilrettelegger for distribuert samarbeid. Dette blir i dag i stor grad brukt innen underholdning, men jeg tror det er mer potensiale her.

– Hvilke områder er hypet?

– Vi støtter David Baums vurdering i Shifter om at«99 prosent innen Fintech er bullshit»...

Powered by Labrador CMS